Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Про університет / Наукова діяльність / Календарний план проведення науково-практичних заходів

План проведення науково-практичних заходів на 2021 рік

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

№ з/п

 

Найменування теми НДР

Замовник та підстави НДР

Заклади, які беруть участь у розробці проблеми, форма координації роботи

Передбачена форма реалізації НДР

Термін виконання НДР (місяць)

Керівники та виконавці, їх посади, наукові ступені та вчені звання

Примітка 

 1

Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи

ЛьвДУВС

Кафедра економіки та економічної безпеки

Міжвузівська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих вчених

25 березня

Д.е.н., проф. Пушак Я.Я.

Із

виданням збірника

 2

Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій

ОДУВС, ЛьвДУВС

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Міжнародна студентсько-курсантська конференція

березень

К.ю.н., доц.

Дутко А.О.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 

 3

Право. Комунікація. Суспільство

(Law. Communication. Society)

ЛьвДУВС

Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти (українською та іноземними мовами)

 

09 квітня

К.філол.н., доц. Сковронська І.Ю.

Із виданням збірника

(електронне видання)

4

Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності

ЛьвДУВС

Факультет управління та економічної безпеки

Всеукраїнська науково-практична конференція

16 квітня

Д.е.н., проф. Ревак І.О.

Із виданням збірника

 5

Подолання синдрому емоційного вигорання

ЛьвДУВС

Факультет психології

Науково-практичний семінар

(майстер-класи)

23 квітня

 

Д.ю.н., проф. Кісіль З.Р.

 

 6

Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти

ЛьвДУВС

Кафедра менеджменту

Науково-практична інтернет-конференція

12 травня

К.тех.н., доц. Леськів Г.З.

Із

виданням збірника (електронне видання)

Якість та інновації в

освітньо-науковій діяльності

ЛьвДУВС

Усі кафедри

Звітна наукова конференція

14 травня

К.ю.н.

Савчин Г.Я., керівники факультетів

Із виданням збірника

(електронне видання)

 8

Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Українська академія друкарства, ЛьвДУВС

Кафедра економіки та економічної безпеки

Всеукраїнська науково-практична конференція 

травень

Д.е.н., проф. Пушак Я.Я.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 9

Актуальні питання підготовки фахівців для підрозділів по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та карного розшуку

ЛьвДУВС

Відділення актуалізації навчання та практичної підготовки, ІПФПНП

Круглий стіл

21 травня

К.ю.н., доц. Захарова О.В.,

к.ю.н., проф.

Назар Ю.С.

 

10

Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, припинення та превенції корупційних проявів

ЛьвДУВС

Кафедри адміністративного права та адміністративного процесу; кримінального права

і кримінології; опера-тивно-розшукової діяльності

Постійно діючий науково-практичний семінар

28 травня

К.ю.н., доц. Йосифович Д.І., к.ю.н., доц.

Газдайка-Василишин І.Б., к.ю.н., доц.

Баб’як А.В.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 11

Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи

ЛьвДУВС

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Круглий стіл

11 червня

К.ю.н., доц. Лащук Н.Р.

Із виданням збірника

(електронне видання)

 

 12

Правові гарантії гендерної рівності в секторі безпеки і оборони України

ЛьвДУВС

Уповноважена з гендерних питань у ЛьвДУВС

Круглий стіл

17 червня

К.ю.н, доц. Євхутич І.М.

 

 13

Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики

ЛьвДУВС

Кафедра адміністративно-правових дисциплін

Науковий семінар

25 червня

К.ю.н., проф. Ковалів М.В.

Із виданням збірника

(електронне видання)

14

Проблеми протидії незаконному обігу

наркотичних засобів: соціальний і правовий аспекти

ЛьвДУВС

Кафедри адміністративного права та адміністративного процесу; оперативно-розшукової діяльності

Науково-практичний  семінар

24 вересня

 

К.ю.н., доц. Йосифович Д.І., к.ю.н., доц.

Баб’як А.В.

 

 

15

Львівський форум кримінальної юстиції

ОБСЄ, СБУ, ЛьвДУВС

Кафедра кримінального права і кримінології

Форум

вересень

К.ю.н., доц.

Газдайка-Василишин І.Б.

Із виданням збірника

 

16

Дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти

ЛьвДУВС

ВОНР,

ТзОВ «Плагіат»,

Plagiat.pl

Круглий стіл

01 жовтня

К.ю.н.

Савчин Г.Я.

 

17

Війна та насильство у сучасному глобалізованому світі

ЛьвДУВС

Кафедра філософії та політології

Науковий семінар

15 жовтня

Д.філос.н., проф. Бліхар В.С.

 

18

Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві

ЛьвДУВС

Факультет психології

Всеукраїнська науково-практична конференція

22 жовтня

 

Д.ю.н., проф. Кісіль З.Р.

Із виданням збірника

19

Шлюбно-сімейні відносини: виклики сьогодення

ЛьвДУВС

Кафедра цивільного права та процесу

Круглий стіл

29 жовтня

К.ю.н., доц.

Кучер В.О.

 

20

Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах

ЛьвДУВС

Інститут з підготовки фахівців для підрозділів НП

Міжнародна науково-практична конференція

05 листопада

К.ю.н., проф. Назар Ю.С.

Із

виданням збірника

21

Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів

в Україні

ЛьвДУВС

Кафедри господарсько-правов. дисциплін; цивільно-правових дисциплін

Науково-практичний семінар

11 листопада

Д.ю.н., проф. Долинська М.С., д.ю.н., проф.

Юркевич Ю.М.

Із виданням збірника

(електронне видання)

22

Актуальні питання тактико-спеціальної та фізичної підготовки здобувачів вищої освіти

 

ЛьвДУВС

Кафедри тактико-спеціальної підготовки;

спеціальної фізичної підготовки

Постійно діючий науково-практичний семінар

12 листопада

К.ю.н., доц. Йосипів Ю.Р.,

к.н.з фіз.вих. та спорту, доц.

Тьорло О.І.

 

23

Соціальні, економічні та психологічні аспекти діяльності Національної поліції України

ЛьвДУВС

Кафедра соціальних дисциплін

Круглий стіл

18 листопада

К.ю.н., доц.

Когут Я.М.

 

 

24

Механізм функціонування громадянського суспільства (осінні читання)

ЛьвДУВС

Усі кафедри

 

Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти

19 листопада

К.ю.н.

Савчин Г.Я.

Із виданням збірника

25

Фінансова розвідка в Україні

ЛьвДУВС

Кафедра фінансів та обліку

Науково-практичний семінар

25 листопада

Д.е.н., проф.  Миськів Г.В.

Із виданням збірника

(електронне видання)

26

Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування

ЛьвДУВС

Кафедра кримінального

процесу та криміналістики

Науково-практичний семінар

26 листопада

К.ю.н., доц.

Хитра А.Я.

Із виданням збірника

(електронне видання)

27

Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні

Українська академія друкарства, ЛьвДУВС

Кафедра економіки та економічної безпеки

Науково-практична конференція

листопад

Д.е.н., проф. Пушак Я.Я.

 

28

Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції

ЛьвДУВС

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права

Всеукраїнський круглий стіл

03 грудня

К.і.н., доц. Забзалюк Д.Є.

Із виданням збірника

29

Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні

 

ЛьвДУВС

Юридичний факультет

Всеукраїнська науково-практична конференція

10 грудня

К.ю.н., доц. Красницький І.В.

Із виданням збірника (електронне видання)

30

Інформаційні технології в освіті та практиці

ЛьвДУВС

Кафедра інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів

Науково-практична конференція

17 грудня

К.тех.н., доц. Сеник В.В.

Із виданням збірника

(електронне видання)