• (032) 258-63-25
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення

Контакти

м. Львів, вул. Замарстинівська, 9

kim@lvduvs.edu.ua

Науково-дослідний гурток кафедри

Науково-дослідний гурток кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення «Viva Scientia» створений рішенням кафедри з метою виявлення творчих, обдарованих здобувачів вищої освіти та їх залучення до активної науково-дослідної роботи. Гурток складається з двох секцій – секції іноземних мов (керівник – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Вербицька Х. І.) та секції української мови (керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри Клак О. С.).

Основними завданнями функціонування гуртка «Viva Scientia» (секція іноземних мов)  є:

 • обговорення наукових, зокрема пов’язаних зі спеціалізацією, питань, для досягнення порозуміння зі співрозмовником;
 • підготовка публічних виступів з низки галузевих питань із застосуванням відповідних засобів вербальної комунікації та адекватних форм ведення дискусій і дебатів;
 • пошук нової текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;
 • аналіз іншомовних джерел інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;
 • створення професійних текстів і документів іноземною мовою за спеціалізацією;
 • складання ділових, зокрема професійних листів, з метою демонстрації міжкультурного розуміння та застосування здобутих знань у конкретному професійному контексті;
 • переклад іншомовних професійних текстів рідною мовою, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.

Основними завданнями функціонування гуртка «Viva Scientia» (секція української мови) є:

 • стимулювання наукових пошуків у галузі україністики, зокрема з урахуванням майбутньої спеціалізації здобувачів вищої освіти;
 • ознайомлення з методологією наукового дослідження, його засобами, методами та прийомами;
 • вивчення методів оцінки, аналізу, опрацювання наукової інформації та оформлення результатів наукового дослідження, набуття навичок роботи з лексикографічними джерелами;
 • з’ясування мовних особливостей наукового стилю, зокрема термінології та специфічної фразеології майбутнього фаху;
 • обговорення актуальних наукових питань, ведення дискусій для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;
 • підготовка виступів перед аудиторією, побудова розгорнутих монологів, пов’язаних із фаховою проблематикою, із застосуванням основних законів риторики;
 • удосконалення вмінь і навичок складання текстів наукового стилю з урахуванням специфіки професійної сфери та вимог до композиції наукової праці;
 • удосконалення навичок реалізації в усному та писемному мовленні норм сучасної української літературної мови.

Гуртківці отримують додаткові можливості вдосконалення практичних навичок та умінь формування комунікативної компетенції, що сприятиме їх ефективному функціонуванню в культурному розмаїтті наукового та професійного середовища; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері.

 Основними формами наукової активності гуртківців є:

 • підготовка доповідей для участі в міжнародних, всеукраїнських, університетських, науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях круглих столів тощо);
 • підготовка тез доповідей та статей для публікації у збірниках наукових праць, матеріалах науково-практичних заходів;
 • підготовка наукових робіт для участі в університетських та всеукраїнських конкурсах;
 • участь у щомісячних засіданнях гуртка.

Науково-дослідний гурток запрошує до співпраці курсантів, студентів, магістрів, ад’юнктів. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до керівників гуртка – доцента кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення факультету № 2 ІПФПНП, кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента Х. І. Вербицької (секція іноземних мов) та доцента кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення факультету № 2 ІПФПНП, кандидата філологічних наук О. С. Клак.


© 2023 Львівський державний університет внутрішніх справ

Please publish modules in offcanvas position.