Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра психології

Інформація про кафедру

Кафедра психології була сформована 1 липня 2006 року. На даний час вона є випусковою кафедрою для підготовки фахівців спеціальності «Психологія» та «Практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр». У найближчих планах кафедри та факультету створення тренінгового центру та надання психокорекційної допомоги різним категоріям населення.

Освітній процес викладачі кафедри забезпечують при викладанні наступних навчальних дисциплін:

 • Андрогогіка
 • Вікова психологія
 • Вступ до спеціальності
 • Експериментальна психологія
 • Історія психології
 • Методика викладання психології
 • Основи правознавства
 • Основи психокорекції
 • Основи психологічної практики (практична психологія)
 • Основи психотренінгу
 • Педагогіка
 • Педагогічна психологія
 • Практикум з психоконсультування
 • Практикум з психокорекції
 • Практикум з психології особистості
 • Практикум з психології управління організаціями і персоналом
 • Практикум з психологічної допомоги різним категоріям громадян
 • Практикум професійної майстерності психолога
 • Психодіагностика
 • Психологічна експертиза в різних галузях психології
 • Психологія діяльності в кризових ситуаціях
 • Психологія особистості
 • Психологія стресу
 • Соціальна робота
 • Сучасні методи психокорекції та психотерапії
 • Сучасні теорії глибинної психології
 • Діагностично-психокорекційна (професійна) практика
 • Ознайомлювальна практика (навчальна)
 • Професійна практика

На факультеті заочного навчання цивільних осіб:

 • Вікова психологія
 • Вступ до спеціальності
 • Експериментальна психологія
 • Історія психології
 • Основи правознавства
 • Основи психокорекції
 • Основи психологічної практики (практична психологія)
 • Педагогіка
 • Педагогічна психологія
 • Практикум з психоконсультування
 • Практикум з психокорекції
 • Практикум з психології особистості
 • Психодіагностика
 • Психологічна експертиза в різних галузях психології
 • Психологія діяльності в кризових ситуаціях
 • Психологія особистості
 • Психологія стресу
 • Соціальна робота
 • Діагностично-психокорекційна (професійна) практика
 • Ознайомлювальна практика (навчальна)

Телефон кафедри: (032) 258-61-46

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.