• (032) 258-63-25
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра адміністративно-правових дисциплін

Контакти

м. Львів, вул. Замарстинівська,9

kamp@lvduvs.edu.ua

Бібліографічні відомості наукового доробку науково-педагогічних працівників за 5 років

КОВАЛІВ Мирослав

 

Монографії - 2

1

Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів : колективна монографія (Механізм адміністративно-правового регулювання професійної підготовки державних службовців (Ковалів М. В.)) / За наук. ред. проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія ; передмова академіка НАН України Ю. С. Шемшученка. Львів : СПОЛОМ, 2021. 388 с.

2

Оновлена доктрина публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони України : колективна монографія (Діяльність правоохоронних органів в умовах воєнного стану (Ковалів М. В.)) / І. М. Коропатнік, Н. П. Христинченко, І. М. Шопіна, М. В. Ковалів та ін. Львів : СПЛОМ, 2021. 480 с.

 

Навчальні посібники - 9

1

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Лозинський Ю.Р. Правове регулювання правоохоронної діяльності: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС. 2018. 323 с.

2

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Проць І.М., Лозинський Ю.Р. Правове регулювання фінансового контролю в Україні: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС. 2018. 267 с.

3

Остапенко О.І, Ковалів М.В., Єсімов С.С., Гулак Л.С., Отчак Н.Я., Остапенко Л.О. Адміністративне право України (загальна частина) : навчальний посібник. Львів: СПОЛОМ. 2019. 504 с.

4

Ковалів М.В., Тимчишин Т.М., Ніканорова О.В. Основи права Європейського Союзу: навчальний посібник. Львів: СПОЛОМ. 2020. 212 с.

5

Ковалів М.В., Ортинська Н.В., Хомишин І.Ю., Єсімов С.С., Скочиляс-Павлів О.В., Сидор М.Я., Скриньковський Р.М. Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності: навчальний посібник. Львів: СПОЛОМ. 2020. 288 с.

6

Ковалів М. В., Єсімов С. С., Проць І. М. Лозинський Ю.Р., Скриньковський Р.М., Кайдрович Х.І. Адміністративно-правовий захист прав платників податків: навч. посібн. Львів : СПОЛОМ, 2021. 240 с.

7

Остапенко О.І, Ковалів М.В., Єсімов С.С., Гулак Л.С., Лук’янова Г.Ю., Ніканорова О.В., Цьвок М. С. Адміністративне право України (загальна частина) : навчальний посібник. [Вид. 2-е, доп.]: Львів: СПОЛОМ. 2021. 616 с.

8

Ковалів М. В., Єсімов С. С., Проць І. М., Скриньковський Р. М., Лозинський Ю. Р. Фінансове право України: навчальний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2022. 394 с.

9

Ковалів М. В., Єсімов С. С., Ярема О.Г. Інформаційне право України : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 416 с. Посилання

 

Наукові статті - 74:

 

1.1. Scopus / WofS – 1

1

Ковалів М.В., Єсімов С.С. та ін. Methodological approaches in the formation of the conceptual-categorical apparatus of the tax law of Ukraine.Arctic. 2020. Vol. 73(2). P. 82-92. (Скопус) Посилання

 

1.2. Інші закордонні журнали – 30

1

Ковалів М., Єсімов С., Крамар Р., Скриньковський Р. Правові режими службової інформації в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4. № 4. S. 7001-7012.

2

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Крамар Р., Скриньковський Р. Особливості правового регулювання відносин у сфері транспортування нафти і газу магістральними трубопроводами. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018.Vol. 4. № 2. S. 4001-4010.

3

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Сопільник Р., Скриньковський Р. Гарантії прав людини та громадянина при забезпеченні інформаційної безпеки. Traektoriâ Nauki Path of Science. 2018. Vol. 4. № 5. S. 1008-1016.

4

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Крет І., Скриньковський Р. Правові аспекти формування системи безпеки об’єктів критично важливої інформаційної інфраструктури. Traektoriâ Nauki Path of Science. 2018. Vol. 4. № 7. S. 2001-2018.

5

Ковалів М.В., Сопільник Р. Л., Єсімов С. С., Скриньковський Р. М. Застосування електронних доказів у справах про захист честі, гідності та ділової репутації за законодавством України. International Journal of “Supremance of Law”. 2019. № 2. P. 149–156 [Republica Moldova].

6

Ковалів М.В., Коновалова Н.Т. Деякі аспекти удосконалення правого та адміністративно-управлінського механізму відповідальності за неповагу до суду. Міжнародний науковий електронний журнал ΛΌГOΣ. ONLINE. 2020. № 6. С. 1-12.

7

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Efficiency of legal regulation of publicauthorities activity in the context ofnational security and integration into the European Union. Arctic. 2020. Vol. 73(3). P. 183-195. Посилання

8

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Розвиток цифрової економіки в контексті забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2020. Vol. 6. № 5. S. 2023-2032.

9

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Особливості правового забезпечення інформаційної безпеки при використанні хмарних технологій органами державної влади. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2020. Vol. 6. № 6. S. 5006-5013.

10

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Принципи правового регулювання використання хмарних технологій для обробки персональних даних. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2020.Vol. 7. № 6. S. 2022-2029.

11

Ковалів М.В., Малашко О.Є. Теоретична конструкція поняття «інформаційна безпека» Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Юридичні науки". 2020. № 10. Посилання

12

Ковалів М.В., Красницький І.В. Information that is important for taxation as an element of the legal regime of secrecy in tax legal. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, t. XIII, 2020, nr 2, s. 367-374 Посилання

13

Ковалів М., Єсімов С., Скриньковський Р., Красницький І., Мазур Ю., Гарасим П., Князь С. Особливості правових відносин, які виникають в мережі Інтернет. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2021. Vol. 7. № 3. S. 1001-1007. Посилання

14

Ковалів М., Єсімов С., Скриньковський Р., Красницький І., Назар Ю., Кайдрович Х., Кемська Ю., Князь С. Правове забезпечення кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури України. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2021. Vol. 7, № 4. S. 2011-2018.  Посилання

15

Ковалів М.В., Хмиз М.В., Кайдрович Х.І., Єсімов С.С., Князь С.В. Проблеми та перспективи забезпечення інформаційної безпеки в органах прокуратури України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Юридичні науки". 2021. № 7. С. 100-106. Посилання

16

Ковалів М., Скриньковський Р., Приведа А., Хмиз М., Князь С., Павлов Д. Особливості розбудови професійного самоврядування в системі прокуратури, судової влади та адвокатури України. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2021. Vol. 7, № 6. S. 1049-1057. Посилання

17

Ковалів М. В., Хмиз М. В., Георгіаді Н. Г., Хитра О. Л., Шопіна І. М., Собакарь А. О. Форми передачі функції з надання публічної послуги. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 9(43). С. 17-24. Посилання

18

Ковалів М., Єсімов С., Йосифович Д., Хмиз М. Поняття та зміст адміністративно-правового інституту досудового оскарження. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2021. Vol. 7, № 9. S. 3011-3017. Посилання

19

Ковалів М., Скриньковський Р., Назар Ю., Красницький І., Єсімов С., Хмиз М., Брич В. Державна регуляторна політика як правова категорія та інструмент державного управління в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2022. Vol. 8, № 1. S. 1001-1008. Посилання

20

Ковалів М., Скриньковський Р., Назар Ю., Йосифович Д., Єсімов С., Хмиз М., Тиркало Ю., Кайдрович Х. Прокуратура у механізмі поділу влади в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2022. № 2(48). С. 22-29. Посилання

21

Ковалів М., Скриньковський Р. М., Чистоклетов Л. Г., Крамар Р. І., Хмиз М. В., Хитра О. Л., Кайдрович Х. І. Громадський контроль за діяльністю органів прокуратури як гарантія дотримання прав людини в Україні Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Юридичні науки". 2022. № 3. С. 45-51. Посилання

22

Ковалів М., Скриньковський Р., Назар Ю., Йосифович Д., Єсімов С., Хмиз М., Микитюк М., Козоріз М. Правові основи реалізації правоохоронної функції держави у сфері економіки України. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2022. Vol. 8. № 2-3. S. 1001-1009. Посилання

23

Ковалів М., Красницький І., Єсімов С., Скриньковський Р., Хмиз М., Князь С., Хмиз В., Огірко О. Стратегічне планування як фактор державного управління в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2022. Vol. 8. № 4. S. 1001-1009. Посилання

24

Ковалів М., Єсімов С., Скриньковський Р., Чистоклетов Л., Сердюк В., Хмиз М.,  Хитра О., Слінько С. Судовий контроль як гарантія діяльності органів прокуратури за дотриманням прав людини в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Юридичні науки". 2022. № 4. С. 64-70. Посилання

25

Ковалів М., Єсімов С., Скриньковський Р., Чистоклетов Л., Назар Ю., Хмиз М., Хитра ., Ткачук Т., Кайдрович Х. Виконання постанов про позбавлення права керування транспортним засобом в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Юридичні науки". 2022. № 5. С. 26-33. Посилання

26

Ковалів М., Єсімов С., Назар Ю., Павленчик А. Заходи адміністративного примусу у сфері податків і зборів в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2022. Vol. 8. № 6. S. 2001-2008. Посилання

27

Ковалів М.В. Внесок Нюрнберзького трибуналу у формування норм міжнародного права щодо злочинних організацій. COPERNICUS Political and Legal Studies Vol. 1, Issue 2 (June 2022) pp. 33-39. Посилання DOI: 10.15804/CPLS.20222.03

28

Ковалів М., Микитюк М., Мариняк Н. Правове регулювання деофшоризації у фінансовому праві України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Юридичні науки". 2022. № 10. С. 11-18. Посилання

29

Мирослав Ковалів, Гжегож Павловські, Ольга Барабаш, Мар’яна Хмиз, Ірина Мисюк, Аліна Грищук. Правові аспекти інформаційної безпеки у телемедицині в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2022. Vol. 8, № 11. S. 1011-1017. Посилання

30

Ковалів М., Литвин Н., Подоляка А., Шопіна І. Інформаційна безпека взаємодії суб’єктів демократичного цивільного контролю за діяльністю Міністерства оборони України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Юридичні науки". 2022. № 12. Посилання

 

1.3. Журнали категорії «Б» - 36

1

Ковалів М.В. Адміністративно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів в демократичній державі. Науковий вісник ЛьвДУВС. 2018. № 1. С. 166-173.

2

Ковалів М.В., Крикавська І.В. Територіальна громада як носій функцій місцевого самоврядування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. Херсон: 2018. Вип. 2. Том 1. 155-158.

3

Ковалів М.В., Боровікова В.С. Охорона правопорядку як одне із завдань діяльності поліції. Науковий вісник ЛьвДУВС. 2018. № 2. С. 184-192.

4

Ковалів М.В. Порядок підготовки та прийняття управлінського рішення в органах виконавчої влади. Науковий вісник ЛьвДУВС. 2018. № 3. С. 168-176.

5

Ковалів М.В. Державна служба в правоохоронній сфері та зміст її елементів. Науковий вісник ЛьвДУВС, 2018. № 4. С. 161-170.

6

Ковалів М.В., Яремко В. Я., Кузьо Л. І. Гарантії забезпечення прав та свобод людини у провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів. ЛьвДУВС, 2019. Вип. 1 (3). С. 57-63.

7

Ковалів М.В., Яремко В. Я., Кузьо Л. І. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Вип. 2 (4). С. 37-42.

8

Ковалів М.В., Сопільник Р. Л., Єсімов С. С., Скриньковський Р. М. Юридична відповідальність у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом в Україні: адміністративно-правовий вимір. Право. ua. 2019. № 2. С. 19–26.

9

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Адміністративно-правові відносини, що виникають у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб національної поліції. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2018. № 20. С. 160-166. Посилання

10

Ковалів М.В., Сопільник Р.Л., Єсімов С.С. Технічні засоби автоматичної фіксації адміністративних правопорушень як засіб профілактики правопорушень у сфері дорожнього руху. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2019. № 21. С. 137-143.

11

Ковалів М.В., Кузьо Л. І. Особливості судових рішень в адміністративних справах. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Вип. 4 (6). С. 82-87.

12

Ковалів М.В., Яремко В.Я., Головач Т.М. Захист персональних даних як складова інформаційної безпеки. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2020. Вип. 1 (7). С. 47-52.

13

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Кравчук С.М. Теоретичні засади правового регулювання систем штучного інтелекту щодо ідентифікації особи у контексті діяльності органів виконавчої влади. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2020. Випуск 2 (8). С. 8-15.

14

Ковалів М.В., Кузьо Л. І. Правовий захист суспільної моралі в інформаційній сфері. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2020. Випуск 2 (8). С. 52-57.

15

Ковалів М.В., Сопільник Л.І., Єсімов С.С. Правова природа технічного регулювання. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2020. № 23. С. 189-194.

16

Ковалів М.В., Сопільник Р.Л., Єсімов С.С. Форми адміністративно-правового забезпечення законності в роботі органів місцевого самоврядування. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2020. № 24. С. 176-183.

17

Ковалів М.В., Сопільник Л.І., Сопільник Р.Л., Єсімов С.С. Технічне регулювання в системі права України. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2020. № 25. С. 149-155.  Посилання

18

Ковалів М.В., Кузьо Л. І., Боровікова В.С. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення у системі заходів адміністративного примусу. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2020. Випуск 3 (9). С. 91-97. Посилання

19

Ковалів М. В., Єсімов С. С. Курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України – особливі суб’єкти державної служби в поліції. Питання боротьби зі злочинністю. Харків : Право, 2020. Вип. 40. С. 73-80. Посилання

20

Ковалів М.В., Гулак Л.С. Юридична превенція у контексті широкого та вузького розуміння. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: юридичні науки. Vol. 7. № 4(28). 2020. С. 190-197. Посилання

21

Ковалів М.В., Сопільник Л.І., Сопільник Р.Л., Єсімов С.С. Організація державної системи надання безоплатної правової допомоги. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2020. № 26. С. 122-127. Посилання

22

Ковалів М.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2020. № 27. С. 142-148. Посилання

23

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Адміністративні процедури нагляду у сфері технічного регулювання щодо забезпечення безпеки продукції. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2020. № 27. С. 149-154. Посилання

24

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Правова природа суду першої інстанції, що здійснює правосуддя в адміністративному судочинстві. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2020. № 27. С. 155-160. Посилання

25

Ковалів М.В., Курочка М.І., Плашовецький О.А. Державна служба у правоохоронній сфері та її основні ознаки. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2020. № 27. С. 161-166. Посилання

26

Ковалів М.В., Єсімов С.С. Праві основи освітньої діяльності в закладах зі специфічними умовами навчання МВС України. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2021. Випуск 1(11). С. 39-45.  Посилання

27

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Гудима В.В., Приведа А.В., Хмиз М. В. Адміністративно-правовий статус судді. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2021. № 3. С. 101-107. Посилання

28

Ковалів М. В., Гудима В. В., Приведа А. В., Кайдрович Х. І., Хмиз М. В., Єсімов С. С. Гарантії як елемент правового статусу судді. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2021. № 4. С. 53-59. Посилання

29

Ковалів М.В. Взаємодія поліції та інститутів громадянського суспільства. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2021. Випуск 2(12). С. 79-85. Посилання

30

Ковалів М.В., Кузьо Л. І. Громадський контроль за діяльністю Національної поліції в Україні. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2021. Випуск 3(13). С. 101-106.   Посилання

31

Ковалів М., Хмиз М. Скриньковський Р., Глущенко С., Цюх С., Сердюк В., Гарасим П., Микитюк М. Судова охорона як одна із гарантій діяльності судів в Україні. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2021. № 5. С. 57-64. Посилання

32

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Курочка М.І. Правовий режим адміністративно-договірного регулювання управління публічним майном. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2021. № 28. С. 4-10. Посилання

33

Ковалів М., Єсімов С., Шляховський О., Сиймовський Р. Зміст адміністративних послуг, що надаються митними органами. Наук. записки ЛУБП. 2021. № 30. С. 104-110. Посилання

34

Ковалів М.В., Апетик А. М. Особливості захисту персональних даних, що використовуються при реалізації дискреційних повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 381-384. Посилання

35

Ковалів М.В., Сидор М.Я. Обіг інформації в деліктних адміністративних правовідносинах у контексті інформаційної безпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 290-292. Посилання

36

Ковалів М., Єсімов С., Малашко. О.Є. Соціальна значимість досудового оскарження в контексті розвитку адміністративного судочинства. Наук. записки ЛУБП. Львів, 2022. № 35. С. 33-41. Посилання

 

1.4. Нефахові видання – 7

1

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Курилін І. Р., Гладун В. Р. Принципи адміністративно-правового регулювання забезпечення економічної безпеки у контексті Стратегії національної безпеки України. Law & Sciences Право та науки: Науковий журнал . № 1. 2018. С. 28-33.

2

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Леськів С. Р., Бабяк Н.В. Сутність адміністративного розслідування правопорушень. Law & Sciences Право та науки: Науковий журнал № 2. 2018. С. 4-9.

3

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Бондаренко В.В. Поняття стилю у професійному спілкуванні керівника територіальних органів Національної поліції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Львів: ЛьвДУВС, 2018. Вип. 2. С. 21–31.

4

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Леськів С.Р., Машталір Х.В. Поняття та конституційно-правовий зміст громадянської ініціативи. Law & Sciences Право та науки:ауковий журнал № 1-2 2019. С. 4-10.

5

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Курилін І.Р. Механізм реалізації демографічної функції держави: поняття та структура. Law & Sciences Право та науки: науковий журнал. № 1-2. 2019. С. 17-22.

6

Ковалів М. В., Єсімов С. С. Принципи організації та правового регулювання внутрішньовідомчого контролю в органах Національної поліції. Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції / гол. ред. О. М. Балинська. Львів : ЛьвДУВС, 2021. С. 31-40. Посилання

7

Ковалів М. В. Проблемні аспекти реалізації адміністративно-правового статусу курсантів, які навчаються в освітніх закладах МВС України. Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції / гол. ред. О. М. Балинська. Львів : ЛьвДУВС, 2022. С. 24-34. Посилання


© 2024 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.