• (032) 258-63-25
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові школи

Загальні відомості про Школу:

nazar

Керівник – Назар Юрій Степанович, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор

Кількісний склад – 20 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 5;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 15;

Аспірантів – 10, ад’юнктів – 5.

Напрями досліджень:

 • суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку;
 • суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів;
 • суспільні відносини, що складаються у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки.

Галузь знань:

 • 08 Право

Спеціальність:

 • 081 Право

Наукова спеціальність

 • 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

 1. Найбільш вагомі результати :
  • присвоєння вченого звання професора 2 (Шопіна І., Середа В.);
  • присвоєння вченого звання доцента 6 (Хитра О., Бондаренко В., Ілюшик О., Проць І., Хатнюк Ю., Грищук А.);
  • захисти 2 докторських дисертацій (Назар Ю., Хитра О.);
  • захисти 9 кандидатських дисертацій (Сеник С., Миджин Г., Сукмановська Л., Братковський В., Прокоф’єв М., Пилипів Р.,
   Сергенюк Д., Назар Т., Герман О.);
  • робота над науковою темою з державною реєстрацією «Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності» (№ 0122U200304).
 1. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 20.
 2. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо – 1.
 3. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо) – 1.
 4. Кількість докторів і кандидатів (докторів філософії) – 3 особи / 20 осіб.
 5. Кількість патентів – 3.
 6. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників – 52 видання.
 7. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах – 330 публікацій.
 8. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки – 3.
 9. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 15.
 10. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 685 апробацій.
 11. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» («Мій ЛьвДУВС»), офіційний сайт ЛьвДУВС.

Загальні відомості про Школу:

franchuk

Керівник – Франчук Василь Іванович – проректор, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Кількісний склад – 14 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • академіків, галузевих академій – 2;
 • докторів наук – 6;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 6;
 • викладачів – 2;

Аспірантів – 6.

Напрями досліджень:

 • національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України;
 • здатність держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз;
 • здатності національної економіки зберігати та поновлювати процес суспільного відтворення і достатній оборонний потенціал у кризових ситуаціях;
 • національна система забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання, діяльність яких впливає на стан економічної безпеки держави;
 • теоретико-методологічні, науково-методичні та практичні засади організації, функціонування та розвитку систем економічної безпеки транснаціональних компаній, корпорацій, банків і підприємств;
 • цілі, завдання, форми, методи, технології, механізми управління та взаємодії служб безпеки суб'єктів господарювання в системі економічної безпеки відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів.

Галузі знань:

 • 05 Соціальні та поведінкові науки;
 • 07 – Управління та адміністрування; Національна безпека.

Спеціальності:

 • 053 – Економіка,
 • 073 – Менеджмент.

Наукові спеціальності:   

 • 21.04.01 – економічна безпека держави,
 • 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

 1. Найбільш вагомі результати:
  • захисти 3 дисертацій (Ревак І. та Мельник С. – докторські; Гобела В. – кандидатська);
  • здобуття 3 вчених звань (Ревак І.О. – професор; Вінічук М.В. і Гобела В.В. – доцент);
  • відкриття та акредитація міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Економічна безпека соціально-економічних систем»;
  • розробка науково-дослідної теми «Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності: стан та проблеми забезпечення» (№ держреєстрації 0118U003839); започаткування теми «Економічна безпека соціально-економічних систем: проблеми теорії та практики» (№ держреєстрації 0121U112498).
 1. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 35.
 2. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо – 3.
 3. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо) – 24.
 4. Кількість кандидатів (докторів філософії) – 28.
 5. Кількість патентів – 4.
 6. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників – 92 видання.
 7. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах – 234 публікації.
 8. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки – 3.
 9. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 32.
 10. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 412.
 11. Публікації про наукову школу та її членів – Львівська наукова школа безпекознавства: порадник  молодим науковцям/ Тринько Р.І., Франчук В.І., Ревак І.О., Мельник С.І. Львів: Растр-7. 2020. 116 с.

Загальні відомості про Школу:

balinska

Керівник – Балинська Ольга Михайлівна, проректор, доктор юридичних наук, професор.

Кількісний склад – 25 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу) – 1 (НАНВО);
 • докторів наук – 5;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 20.

Аспірантів – 7.


Напрями досліджень:

 • загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики;
 • становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюція теоретичних уявлень людства про політику, право та державу;
 • філософські інтерпретації смислу, призначення та логіки права;
 • фундаментальні основи обґрунтування права, що проявляються в онтологічній, епістемологічній, аксіологічній, антропологічній, праксеологічній проблематиці;
 • світоглядні аспекти взаємозв’язку права та держави;
 • філософські засади міжнародного права та галузевих юридичних дисциплін;
 • соціокультурні тенденції розвитку права.

Галузь знань:

 • 08 Право

Спеціальність:

 • 081 Право

Наукові спеціальності:       

 • 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 12.00.12 – філософія права.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

 1. Найбільш вагомі результати:
  • здобуття наукового ступеня доктора наук2 (Долинська М., Забзалюк Д.);
  • здобуття наукового ступеня кандидата наук – 4 (Мельник Н., Церковник С., Ярунів М., Гладун Г.);
  • отримання вчених звань 4 (Долинська М., Забзалюк Д. – професор; Федіна Н., Барабаш О. –  доцент);
  • обрання до складу академій1 (Балинська О. – дійсний член Міжнародної академії інформатики, академік Академії наук вищої освіти України);
  • акредитація освітньо-наукової програми «Право»;
  • робота над науковою темою з державною реєстрацією (№ 0122U002405) «Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри» (з 2006 року).
 1. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 15.
 2. Кількість докторів і кандидатів (докторів філософії) – 6 осіб зі складу НПП ЛьвДУВС, а також з інших ЗВО 1 доктор наук (Налуцишин В.), 3 кандидати наук (Маськовіта М., Винарчик О., Ганчук О.) і 3 доктори філософії (Дубінська З., Колиба М., Цицик О.).
 3. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників – 55 видань.
 4. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах – понад 200 публікацій.
 5. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 5 всеукраїнських (щорічний круглий стіл «Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції).
 6. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 75 апробацій.
 7. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» (тепер – «Мій ЛьвДУВС»), сайт ЛьвДУВС, соціальні мережі

Загальні відомості про Школу:

kovalchuk

Керівник  – Ковальчук Зоряна Ярославівна, завідувач кафедри теоретичної психології, доктор психологічних наук, професор

Кількісний склад – 20 осіб;

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 4;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 20;

Аспірантів – 5.

 

Напрями досліджень:

 • особистість у кризовому суспільстві;
 • соціальне середовище та особистість;
 • психологія спілкування, взаємодії та міжособистісних стосунків;
 • соціально-психологічні дослідження груп, колективів, спільностей;
 • масові комунікації та масові соціальні процеси;
 • психологія та менеджмент організації;
 • прикладна психологія.

Галузь знань:

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

 • 053 Психологія

Наукові спеціальності:

 • 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи;
 • 19.00.01 – загальна психологія, історія психології;
 • 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

 1. Найбільш вагомі результати:
  • захист докторської дисертації – 3 (Карпенко Є.В., Католик Г.В., Лялюк Г.М.);
  • здобуття наукового ступеня кандидата наук – 3 (Андрушко Я.С., Вавринів О.С., Майорчак Н.М.)
  • отримання вчених звань – 2 (Ковальчук З.Я. – професор, Карпенко Є.В. – доцент);
  • відкриття МОНП «Психологія та менеджмент організації»;
  • робота над науковою темою з державною реєстрацією «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві»;
  • проведення освітньо-навчальних проектів психологічного спрямування (Католик Г.В. Проведення 5-річного освітнього проекту в рамках Української Спілки Психотерапевтів (яка є асоційованим членом Європейської Cпілки Психотерапії EAP) з «психодинамічної інтегративної психотерапії немовлят, дітей, підлітків та юнацтва». Програма проекту відповідає вимогам EAP; Карпенко В.В. Проведення тренінгів для учасників АТО «Ветерани: від діалогу до працевлаштування» (за ініціативи ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО») – м. Київ 2018 р. – проект Міністерства соціальної політики України; Карпенко В.В. Участь та проведення в польсько-українському проекті для працівників поліції України з підготовки до роботи з подолання насильства в сім'ї. Проект МВС та МЗС Польщі, Київ – Краків, 2021 -2023 рр.); Карпенко Н.А. Практика з ненасильницького спілкування (емпат) в міжнародному проекті «Емпатійна підтримка спільноти в умовах пандемії COVID-19 в Україні» /  Німецька неурядова організація «Форум громадянської служби миру» (forumZFD);
  • проведення авторських тренінгів (Карпенко Н.А. «Стратегії ресурсування» для слухачів 2-5 груп Міжнародного миротворчого проекту «Школа Інженерів Порозуміння», Київ: Проект уряду Німеччини та ГО «Простір Гідності» (2018–2020 рр.); Карпенко В.В. – для учасників АТО «Ветерани: від діалогу до працевлаштування» (за ініціативи ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО») – м. Київ 2018 р. – проект Міністерства соціальної політики України; Карпенко В.В., Карпенко Н.А. «Карантин. Стрес. Адаптація» (29.08.2020).
 1. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 15;
 2. Кількість кандидатів (докторів філософії) – 5 осіб;
 3. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників – 19 видань;
 4. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах – 75 публікацій;
 5. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки – 3;
 6. Клькість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 5 всеукраїнських (щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві»);
 7. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 110 апробацій.
 8. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист», офіційний сайт ЛьвДУВС.
 9. Участі в міжнародних та вітчизняних навчальних проектах з отриманням сертифікатів – 73.

Загальні відомості про Школу:

sozansky

Керівник – Созанський Тарас Іванович, перший проректор, кандидат юридичних наук, професор.

Заступники керівника – координатори за напрямами:

 • Красницький Іван Васильович, директор Інституту права, кандидат юридичних наук, професор – кримінальне право і кримінологія,
 • Шехавцов Руслан Миколайович, декан факультету № 1 ІПФПНП, кандидат юридичних наук, доцент – кримінальний процес і криміналістика.

Кількісний склад – 39 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу) – 1 (НАПрН);
 • докторів наук – 4;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 35;

Аспірантів (ад’юнктів) – 25.


Напрями досліджень:

 • кримінально-правові та кримінально-виконавчі відносини,
 • норми кримінального та кримінально-виконавчого права, що їх регулюють;
 • кримінальний та кримінально-виконавчий закони;
 • злочин, кримінальна відповідальність та покарання;
 • злочинність та віктимізація, їх детермінанти та заходи запобігання;
 • жертви злочину та особистість злочинця;
 • кримінально-процесуальні відносини та кримінально-процесуальна діяльність і їх зміст;
 • кримінально-процесуальне право та законодавство;
 • закономірності збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів;
 • прийоми, методи та засоби розкриття, розслідування, судового розгляду та запобігання злочинів;
 • використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві та провадження експертних досліджень.

Галузь знань:

 • 08 Право

Спеціальність:

 • 081 Право

Наукові спеціальності:     

 • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

 1. Найбільш вагомі результати:
  • заснування Львівського форуму кримінальної юстиції;
  • здобуття  наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) – 6 (Винник А., Лозинська Ю., Татарин Н., Лісіцина Ю., Романцова С., Ковальська М.);
  • отримання вченого звання професора – 4 (Благута Р., Созанський Т., Красницький І., Гловюк І.);
  • отримання вченого звання доцента – 14 (Кунтій А., Пасєка О.,
   Татарин І., Січковська І., Лісіцина Ю., Романцова С., Устрицька Н.,
   Вовк М., Дільна З., Лащук Н., Майстренко М., Франчук В., Серкевич. І.
   Туз Н.);
  • робота над науковою темою державної реєстрації «Протидія кримінальним правопорушенням, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти».
 1. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 19.
 2. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо) – заслужений юрист України – 2 (Благута Р., Гловюк І.).
 3. Кількість кандидатів наук (докторів філософії) – 16 осіб, зокрема 12 – аспірантів та ад’юнктів (Дубно Т., Мартинишин Г., Лозинська Ю., Антощак А., Татарин Н., Литвин А. Ковальчук В., Стецик Б., Гангур Н, Дімітров М., Беркій Т., Бережнюк В., Ясінь І., Вислоцька Т., Кончук Т., Здреник І.).
 4. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників – 49 видань.
 5. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах – 156 публікації.
 6. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 19.
 7. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 492 апробації.
 8. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» (тепер – «Мій ЛьвДУВС»), сайт ЛьвДУВС.

Загальні відомості про Школу:

movchan

Керівник – Мовчан Анатолій Васильович, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності, доктор юридичних наук, професор.

Кількісний склад – 23 особи.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 2;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 14.

Аспірантів – 7.


Напрями досліджень:

 • організаційно-правові засади протидії організованій злочинності в умовах воєнного стану;
 • правові та організаційно-тактичні особливості протидії організованій злочинності як інструменту, який використовується спецслужбами іноземних держав для дестабілізації ситуації в Україні;
 • організаційно-правові засади оперативного супроводження кримінального провадження;
 • правові та організаційні засади використання кримінального аналізу у протидії злочинності;
 • організаційно-тактичні засади впровадження негласних працівників в організовані групи та злочинні організації;
 • організаційно-тактичні засади проведення оперативно-технічних заходів  та   негласних слідчих   (розшукових)  дій   із  застосуванням  технічних  засобів;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з торгівлею людьми та незаконною міграцією;
 • використання новітніх технологій у розкритті та розслідування кримінальних правопорушень.

Галузь знань:

 • 08 Право

Спеціальність:

 • 081 Право

Наукова спеціальність:

 • 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

 1. Найбільш вагомі результати:
  • здобуття наукових ступенів і вчених звань членами наукової школи: присвоєно вчене звання професора Мовчану А., Благуті Р.
  • захисти дисертацій 3 науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС (Татарин Н.; Поляк С.; Макаренко С.);
  • розроблення та запровадження освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців освітнього ступеня магістр в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», кваліфікація: магістр правоохоронної діяльності;
  • робота над науковою темою «Протидія злочинам, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти», номер державної реєстрації 0118U005374.
 1. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 28 актів впровадження.
 2. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо – 2;
 3. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо)  у 2021 році Благуті Р. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
 4. Кількість кандидатів (докторів філософії) – 13 осіб (Денисовський М.; Лепеха О.;  Татарин Н.; Гангур Н.; Антощак А.; Литвин А.; Бабецький Р.; Поляк С.; Кардашевський Ю.; Лоневський Л.; Кривий А.; Петрів Ю.; Макаренко С.).
 5. Кількість патентів – 3.
 6. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників – 22 видання.
 7. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах – 83 публікації.
 8. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 12.
 9. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 89 апробацій.
 10. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» (тепер – «Мій ЛьвДУВС»), офіційний сайт ЛьвДУВС.
Наукова школа адміністративного права

Загальні відомості про Школу:

Керівник – Назар Юрій Степанович, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор

Кількісний склад – 20 осіб.

Кваліфікаційний склад:

 • докторів наук – 5;
 • кандидатів наук (докторів філософії) – 15;

Аспірантів – 10, ад’юнктів – 5.

Напрями досліджень:

 • суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку;
 • суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів;
 • суспільні відносини, що складаються у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки.

Галузь знань:

 • 08 Право

Спеціальність:

 • 081 Право

Наукова спеціальність

 • 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Наукові досягнення Школи за останні 5 років:

 1. Найбільш вагомі результати :
  • присвоєння вченого звання професора – 2 (Шопіна І., Середа В.);
  • присвоєння вченого звання доцента  6 (Хитра О., Бондаренко В., Ілюшик О., Проць І., Хатнюк Ю., Грищук А.);
  • захисти 2 докторських дисертацій (Назар Ю., Хитра О.);
  • захисти 9 кандидатських дисертацій (Сеник С., Миджин Г., Сукмановська Л., Братковський В., Прокоф’єв М., Пилипів Р.,
   Сергенюк Д., Назар Т., Герман О.);
  • робота над науковою темою з державною реєстрацією «Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності» (№ 0122U200304).
 1. Практичне використання (впровадження) отриманих наукових результатів – 20.
 2. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо – 1.
 3. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, почесні звання, дипломи тощо) – 1.
 4. Кількість докторів і кандидатів (докторів філософії) – 3 особи / 20 осіб.
 5. Кількість патентів – 3.
 6. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників – 52 видання.
 7. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах – 330 публікацій.
 8. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки – 3.
 9. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) – 15.
 10. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня – 685 апробацій.
 11. Публікації про наукову школу та її членів – газета «Юрист» («Мій ЛьвДУВС»), офіційний сайт ЛьвДУВС.

© 2023 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.