Accessibility Tools

  • (032) 258-63-25
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науково-практичні заходи

План науково-дослідних робіт ЛьвДУВС на 2024 рік

№ з/п

Найменування теми  НДР

Замовник та підстави НДР

Підрозділи, які беруть участь у розробці проблеми

Передбачена форма реалізації НДР

Термін виконання НДР (місяць)

Виконавці

Примітка

1.                   

Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки

ЛьвДУВС

Інститут з підготовки фахівців для підрозділів НП;

Інститут права;

Інститут управління, психології та безпеки

Круглий стіл

23 лютого

Д.ю.н., проф. Назар Ю.С., к.ю.н., проф. Красницький І.В.,

д.філос.н., проф. Бліхар В.С.

 

2.                   

Штучний інтелект у правовій практиці:

межі та можливості

ЛьвДУВС

Рада молодих вчених

Круглий стіл

15 березня

Д.ю.н., проф. Барабаш О.О.

 

3.                   

Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи

ЛьвДУВС

Кафедра соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки

Міжвузівська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих вчених

22 березня

Д.е.н., проф. Копитко М.І.

Із

виданням збірника

(електронне видання)

4.                   

Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій

ЛьвДУВС,

ОДУВС

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Міжнародна студентсько-курсантська конференція

квітень

К.ю.н., доц.

Дутко А.О.

Із виданням збірника

(електронне видання)

5.                   

Право. Комунікація. Суспільство

(Law. Communication. Society)

ЛьвДУВС

Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення

Всеукраїнська науково-практична конференція здобу-вачів вищої освіти (українською та іноземними мовами)

5 квітня

К.психол..н., доц. Кузьо Л.І.

Із виданням збірника

(електронне видання)

6.                   

Актуальні питання підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України

ЛьвДУВС

ІПФПНП, відділення актуалі-зації навчання та практичної підготовки

Круглий стіл

12 квітня

Д.ю.н., проф. Назар Ю.С.,

К.ю.н., доц. Захарова О.В.

 

7.                   

Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві

ЛьвДУВС

Кафедри теоретичної психології та практичної психології

Науково-практичний семінар

19 квітня

Д.псих.н., проф. Ковальчук З.Я., д.псих.н., доц. Карпенко Є.В.

 

8.                   

Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку

ЛьвДУВС, Університет економіки та права «Крок»

ІУПБ

Міжнародна студентська наукова конференція

24 квітня

Д.філос.н., проф. Бліхар В.С.

 

9.                   

Корупційні ризики у системі МВС України

ЛьвДУВС,

Управління запобігання корупції МВС

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Регіональний круглий стіл

26 квітня

К.ю.н., доц.

Годяк А.І.

 

10.               

Безпекові аспекти управління організаціями в умовах війни та повоєнної відбудови держави

ЛьвДУВС

Кафедра менеджменту

Круглий стіл

10 травня

К.тех.н., доц. Леськів Г.З.

 

11.               

Якість та інновації в

освітньо-науковій діяльності

ЛьвДУВС

ВОНР;

усі кафедри

Звітна наукова конференція

17 травня

К.ю.н.

Павлик Л.В., керівники інститутів, факультетів

Із виданням збірника

(електронне видання)

12.               

Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

ЛьвДУВС,

УАД

ІУПБ

Всеукраїнська науково-практична конференція

22-24 травня

Д.філос.н., проф. Бліхар В.С.

Із виданням збірника

(електронне видання)

13.               

Право на справедливий суд у кримінальному провадженні

ЛьвДУВС

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Круглий стіл

24 травня

К.ю.н., доц. Лащук Н.Р.

Із

виданням збірника

(електронне видання)

14.               

Правові засоби захисту прав і свобод дитини в Україні

ЛьвДУВС

Кафедри адміністративного права та адміністративного процесу; кримінального права і кримінології

Круглий стіл

31 травня

К.ю.н., доц. Хатнюк Ю.А., к.ю.н., доц.

Газдайка-Василишин І.Б.

Із виданням збірника

(електронне видання)

15.               

Державна політика у сфері протидії торгівлі людьми і незаконній міграції:

сучасні виклики для України та світу

ЛьвДУВС

Науково-дослідна лабораторія; Інститут з підготовки фахівців для підрозділів НП;

Інститут права;

Інститут управління, психології та безпеки

Міжнародна науково-практична конференція

07 червня

К.ю.н., доц.
Марін О.К.,

д.ю.н., проф. Назар Ю.С., к.ю.н., проф. Красницький І.В.,

д.філос.н., проф. Бліхар В.С.

Із виданням збірника

16.               

Гендерні студії: міждисциплінарні дослідження актуальних проблем соціальних відносин

ЛьвДУВС

Радник ректора з гендерних питань

Постійно діючий науково-практичний семінар

14 червня

К.ю.н, доц. Євхутич І.М.

Із виданням збірника

(електронне видання)

17.               

Конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах війни та післявоєнний період

ЛьвДУВС

Кафедри

адміністративно-правових дисциплін; загально-правових дисциплін

Науковий семінар

21 червня

К.ю.н., проф. Ковалів М.В.;

д.ю.н., проф. Забзалюк Д.Є.

Із

виданням збірника

(електронне видання)

18.               

Львівський форум кримінальної юстиції

ЛьвДУВС,

ОБСЄ,

ГО «Львівський форум кримінальної юстиції»

Кафедра кримінального права і кримінології

Науково-практична конференція

вересень

К.ю.н., доц.

Газдайка-Василишин І.Б.

Із

виданням збірника

(електронне видання)

19.               

Дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти

ЛьвДУВС

Відділ організації наукової роботи

Науково-практичний семінар

27 вересня

К.тех.н.

Когут В.М.

 

20.               

Проблеми протидії незаконному обігу

наркотичних засобів:

соціальний і правовий аспекти

ЛьвДУВС

Кафедри оперативно-розшукової діяль-ності; адміністра-тивного права та адміністративного процесу

Постійно діючий науково-практичний  семінар

04 жовтня

К.ю.н., доц. Баб’як А.В. к.ю.н., доц. Хатнюк Ю.А.

 

21.               

Актуальні проблеми правового регулювання господарських та соціальних відносин в Україні

ЛьвДУВС

Кафедра господарсько-правових дисциплін

Науково-практичний семінар

18 жовтня

д.ю.н., проф. Долинська М.С.

Із виданням збірника

(електронне видання)

22.               

Психологія особистості фахівця в умовах воєнного стану та поствоєнної реабілітації

ЛьвДУВС

Інститут  управління, психології та безпеки

Всеукраїнська науково-практична конференція

25 жовтня

Д.філос.н., проф. Бліхар В.С.

Із виданням збірника

23.               

Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів

в Україні

ЛьвДУВС

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Науково-практичний семінар

01 листопада

К.ю.н., доц.

Майкут Х.В.

Із виданням збірника

(електронне видання)

24.               

Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах

ЛьвДУВС

Інститут з підготовки фахівців для підрозділів НП

Міжнародна науково-практична конференція

08 листопада

Д.ю.н., проф. Назар Ю.С.

Із

виданням збірника

25.               

Фінансова розвідка:

реалії та перспективи в умовах викликів воєнного часу

ЛьвДУВС

Кафедра фінансів та обліку

Науково-практичний семінар

15 листопада

Д.е.н., проф.  Мельник С.І.

 

26.               

Соціальні, економічні та психологічні аспекти діяльності Національної поліції України

ЛьвДУВС

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки

Регіональний круглий стіл

21 листопада

К.ю.н., доц.

Когут Я.М.

 

27.               

Механізм функціонування громадянського суспільства (осінні читання)

ЛьвДУВС

ВОНР;

усі кафедри

Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти

22 листопада

К.ю.н.

Павлик Л.В.

Із виданням збірника

(електронне видання)

28.               

Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти

ЛьвДУВС

Кафедри тактико-спеціальної підго-товки; спеціальної фізичної підготовки

Постійно діючий науково-практичний семінар

28 листопада

К.ю.н., доц. Йосипів Ю.Р.,

к.н.з фіз.вих. та спорту, доц.

Тьорло О.І.

Із виданням збірника

(електронне видання)

29.               

Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування

ЛьвДУВС

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Науково-практичний семінар

29 листопада

К.ю.н., доц.

Хитра А.Я.

Із виданням збірника

(електронне видання)

30.               

Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні

ЛьвДУВС

Інститут права

Всеукраїнська науково-практична конференція

06 грудня

К.ю.н., проф. Красницький І.В.

Із виданням збірника (електронне видання)

31.               

Державотворення і правотворення в умовах війни та післявоєнний період

ЛьвДУВС

Кафедри теорії права, конституційного та приватного права;  загально-правових дисциплін

Круглий стіл

12 грудня

К.ю.н., доц.

Кучер В.О.,

д.ю.н., проф. Забзалюк Д.Є.

Із виданням збірника

(електронне видання)

32.               

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України

ЛьвДУВС

Кафедри інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів; ОРД

Науково-практична конференція

20 грудня

К.тех.н., доц. Зачек О.І.,

к.ю.н., доц.

Баб′як А.В.

Із

виданням збірника

(електронне видання)


© 2024 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.