Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Про університет / Наукова діяльність / Зв'язок з практикою

Зв'язок з практикою

Наукова діяльність у Львівському державному університеті внутрішніх справ ґрунтується на двох основних складових: фундаментальних і прикладних дослідженнях. Це відповідає вимогам нормативних документів МВС України, у яких передбачено, по-перше, проведення наукових досліджень відповідно до пріоритетних напрямів, які потребують першочергового забезпечення, а по-друге посилення ролі дисциплін практичного спрямування в освітньому процесі при підготовці фахівців для підрозділів Національної поліції України.

Детальніше

Зокрема, у ЛьвДУВС здійснюється розробка наукових та методологічних підходів до вирішення актуальних проблем правоохоронної діяльності за такими напрямами:

  • протидія загальнокримінальним злочинам;
  • протидія торгівлі людьми;
  • вивчення стану злочинності в Україні;
  • аналітичний контроль, моніторингові відстеження рівня протидії злочинності;
  • наукова апробація закордонного досвіду щодо протидії злочинам у сфері практичної діяльності правоохоронців;
  • окреслення шляхів протидії злочинам: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти;
  • розробка концепцій і програм наукових досліджень, наукової літератури, методичних рекомендацій;
  • забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для практичних підрозділів Національної поліції України.

Крім цього, одним із основних напрямів науково-дослідної діяльності у Львівському державному університеті внутрішніх справ є співпраця з практичними підрозділами правоохоронних органів. Формами такої співпраці є участь правоохоронців у науково-практичних заходах, що проводяться на базі ЛьвДУВС, виконання науково-педагогічними працівниками університету науково-дослідних робіт на замовлення практичних підрозділів Головних управлінь Національної поліції України в областях, впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність тощо. Щороку звіт про виконання науково-дослідних робіт на замовлення практичних підрозділів правоохоронних органів та звіт про впровадження результатів цих дослідженьу практичну діяльність заслуховується на Вченій раді університету.

Інформація про впровадження результатів НДР у практичну діяльність МВС

Корисні посилання