• (032) 258-63-25
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навігатор Інтернет-ресурсів

Control Systems and Computers

Міжнародний науковий журнал, в якому публікуються оригінальні наукові й оглядові статті про прикладні та теоретичні результати у сфері інформатики та інформаційних технологій, образного мислення, методів і засобів обробки знань, застосування інформаційних технологій в різних галузях людської діяльності.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології

Рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.


Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

Бібліотека передбачає відкритий безкоштовний доступ до колекції статей з різноманітних наукових збірників та журналів відповідного спрямування.


Навчальні посібники Вінницького національного технічного університету

На сайті Вінницького національного технічного університету розміщено "Електронні посібники ВНТУ". Серед повнотекстових ресурсів — різноманітні навчальні матеріали з даної спеціальності.


Фізико-математична освіта: науковий журнал

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» покликаний надати освітянам відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій. Є каналом поширення наукових результатів, де вчені, теоретики й практики, можуть обговорювати, аналізувати, синтезувати, пропагувати інноваційні підходи до дослідження і вирішення проблем сучасної професійної освіти.


Український інститут інформаційних технологій в освіті

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) є структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Метою діяльності УІІТО є: підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, а також створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій в освітню сферу.


Освітній сайт Київського національного університету будівництва та архітектури

Сайт Київського національного університету будівництва та архітектури має декілька кафедр дотичних спеціальностей, та подає електронні матеріали для вивчення предметів.


Портал знань

Портал знань - відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань. Вільний доступ до навчальних курсів різної тематики. Освітні ресурси з інформаційних технологій, програмування, проектування програмного забезпечення, а також матеріали з інших предметних галузей.


aCode.com.ua

aCode.com.ua - це україномовний ресурс по програмуванню для початківців.


GeoGebra

Математичні Додатки GeoGebra – це безкоштовні математичні інструменти для побудови графіків, геометрії, 3D та багато чого іншого. Програма динамічної математики для всіх рівнів освіти, яка об'єднує геометрію, алгебру, таблиці, графіки, статистику та обчислення в одному простому у використанні пакеті.


YAPPI CORPORATE Корпоративне навчання Англійської

Англійська для програмістів включає в себе вивчення профільної термінології, професійного сленгу, розмовних фраз, правил листування та ділового спілкування. Стаття дає посилання на підручники, освітні курси, онлайн словники, профільні медіа та багато іншого.


Інтернет-видання “Блог Imena.UA”

Це майданчик для обміну інформацією про технології, які змінюють життя. У центрі нашої уваги прориви в науці та медицині на стику з мережевими технологіями, значущі досягнення техніки і успіхи в бізнесі. Ми живемо в майбутньому, яке вже наступило, ділимося з читачами знаннями про сьогодення і минуле, з розумінням готуємося до прийдешніх змін.


MyCodeSchool

Навчальний канал, пояснюючий в своїх відео фундаментальні концепти світу комп'ютерних технологій, без яких не обійдеться жоден програміст, а також принципи їх роботи.


Derek Banas

Канал на YouTube, що складається з простих і впорядкованих підказок по всім сучасним МП і технологіям, які будуть у нагоді новачкам. Безліч відео присвячені різним веб-мовами та фреймворкам, але й знайшлося місце для таких мов, як Haskell, C# і Lisp.


Numberphile

Канал на YouTube, присвячений математиці та її парадоксам. Тут в легкій ігровій формі розповідається про властивості деяких чисел, особливостях ігор, заснованих на математичних правилах, фігурах, таких як петля Мебіуса та пляшка Кляйна, про число PI та інше.


ITnews

Новини і події в області інформаційних технологій, ІТ.


PCWeek Ukrainian Edition

Видання «PCWeek Ukrainian Edition» публікує доиси про інформаційні технології і рішення, розробки і продукти, тенденції розвитку ІТ-індустрії, події Українського і світового ринку IT.


Електронна бібліотека НАПН України

Авторське відкрите Сховище праць науковців. Є пошук за темою класифікатора, відповідно до таблиць УДК, та розширений пошук. Тематика стосується науки в цілому, комп’ютерних наук і технологій, математики, освіти тощо.


Information Technologies and Learning Tools

Це щомісячний рецензований електронний журнал в освітній сфері, що публікує повнотекстові статті в Інтернеті з відкритим доступом.


Information Technologies in Education

Публікує оригінальні високоякісні статті про науково- методичні, організаційні та технологічні аспекти розробки, впровадження та застосування ІКТ для управління вищими та середніми навчальними закладами. Журнал також збирає документи, що розробляють рішення наукових, дидактичних, організаційних та техноло- гічних проблем, спрямованих на створення, передачу та використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні та навчанні.


arXiv

Найпопулярніший відкритий архів рефератів та повних текстів наукових публікацій, створений на базі бібліотеки Корнельського університету. Містить публікації з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології, фінансів та статистики.


BASE

Одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів відкритого доступу (OAI-PMH), представлених в Інтернеті, що підтримується бібліотекою університету Білефельда. Більш ніж 53 млн. документів з різної тематики, в тому числі інформаційних технологій.


CiteSeerX

Пошукова система та цифрова бібліотека наукової літератури в галузі комп’ютерних наук та інформатики. Містить наукометричний апарат для аналізу цитування (Autonomous Citation Indexing - ACI).


Cognitive Sciences E-Print Archive

Відкритий репозитарій з когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп'ютерні науки, філософія, біологія тощо, починаючи з 1950 р.


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Каталог журналів відкритого доступу, створений за грантами благодійних фондів у 2002 році та підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція). Збірка журналів відкритого доступу базується на фінансовій моделі, яка передбачає безоплатність доступу до інформаційних ресурсів для користувачів і відповідає Будапештській ініціативі відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative). В колекції понад 8 тис. назв журналів. Система є відкритою для розміщення наукових періодичних видань, які відповідають опублікованим стандартам системи.


Directory of Open Access Books (DOAB)

Директорія книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв.


WorldWideScience.org

Глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації з різної тематики у національних та міжнародних наукових БД та порталах.


OpenDOAR

The Directory of Open Access Repositories – пошук наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Нотінгема.


Open Educational Resources

Відкриті освітні ресурси світу. Платформа OER Commons - це динамічна цифрова бібліотека та мережа, що належить та управляється Інститутом вивчення управління знаннями в освіті (Institute for the Study of Knowledge Management in Education “ISKME”).


J-STAGE

Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic - японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей знань.


JSTOR

Електронна колекція журналу "Jstor". 6% загальної кількості матеріалів колекції – у вільному доступі (до 1923 року – матеріали, опубліковані в США; до 1870 року – інші матеріали). Журнал містить наукові матеріали з математики, економіки, політики, гуманітарних наук тощо. Вільнодоступна ретроколекція нараховує понад 500 тис. публікацій.


Ingentaconnect

Багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн. статей з 13,5 тис. наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.


Hindawi

Пошук серед більш ніж 200 рецензованих наукових журналів відкритого доступу з інженерії, математики, фізики, хімії, комп'ютерних наук, біології, медицини та ін., видавничої корпорації Hindawi.


Проблеми інформатизації та управління

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення задач оптимізації управління технічними системами, моделювання процесів обробки інформації, оперативного планування технічного обслуговування.


Адаптивні системи автоматичного управління

Тематична спрямованість збірника: • моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем; • аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем; • оптимізація складних технічних систем і процесів; • оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління; • інтелектуальні технології обробки інформації; • корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації.


Information and Telecommunication Sciences

Міжнародний журнал "Information and Telecommunication Sciences" (Телекомунікаційні науки) представляє статті, що відображають нові наукові результати в галузі інформацій- них і телекомунікаційних технологій.


Системні дослідження та інформаційні технології

Міжнародний науково-технічний журнал ("System research & information technologies"), який видається Інститутом прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), публікує роботи теоретичного і прикладного характеру по широкому спектру проблем, пов'язаних з системними дослідженнями і інформаційними технологіями.


Форум інформатиків України

На сайті надається доступ до розробок уроків інформатики, план-конспектів, практичних робіт і тематичних атестацій, програмного забезпечення тощо.


UA5.org

Сайт присвячений інформатиці та інформаційним технологіям від систем числення до комп'ютерних мереж та телекомунікацій.


The National Academies Pres

Сайт національних академічних видань США. Пропонує понад 8500 найменувань у форматі PDF з різних галузей, зокрема, Інформаційних технологій.


Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.


Телекомунікаційні та інформаційні технології

В журналі публікуються наукові статті, в яких викладені результати досліджень в галузі телекомунікацій, радіотехніки, інформаційних технологій, захисту інформації, обчислювальної техніки.


Проблеми програмування

Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із програмуванням та програмною інженерією, висвітлює найважливіші досягнення в цій галузі та основні напрямки її розвитку.


Юридичний радник

Сайт має такі розділи: «Нотаріат», «Видавництво», «Практика юристів», «Клуб Юристів», «Форум», «Журнал «МЕН», «Журнал «ЮР».


Правовий тиждень

Сайт щотижневої інформаційно-правової газети, яка публікує матеріали, що висвітлюють події, пов'язані з правовою тематикою. Видання орієнтоване на читачів, яких цікавлять особливості складання тих чи інших договорів, практика їх застосування, судові тяжби і та ін., але і наукове обгрунтування поточних правових процесів.


The British Library

Мережевий доступ до матеріалів Британської Бібліотеки.


Cornell University Library

Електронна бібліотека університету Корнелл.


Digital Public Library of America

Цифрова публічна бібліотека Америки - це проект, керований Digital Public Library of America, Inc. («DPLA»). Їх місія – зробити культурні та наукові роботи доступнішими для громадськості. Через веб-сайт dp.la, а також будь-які інші програми, функції або послуги, які вам надає DPLA, користувачі можуть шукати роботи, що зберігаються у бібліотеках, музеї, архіви та інші генератори контенту по всій країні.


The National Academies Press

Сайт національних академічних видань США. Пропонує понад 8500 найменувань у форматі PDF з різних галузей, зокрема, юридичної спрямованості.


Український юрист

Журнал сучасного правника «Український юрист» побачив світ на початку 2003 року. Його читають українські правники провідних юридичних фірм України, відомі адвокати та нотаріуси, юрисконсульти великих підприємств та іноземних компаній, що працюють в Україні, а також представники влади.


Юридичний журнал «Право України»

На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід; конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ; практики Європейського суду з прав людини, тощо.


Юридична газета

Юридичне видання «Юридична газета» Правова інформація бізнес-класу.


Закон і бізнес

Газета "Закон і бізнес". Статті на теми: законодавство, влада, правосуддя, права людини.


Єдиний державний реєстр судових рішень

Автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До Реєстру вносяться судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів - вироки, рішення, постанови, накази, ухвали, окремі ухвали (постанови) суду, що ухвалені (постановлені) судами у кримінальних, цивільних, господарських справах, у справах адміністративної юрисдикції, у справах про адміністративні правопорушення, крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею.


Правова держава

Щорічник наукових праць «Правова держава» Основною метою та завданнями видання є поширення інформації про наукові дослідження фундаментальних проблем теорії та історії держави і права, державотворення і державного управління, адміністративного, цивільного, підприємницького, трудового, аграрного, кримінального та міжнародного права; сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню правових інформаційних ресурсів.


ScienceRise: Juridical Science

Науковий рецензований журнал, що виходить 4 рази на рік, включений до «Переліку наукових фахових видань України». Метою журналу є публікація фундаментальних досліджень щодо сучасних проблем становлення держави та правотворчості, які в сучасному суспільстві стають все більш затребуваними юриспруденцією. Журнал публікує доктринальні статті та комплексний аналіз правової реальності держави.


Альманах права

«Альманах права» є науково-практичним юридичним виданням Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Видання спрямоване на висвітлення актуальних проблем право-державотворення. Особливим вектором рубрикацій журналу стає проблематика пов’язана із захистом прав, свобод та законних інтересів людини, зокрема, розглядаються теоретичні засади пов’язані з диференціацією прав, специфікацією прав (права окремої групи, наприклад, молоді), а також висвітлюються способи, методи та форми гарантування і забезпечення прав особи.


Держава і право

Збірник наукових праць з юридичних і політичних наук «Держава і право» заснований Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Основною метою видання є публікація результатів новітніх наукових досліджень з юридичних і політичних наук.


Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції юридичного та історичного спрямування

Сайт подає відкритий доступ до збірників матеріалів науково-практичних конференцій.


Library of Congress

Бібліотека Конгресу Америки надає доступ до своїх колекцій. Можна користуватися спеціалізованими каталогами та інструментами для додаткових ресурсів.


The lawyer

Провідний веб-сайт для оновлень та останніх новин юридичної галузі, інформації та вакансій.


Протокол

Юридичний інтернет-ресурс, соціальна мережа для юридичної допомоги населенню та розвитку правової культури в суспільстві. Це юридичний світ: статті, новини, консультації, цікаві рішення судів, навчання, література, законодавство, відео, і всі інші типи юридичних матеріалів, що мають практичне значення для користувача.


Урядовий кур’єр

Газета центральних органів виконавчої влади України.


Голос України

Газета Верховної Ради України.


Journals

Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.


Base

Одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів відкритого доступу (OAI-PMH), представлених в Інтернеті, що підтримується бібліотекою університету Білефельда. Більш ніж 53 млн. документів з різної тематики.


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Каталог журналів відкритого доступу, створений за грантами благодійних фондів у 2002 році та підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція). В колекції понад 8 тис. назв журналів. Система є відкритою для розміщення наукових періодичних видань, які відповідають опублікованим стандартам системи.


Directory of Open Access Books (DOAB)

Директорія книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв.


WorldWideScience.org

Глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації з різної тематики у національних та міжнародних наукових БД та порталах.


Journals4Free

Портал академічних журналів відкритого доступу (понад 7 000). Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою чи присутністю в базах даних: Scopus,PubMed, ISI Master.


JournalTOCs Discovery Service

Cервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється у назвах та змісті авторитетних наукових комерційних журналів та журналів вільного доступу (понад 15 тисяч назв журналів). JournalTOCs індексує статті одразу, як тільки вони з’являються в мережі.


J-STAGE

Японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей знань.


Open Educational Resources

Відкриті освітні ресурси світу.


OpenDOAR

The Directory of Open Access Repositories – пошук наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема.


Pravo.ua

Це сайт видавництва «Юридична практика». Містить підшивки журналів і газет: «Юридична практика», «Судовий вісник», «Український юрист», «UJBL», «Український адвокат». Новини в галузі юриспруденції.


Юридичний науковий електронний журнал

Електронне наукове фахове видання, засноване юридичним факультетом Запорізького національного університету у 2013 році. У Юридичному науковому електронному журналі публікуються статті проблемного характеру, які висвітлюють актуальні проблеми та питання юридичної науки, пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства, досягнення правової науки зарубіжних країн.


Наукова періодика України

Проект «Наукова періодика України» - це загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS). Сервер надає відкритий доступ до журналів різної тематики, зокрема з юриспруденції, історії, психології, економіки, тощо.


Electronic Journals Library

Бібліотека електронних журналів – це служба для полегшення використання наукових журналів в Інтернеті. Він пропонує швидкий, структурований та уніфікований інтерфейс для доступу до повнотекстових статей онлайн. Журнали представлені у списках, відсортованих за напрямками дослідження.


Офіційний вісник України

Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-правових актів України.


Вісник. Офіційно про податки

Офіційне видання Державної фіскальної служби, містить архів журналу.

American Economic Association

AEAweb Інформаційні ресурси Американської економічної асоціації. Індексує понад 750 журналів економічної тематики.


arXiv

Найпопулярніший відкритий архів рефератів та повних текстів наукових публікацій, створений на базі бібліотеки Корнельського університету. Містить публікації з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології, фінансів та статистики.


BASE

Одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів відкритого доступу (OAI-PMH), представлених в Інтернеті, що підтримується бібліотекою університету Білефельда. Більш ніж 53 млн. документів з різної тематики.


WorldWideScience.org

Глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації з різної тематики у національних та міжнародних наукових БД та порталах.


E-Books Directory

Каталог електронних книг, документів, лекцій з усіх галузей наук з можливістю додавати власні книги, коментарі до вже розміщених публікацій.


EconPapers

Колекція матеріалів економічного напрямку: статті з журналів (490 тис., з них близько 430 тис. – у вільному доступі), книги (6 тис., з них близько 1,5 тис. – у вільному доступі), програмне забезпечення.


FreeFullPDF

Розробка компанії KnowMade SARL. Надає доступ до більш ніж 80 млн наукових статей, патентів у вільному доступі в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Глибина архіву - 10 років.


Ingentaconnect

Багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн. статей з 13,5 тис. наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.


Journals4Free

Портал академічних журналів відкритого доступу (понад 7000). Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою чи присутністю в базах даних: Scopus,PubMed, ISI Master.


JournalTOCs Discovery Service

Cервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється у назвах та змісті авторитетних наукових комерційних журналів та журналів вільного доступу (понад 15 тисяч назв журналів). JournalTOCs індексує статті одразу, як тільки вони з’являються в мережі.


J-STAGE

Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic - японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей знань.


JSTOR

Електронна колекція журналу «Jstor». 6% загальної кількості матеріалів колекції – у вільному доступі. Журнал містить наукові матеріали з математики, економіки, політики, гуманітарних наук тощо. Вільнодоступна ретроколекція нараховує понад 500 тис. публікацій.


Modern Economics

Публікують наукові статті з наступних спеціальностей: економіка; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент, тощо.


Open Knowledge Repository

Публікації Світового банку


OpenDOAR

The Directory of Open Access Repositories – пошук наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема.


PM World Library

Глобальний онлайн ресурс з програмного та проектного менеджменту. Для повнотекстового доступу необхідна реєстрація.


RePEc

Research Papers in Economics – відкрита реферативна база даних з економіки, що містить робочі документи, журнальні статті, книги, компоненти програмного забезпечення та ін.


Electronic Journal Library

Бібліотека електронних журналів – це служба для полегшення використання наукових журналів в Інтернеті. Він пропонує швидкий, структурований та уніфікований інтерфейс для доступу до повнотекстових статей онлайн. Журнали представлені у списках, відсортованих за напрямками дослідження.


Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій

Висвітлення актуальних проблем та пошук шляхів їх вирішення в галузі економіки та фінансів.


Економіка та прогнозування

Проблематика журналу : стратегічні прогнози щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної моделі; економіко-математичні методи і моделі прогнозування; дослідження кон’юнктури ринків, структурних змін, соціально-економічної динаміки; проблеми інноваційних трансформацій та перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку; висвітлення актуальних питань економічної політики.


Економіка України

Журнал висвітлює такі теми, як: економічна теорія, теоретичні та практичні питання управління, фінансовий, податковий та кредитний сектори, страхування, регіональний розвиток та децентралізація, тощо.


Історія народного господарства та економічної думки України

Всеукраїнський історико-економічний збірник наукових праць, що заснований та видається Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України».


Вісник Інституту економіки та прогнозування

Науковий журнал присвячений актуальним проблем соціально-економічного розвитку України.


ProQuest

Найбільш авторитетна база даних англомовних періодичних видань, дисертацій та авторефератів з економіки, менеджменту, соціології, політології, інформатики тощо.


Open Access Publishing at Cambridge

Архів наукових видань видавництва з відкритим доступом Кембріджського університету.


EBSCO Publishing

Є провідним постачальником дослідницьких баз даних, електронних журналів, передплати на журнали, електронних книг та послуг пошуку для бібліотек усіх видів.


International Statistical Institute

Найстаріша міжнародна статистична асоціація з консультативним статусом при економічній та соціальній Раді Організації Об’єднаних Націй.


Central and Eastern European Online Library

CEEOL – провідна online бібліотека престижних наукових ресурсів з гуманітарних та соціальних наук Центральної та Східної Європи.


CORE

Найбільша у світі колекція наукових робіт із відкритим доступом.


EconBiz

Ресурс для економічних та бізнес-досліджень. Він пропонує можливість пошуку журналів вільного доступу або лише матеріалів із відкритим доступом.


EconStor

Колекція, що пропонує понад 128 000 документів з відкритим доступом у галузі економіки та дозволяє здійснювати пошук за автором, роком, типом документа чи колекцією.


IDEAS

Найбільша бібліографічна база даних, присвячена економіці та вільно доступна в Інтернеті, IDEAS індексує понад 2 мільйони матеріалів, які можна безкоштовно завантажити.


National Bureau of Economic Research

Національне бюро економічних досліджень проводить та поширює незалежні, передові дослідження, які інформують та покращують економічні знання.


EDGAR Search

Комісія з цінних паперів та бірж США забезпечує доступ до понад 21 мільйона документів, призначених для навчання інвесторів щодо умов фондового ринку.


DOAJ

Directory of Open Access Journals - це веб-каталог, який індексує та забезпечує доступ до високоякісних, рецензованих журналів відкритого доступу.


FindArticles

Сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналів та видань в галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.


HowMuch.net

Створює унікальні, красиві, привабливі та прості для розуміння посібники та візуалізації, щоб допомогти людям приймати кращі фінансові рішення. Перетворюючи складні економічні та фінансові питання в легкозасвоювані візуальні матеріали, які супроводжуються проникливими статтями.


Економіка та суспільство

Електронний журнал з економічних наук, що висвітлює актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності тощо.


Cogprints

Cognitive Sciences E-Print Archive – відкритий репозитарій з когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп'ютерні науки, філософія, біологія тощо, починаючи з 1950 р.


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Каталог журналів відкритого доступу, створений за грантами благодійних фондів у 2002 році та підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція).


WorldWideScience.org

Глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації з різної тематики у національних та міжнародних наукових БД та порталах.


Ingentaconnect

Багатогалузева реферативна база даних (комп'ютерні науки, математика, психологія, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн. статей з 13,5 тис. наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.


JournalTOCs Discovery Service

Cервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється у назвах та змісті авторитетних наукових комерційних журналів та журналів вільного доступу (понад 15 тисяч назв журналів). JournalTOCs індексує статті одразу, як тільки вони з’являються в мережі.


J-STAGE

Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic - японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей знань.


OpenDOAR

The Directory of Open Access Repositories – пошук наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема.


Наукова періодика України

Проект «Наукова періодика України» - це загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS). Сервер надає відкритий доступ до журналів різної тематики, зокрема з юриспруденції, історії, психології, економіки, тощо.


Electronic Journals Library

Бібліотека електронних журналів – це служба для полегшення використання наукових журналів в Інтернеті. Він пропонує швидкий, структурований та уніфікований інтерфейс для доступу до повнотекстових статей онлайн. Журнали представлені у списках, відсортованих за напрямками дослідження.


Figshare

Репозитарій з відкритим доступом для архівування, збереження, візуалізації та цитування наукових праць.


Globethics

Інформаційний ресурс з питань етики та суміжних дисциплін, який надає доступ до більше ніж 1 млн. повнотекстових документів. Ресурс дозволяє шукати в більше ніж 320 наукових журналах та надає доступ до 17 спеціальних колекцій книг, наукових публікацій, довідкової літератури тощо.


CORE

Найбільша у світі колекція наукових робіт із відкритим доступом. CORE пропонує безкоштовний, необмежений доступ до мільйонів наукових робіт з усього світу.


Психологічний часопис

Науковий журнал публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в таких галузях знань як: психологія, історія психології, загальна психологія, соціальна психологія, організаційна психологія та інші підгалузі психології.


Організаційна психологія. Економічна психологія

Науковий журнал є сьогодні одними із актуальних та перспективних напрямків в академічній та прикладній психології не тільки в Україні, а й у всьому світі. Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень в сфері організаційної та економічної психології.


Технології розвитку інтелекту

Електронне наукове фахове видання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.


ПСИХОЛОГІС

Енциклопедія практичної психології, яка створюється професіоналами для широкого використання. Тут: чіткі визначення основних психологічних понять, сучасні погляди фахівців та практичні рекомендації щодо вирішення особистих та ділових проблем.


Cambridge University Press

Надає архіви наукових журналів видавництва (більше 200 найменувань). База даних охоплює різні галузі знань, в тому числі з біології та біомедичних наук, фізіології, психології і психіатрії, екології та інших. У вільному доступі - зміст журналів, бібліографічні описи статей з рефератами. Глибина доступу з 1770 по 2010 роки.


УКРАЇНІКА

Національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, економіку, культуру, що ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу.


Genamics Journal Seek

Найбільша систематизована база даних електронних журналів у вільному доступі. База даних у даний час містить більше 105 тис. повних назв, 42 508 назв журналів 6 617 видавництв. Ресурс дозволяє швидко ідентифікувати потенційні журнали для публікації своїх досліджень, а також дозволяє знайти нові журнали, що представляють інтерес у певній галузі наукової діяльності.


HighWire

Електронний архів наукових журналів видавництва Стенфордського університету. Тематика: біологія, біомедицина, фізіологія, клінічна медицина, психіатрія та ін. галузі медицини та суміжних з нею наук, а також соціальні науки. HighWire надає безкоштовний повнотекстовий доступ до понад 2,4 млн. статей.


© 2024 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.