• (032) 258-63-25
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науково-практичні заходи

План науково-дослідних робіт ЛьвДУВС на 2023 рік

№ з/п

Найменування теми  НДР

Замовник та підстави НДР

Підрозділи, які беруть участь у розробці проблеми

Передбачена форма реалізації НДР

Термін виконання НДР (місяць)

Виконавці

Примітка

Розділ 3. Науково-практичні заходи
 1

Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки

ЛьвДУВС

Інститут з підготовки фахівців для підрозділів НП;

Інститут права;

Інститут управління, психології та безпеки

Круглий стіл

23 лютого

Д.ю.н., проф. Назар Ю.С.,

 к.ю.н., проф. Красницький І.В.,

д.філос.н., проф. Бліхар В.С.

 
 2

Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи

ЛьвДУВС

Кафедра соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки

Міжвузівська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих вчених

23 березня

Д.е.н., проф. Копитко М.І.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 3

Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій

ОДУВС, ЛьвДУВС

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Міжнародна студентсько-курсантська конференція

березень

К.ю.н., доц.

Дутко А.О.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 4

Право. Комунікація. Суспільство (Law. Communication. Society)

ЛьвДУВС

Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти (українською та іноземними мовами)

30 березня

К.філол.н., доц. Сковронська І.Ю.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 5

Актуальні питання підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України

ЛьвДУВС

Відділення актуалізації навчання та практичної підготовки

Круглий стіл

07 квітня

К.ю.н., доц. Захарова О.В.

 
 6

Прикладні аспекти збереження психічного здоров’я особистості

ЛьвДУВС

Кафедри теоретичної психології та практичної психології

Науково-практичний семінар

21 квітня

Д.псих.н., проф. Ковальчук З.Я.,

д.псих.н., доц. Карпенко Є.В.

 
7

Корупційні ризики у системі МВС України

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Регіональний круглий стіл

28 квітня

К.ю.н., доц.

Годяк А.І.

 
 8

Безпекові аспекти управління організаціями в умовах війни та поствоєнної відбудови держави

ЛьвДУВС

Кафедра менеджменту

Круглий стіл

12 травня

К.тех.н., доц. Леськів Г.З.

 
 9

Якість та інновації в освітньо-науковій діяльності

ЛьвДУВС

ВОНР; усі кафедри

Звітна наукова конференція

19 травня

К.ю.н. Павлик Л.В., керівники інститутів, факультетів

Із виданням збірника

(електронне видання)

 10

Правові засоби захисту прав і свобод дитини в Україні

ЛьвДУВС

Кафедри адміністративного права та адміністративного процесу; кримінального права і кримінології; кримінального процесу та криміналістики

Круглий стіл

02 червня

К.ю.н., доц. Хатнюк Ю.А.,

к.ю.н., доц. Газдайка-Василишин І.Б., к.ю.н., доц.

Хитра А.Я.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 11

Державна політика щодо протидії торгівлі людьми і незаконній міграції: Україна та світ

ЛьвДУВС

Науково-дослідна лабораторія; Інститут з підготовки фахівців для підрозділів НП;

Інститут права;

Інститут управління, психології та безпеки

Міжнародна науково-практична конференція

09 червня

Д.ю.н., доц. Брич Л.П.,

д.ю.н., проф. Назар Ю.С., к.ю.н., проф. Красницький І.В.,

д.філос.н., проф. Бліхар В.С.

Із виданням збірника

 12

Гендерні студії: міждисциплінарні дослідження актуальних проблем соціальних відносин

ЛьвДУВС

Радник ректора з гендерних питань

Постійно діючий науково-практичний семінар

16 червня

К.ю.н, доц. Євхутич І.М.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 13

Україна – ЄС: питання гармонізації кримінального та кримінального процесуального законодавства

ЛьвДУВС

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Круглий стіл

22 червня

К.ю.н., доц. Лащук Н.Р.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 14

Конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах війни та післявоєнний період

ЛьвДУВС

Кафедри

адміністративно-правових дисциплін; загально-правових дисциплін

Науковий семінар

23 червня

К.ю.н., проф. Ковалів М.В.;

д.ю.н., проф. Забзалюк Д.Є.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 15

Українська повоєнна кримінальна юстиція

ГО «Львівський форум кримінальної юстиції», ЛьвДУВС

Кафедра кримінального права і кримінології

Науковий форум

14-16 вересня

К.ю.н., доц.

Газдайка-Василишин І.Б.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 16

Дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти

ЛьвДУВС

Відділ організації наукової роботи

Науково-практичний семінар

29 вересня

К.тех.н.

Когут В.М.

 
 17

Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів: соціальний і правовий аспекти

ЛьвДУВС

Кафедри оперативно-розшукової діяльності; адміністративного права та адміністративного процесу

Науково-практичний  семінар

06 жовтня

К.ю.н., доц. Баб’як А.В.

к.ю.н., доц. Хатнюк Ю.А.

 
 18

Актуальні проблеми правового регулювання економічного відновлення України

ЛьвДУВС

Кафедра господарсько-правових дисциплін

Науково-практичний семінар

20 жовтня

Д.ю.н., проф. Долинська М.С.

 
 19

Психологія особистості фахівця в умовах воєнного часу та поствоєнної реабілітації

ЛьвДУВС

Інститут  управління, психології та безпеки

Всеукраїнська науково-практична конференція

27 жовтня

Д.філос.н., проф. Бліхар В.С.

Із виданням збірника

 20

Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах

ЛьвДУВС

Інститут з підготовки фахівців для підрозділів НП

Міжнародна науково-практична конференція

03 листопада

Д.ю.н., проф. Назар Ю.С.

Із виданням збірника

 21

Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні

ЛьвДУВС

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Науково-практичний семінар

10 листопада

д.ю.н., проф. Юркевич Ю.М.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 22

Соціальні, економічні та психологічні аспекти діяльності Національної поліції України

ЛьвДУВС

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки

Регіональний круглий стіл

16 листопада

К.ю.н., доц. Когут Я.М.

 
 23

Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти

ЛьвДУВС

Кафедри тактико-спеціальної підготовки; спеціальної фізичної підготовки

Постійно діючий науково-практичний семінар

17 листопада

К.ю.н., доц. Йосипів Ю.Р.,

к.н.з фіз.вих. та спорту, доц. Тьорло О.І.

 
 24

Фінансова безпека: теоретичні та прикладні аспекти

ЛьвДУВС

Кафедра фінансів та обліку

Науково-практичний семінар

23 листопада

Д.е.н., проф.  Мельник С.І.

 
 25

Механізм функціонування громадянського суспільства (осінні читання)

ЛьвДУВС

ВОНР; усі кафедри

Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти

24 листопада

К.ю.н. Павлик Л.В.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 26

Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування

ЛьвДУВС

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Науково-практичний семінар

01 грудня

К.ю.н., доц. Хитра А.Я.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 27

Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні

ЛьвДУВС

Інститут права

Всеукраїнська науково-практична конференція

08 грудня

К.ю.н., проф. Красницький І.В.

Із виданням збірника (електронне видання)

 28

Державотворення і правотворення в умовах війни та післявоєнний період

ЛьвДУВС

Кафедри теорії права, конституційного та приватного права;  загально-правових дисциплін

Круглий стіл

15 грудня

К.ю.н., доц. Кучер В.О.,

д.ю.н., проф. Забзалюк Д.Є.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 29

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України

ЛьвДУВС

Кафедри інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів; ОРД

Науково-практична конференція

22 грудня

К.тех.н., доц. Сеник В.В., к.ю.н., доц. Баб′як А.В.

Із виданням збірника

(електронне видання)


© 2023 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.