• (032) 258-63-25
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові розробки

Теми НДР з державною реєстрацією

2019-2024 рр.

№ з/п

Тематика НДР

Номер державної реєстрації

Форма реалізації НДР

Терміни проведення НДР

Керівник НДР

Інститут, факультет, який здійснює НДР

1

Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри

№ 0122U002405

Науковий звіт

2022-2025

Д.ю.н, доц. Забзалюк Д.Є.

Інститут права

2

Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності

№ 0122U200304

Науковий звіт

2022-2027

К.ю.н., доц.

Хатнюк Ю.А.

Інститут права, факультет № 3

3

Проблеми правового регулювання приватних відносин в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу

№ 0120U102681

Науковий звіт

2020-2023

Д.ю.н., проф.

Юркевич Ю.М.

Інститут права

4

Економічна безпека соціально-економічних систем: проблеми теорії та практики

№ 0121U112498

Науковий звіт

2021-2024

Д.е.н., проф.

Копитко М.І.

Інститут управління, психології та безпеки

5 Протидія кримінальним правопорушенням, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти № 0121U113930 Науковий звіт 2021-2024

К.ю.н., доц.

Шехавцов Р.М.

Факультет № 1
6 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів Національної поліції № 0122U001871 Науковий звіт 2022-2025

К.т.н., доц.

Сеник В.В.

Факультет № 2
7 Психологія особистості фахівця в умовах військового часу та поствоєнної реабілітації № 0122U002532 Науковий звіт 2022-2027

Д.ю.н, проф.

Кісіль З.Р.

Інститут управління, психології та безпеки

Зв'язок з практикою

Наукова діяльність у Львівському державному університеті внутрішніх справ ґрунтується на двох основних складових: фундаментальних і прикладних дослідженнях. Це відповідає вимогам нормативних документів МВС України, у яких передбачено, по-перше, проведення наукових досліджень відповідно до пріоритетних напрямів, які потребують першочергового забезпечення, а по-друге посилення ролі дисциплін практичного спрямування в освітньому процесі при підготовці фахівців для підрозділів Національної поліції України.

Зокрема, у ЛьвДУВС здійснюється розробка наукових та методологічних підходів до вирішення актуальних проблем правоохоронної діяльності за такими напрямами:

  • протидія загальнокримінальним злочинам;
  • протидія торгівлі людьми;
  • вивчення стану злочинності в Україні;
  • аналітичний контроль, моніторингові відстеження рівня протидії злочинності;
  • наукова апробація закордонного досвіду щодо протидії злочинам у сфері практичної діяльності правоохоронців;
  • окреслення шляхів протидії злочинам: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти;
  • розробка концепцій і програм наукових досліджень, наукової літератури, методичних рекомендацій;
  • забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для практичних підрозділів Національної поліції України.

Крім цього, одним із основних напрямів науково-дослідної діяльності у Львівському державному університеті внутрішніх справ є співпраця з практичними підрозділами правоохоронних органів. Формами такої співпраці є участь правоохоронців у науково-практичних заходах, що проводяться на базі ЛьвДУВС, виконання науково-педагогічними працівниками університету науково-дослідних робіт на замовлення практичних підрозділів Головних управлінь Національної поліції України в областях, впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність тощо. Щороку звіт про виконання науково-дослідних робіт на замовлення практичних підрозділів правоохоронних органів та звіт про впровадження результатів цих дослідженьу практичну діяльність заслуховується на Вченій раді університету.


© 2023 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.