• (032) 258-63-25
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра фінансів та обліку

Контакти

м. Львів, вул. Кривоноса, 1

ko@lvduvs.edu.ua

Бібліографічні відомості наукового доробку науково-педагогічних працівників за 5 років

МЕЛЬНИК Степан

1

Мельник С. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: «Растр-7», 2020. 384 с. URL: Посилання

2

Franchuk V., Omelchuk O., Melnyk S., Kelman M., Mykytyuk O. (2020) Identification the ways of counteraction of the threats to the financial security of high-tech enterprises. Business: Theory and Practice. Vol. 21. No. 1. 2020. pp. 1–9. URL: Посилання. SCOPUS.

3

Melnyk S., Shuprudko N., Kolosovska I., Berest I., Pasichnyk M. (2020) Anti-crisis personnel management in the process of ensuring the economic security of the enterprise. Business: Theory and Practice. Vol. 21. No. 1. 2020. pp. 272–281. URL: Посилання. SCOPUS.

4

Franchuk V., Melnyk S., Panchenko V., Zavora T., Vakhlakova V. (2020). Enterprise sustainability forecasting in the context of economic security management. Journal of security and sustainability issues. Vol. 9. 2020. pp. 336–347. URL: Посилання SCOPUS.

5

Rudnichenko Ye., Melnyk S., Havlovska N., Illiashenko O., Nakonechna N., (2021). Strategic Interaction of State Institutions and Enterprises with Economic Security Positions in Digital Economy. WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS. Volume 18, 2021. pp. 218–230. URL: Посилання. SCOPUS &Web of Science

6

Hnylytska L., Gavrylychenko Ie., Melnyk S., Illiashenko O., Rudnichenko Ye., Havlovska N. Optimization of Information Analytical Support for Assessing the Reliability of Counterparties from the Standpoint of Economic Security. TEM Journal. Volume 10, Issue 1, February 2021. pp. 292–297. URL: Посилання SCOPUS / Web of Science.

7

Melnyk Stepan, Petrukha Nina, Shuprudko Nataliia, Ilychok Bohdan, Balanutsa Oleksandr. Socio-Economic Aspects of the Impact of Military Actions on the Labor Force. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22  No. 7  pp. 252-258. URL: Посилання. Web of Science.

8

Hnylytska L., Franchuk V., Melnyk S., Nakonechna N., Leskiv H. Hobela V. Security-Oriented Model Of Business Risk Assessment. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 4. Is. 45. pp. 202–210. URL:  Посилання. Web of Science.

9

Lagodiienko V., Franchuk V., Dziurakh Yu., Melnyk S., Shuprudko N., Hobela V. Food Security Of Ukraine: Estimation Of Factors’ Impact, Postwar Trends And Ways To Supply. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 5. Is. 46. pp. 427–437. URL: Посилання Web of Science.

10

Melnyk S. Organizational support for managing the financial security of the enterprise // Modern Science – Moderni veda. 2020. № 1. p. 20–28. URL:Посилання

11

Rudnichenko Ye., Krymchak L., Franchuk V., Havlovska N., Melnyk S. (2020). Justification of management decisions on assessing the state of economic security based on financial indicators. International journal of scientific & technology research Volume 9, Issue 07, July 2020. pp. 44–49. URL: Посилання

12

Melnyk S., Sylkin O., Melnyk N. Characteristics of the Main Aspects of Adaptive Management of Financial Security of Industrial Enterprises. Advances in Economics, Business and Management Research. 2021. Volume 188. pp. 89–94. URL: Посилання

13

Melnyk S., Hobela V., Shuprudko N. The role of greening in ecological and economic systems. Annali d’Italia. 2021. №25. Vol. 2. p. 3–6.

14

Мельник С. І. Фінансова безпека підприємства: сутність та сучасні проблеми забезпечення. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць Національного авіаційного університету. 2019. Вип. 1 (69). Ч. 2. С. 7–12

15

Мельник С. І. Система управління фінансовою безпекою підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 3 (214). С. 76–82 URL: Посилання.

16

Мельник С. І. Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. 2019. Вип. 2 (51). С. 84–87.

17

Мельник С. І. Загрози фінансовій безпеці підприємств: методичні аспекти реалізації захисних заходів. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія економіка та підприємництво. 2019. Вип. 2 (107). С. 99–104

18

Мельник С. І. Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства. Наукові записки Української академії друкарства. 2019. Вип. 1 (58). С. 117–123 URL: Посилання.

19

Мельник С. І. Сутнісна характеристика поняття «фінансова безпека підприємства». Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія економіка та підприємництво. 2019. Вип. 2 (108). С. 234–239.

20

Мельник С. І. Дослідження викликів, ризиків, загроз та небезпеки в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць Національного авіаційного університету. 2019. Вип. 4/72. Ч. 1. С. 172–177.

21

Мельник С. І. Основні структурні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. Причорноморські економічні студії: Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2019. Вип. 44. С. 72–76 URL: Посилання.

22

Мельник С. І. Процес управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах розвитку. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. Вип. 3/65. С. 244–250.

23

Мельник С. І. Основні чинники впливу на фінансову стабільність в контексті управління фінансовою безпекою підприємства. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць Національного авіаційного університету. 2019. Вип. 5/73. Ч. 2. С. 92–97.

24

Мельник С. І., Корчинський І. О. Основні загрози економічній безпеці держави в сучасних умовах розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: Посилання.

25

Мельник С. І. Характеристика реактивності та інертності системи управління фінансовою безпекою підприємства. Причорноморські економічні студії: Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2019. Вип. 48. Ч. 3. С. 99–102 URL: Посилання

26

Мельник С. І. Теоретичні аспекти застосування антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства. Агросвіт. 2020. Вип. 5. С. 31–35. URL: Посилання.

27

Мельник С. І. Формування організаційного забезпечення управління фінансовою безпекою промислових підприємств. Інфраструктура ринку. 2020. № 48. С. 168–173. URL: http//www.market-infr.od.ua/uk/48-2020.

28

Мельник С. І. Методичні засади інтелектуалізації управління фінансовою безпекою підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. №5 (79). С. 58–63. URL: Посилання

29

Мельник С. І. Оцінювання управління фінансовою безпекою промислових підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Вип. 2 (82). С. 89–95. URL: Посилання

30

Мельник С. І. Моделювання впливу зовнішніх чинників на управління фінансовою безпекою промислових підприємств. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 55. С. 150–156. URL: Посилання

31

Melnyk S., Hobela V. Offshoring as a Threat to the National Economic Security: Causes and Ways to Counteract. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. 2021. Volume 8. No. 2. pp. 9–16. URL: Посилання

32

Франчук В. І., Пригунов П. Я., Мельник С. І. Безпека об’єктів критичної інфраструктури в Україні: організаційно-нормативні проблеми та підходи. Соціально-правові студії. Науково-аналітичний журнал Львівського державного університету внутрішніх справ. 2021. Вип. 3 (13). С. 142–148. URL: Посилання

33

Hobela V., Melnyk S. Legal features of ensuring environmentally healthy economic development. Економічні студії. 2021. № 3 (33). С. 33–37. URL: Посилання

34

Мельник С. І. Моделювання впливу внутрішніх чинників на управління фінансовою безпекою промислових підприємств. Ефективна економіка. 2022. № 4. URL: Посилання

35

Мельник С. І. Адаптивне управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: Посилання

36

Франчук В. І., Мельник С. І., Гобела В. В., Курляк М. Д. Продовольча безпека: трансформація засад забезпечення. Ефективна економіка. 2022. №10. URL: Посилання

37

Франчук В. І., Копитко М. І., Мельник С. І. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах мінливого безпекового середовища. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. № 3 (67). С. 9–17. URL: Посилання.

38

Гобела В. В., Мельник С. І., Курляк М. Д. Продовольча безпека України на фоні війни: оцінка стану та прогнозування тенденцій Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Вип. 2 (02). URL: Посилання DOI: 10.32782/dees.2-16.

39

Франчук В. І., Мельник С. І., Гобела В. В. Оцінка факторів впливу на продовольчу безпеку України в умовах глобальних викликів та загроз. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Вип. 3 (36). С. 18–24. DOI: Посилання


© 2023 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.