Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Про університет / Наукова діяльність / Календарний план проведення науково-практичних заходів

План проведення науково-практичних заходів на 2020 рік

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

№ з/п

Найменування теми НД і ДКР

Замовник та підстави НД і ДКР

Заклади, які беруть участь у розробці проблеми, форма координації роботи

Передбачена форма реалізації НД і ДКРТермін проведення НД і ДКР (місяць)

Керівники та виконавці, їх посади, наукові ступені та вчені звання

Примітка
1 Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи ЛьвДУВС Кафедра економіки та економічної безпеки Міжвузівська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених 19 березня Д.е.н., проф. Пушак Я.Я. Із виданням збірника 
2 Подолання синдрому емоційного вигорання ЛьвДУВС Факультет психології Науково-практичний семінар (майстер-класи) 27 березня Д.ю.н., проф. Кісіль З.Р.  

 

3 Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій ОДУВС, ЛьвДУВС Кафедра цивільно-правових дисциплін Міжнародна студентсько-курсантська конференція березень-квітень Д.ю.н., доц. Юркевич Ю.М. Із виданням збірника 
(електронне видання)
4 Право. Комунікація. Суспільство (Law. Communication. Society) ЛьвДУВС Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти (українською та іно-земними мовами) 3 квітня К.філол.н., доц. Сковронська І.Ю. Із виданням збірника 
(електронне видання)
5 Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності ЛьвДУВС Факультет управління та економічної безпеки Всеукраїнська науково-практична конференція 10 квітня Д.е.н., доц. Ревак І.О. Із виданням збірника 
6 Травневі правові читання Черкаський інститут пожежної безпеки, ЛьвДУВС Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу Всеукраїнська науково-практична конференція 7 травня К.ю.н., доц. Йосифович Д.І. Із виданням збірника 
(електронне видання)
7 Менеджмент та безпека: теоретичні та прикладні аспекти ЛьвДУВС Кафедра менеджменту Науково-практична інтернет-конференція 12 травня К.тех.н., доц. Леськів Г.З. Із виданням збірника 
(електронне видання)
8 Якість та інновації в освітньо-науковій діяльності ЛьвДУВС Усі кафедри Звітна наукова конференція 15 травня К.ю.н. Савчин Г.Я., керівники факультетів та загально-університетських кафедр Із виданням збірника 
(електронне видання)
9 Актуальні проблеми реформування законодавства про працю та у сфері соціального захисту ЛьвДУВС Кафедри господарсько-правових дисциплін; цивільного права та процесу Науково-практичний семінар 21 травня Д.ю.н., доц. Долинська М.С., к.ю.н., доц. Кучер В.О. Із виданням збірника 
(електронне видання)
10 Напрями реформування кримінальної юстиції в Україні ЛьвДУВС Кафедра кримінально-правових дисциплін Науково-практичний семінар 22 травня К.ю.н., доц. Луцик В.В. Із виданням збірника 
(електронне видання)
11 Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, припинення та превенції корупційних проявів ЛьвДУВС Кафедри адміністративного права та адміністративного процесу; кримінального права і кримінології; оперативно-розшукової діяльності Постійно діючий науково-практичний семінар 29 травня К.ю.н., доц. Йосифович Д.І., к.ю.н., доц. Газдайка-Василишин І.Б., к.ю.н., доц. Баб’як А.В. Із виданням збірника 
(електронне видання)
12 Війна та насильство у сучасному глобалізованому світі ЛьвДУВС Кафедра філософії та політології Науковий семінар 4 червня Д.філос.н., проф. Бліхар В.С.  
13 Сучасні механізми протидії торгівлі людьми та їх експлуатації  ЛьвДУВС Усі факультети Міжнародна науково-практична конференція 11-12  червня К.ю.н., проф. Назар Ю.С., к.ю.н., доц. Красницький І.В., д.ю.н., проф. Кісіль З.Р., д.е.н., доц. Ревак І.О. Із виданням збірника 
14 Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики ЛьвДУВС Кафедра адміністративно-правових дисциплін Науковий семінар 19 червня К.ю.н., проф. Ковалів М.В. Із виданням збірника 
(електронне видання)
15 Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів: соціальний і правовий аспекти ЛьвДУВС Кафедри адміністративного права та адміністративного процесу; оперативно-розшукової діяльності Науково-практичний  семінар 25 вересня К.ю.н., доц. Йосифович Д.І., к.ю.н., доц. Баб’як А.В.  
16 Львівський форум кримінальної юстиції ОБСЄ, СБУ, ЛьвДУВС Кафедра кримінального права і кримінології Науково-практична конференція вересень К.ю.н., доц. Газдайка-Василишин І.Б. Із виданням збірника 
17 Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві ЛьвДУВС Факультет психології Всеукраїнська науково-практична конференція 23 жовтня Д.ю.н., проф. Кісіль З.Р. Із виданням збірника 
18 Фінансова безпека: макро- та мікроекономічні аспекти управління ЛьвДУВС Кафедра фінансів та обліку Науково-практичний семінар 29 жовтня Д.е.н., доц.  Миськів Г.В. Із виданням збірника 
(електронне видання)
19 Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування ЛьвДУВС Кафедра кримінального процесу та криміналістики Науково-практичний семінар 30 жовтня К.ю.н., доц. Хитра А.Я.

Із виданням збірника 
(електронне видання)

20 Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні Українська академія друкарства, ЛьвДУВС Кафедра економіки та економічної безпеки Всеукраїнська науково-практична конференція жовтень-листопад Д.е.н., проф. Пушак Я.Я. Із виданням збірника 
21 Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах ЛьвДУВС Інститут з підготовки фахівців для підрозділів На-ціональної поліції Міжнародна науково-практична конференція 6 листопада К.ю.н., проф. Назар Ю.С. Із виданням збірника 
22 Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні ЛьвДУВС Кафедри господарсько-пра-вових дисциплін; цивільно-правових дисциплін Науково-практичний семінар 13 листопада Д.ю.н., доц. Долинська М.С., д.ю.н., доц. Юркевич Ю.М. Із виданням збірника 
(електронне видання)
23 Соціальні, економічні та психологічні аспекти діяльності ЛьвДУВС Кафедра соціальних дисциплін Науково-практичний семінар 19 листопада К.ю.н., доц. Когут Я.М.  
24 Механізм функціонування громадянського суспільства (осінні читання) ЛьвДУВС Усі кафедри Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти 20 листопада К.ю.н. Савчин Г.Я. Із виданням збірника 
25 Актуальні питання тактико-спеціальної та фізичної підготовки здобувачів вищої освіти ЛьвДУВС Кафедри тактико-спеціальної підго-товки; спеціальної фізичної підготовки Постійно діючий науково-практичний семінар 27 листопада К.ю.н., доц. Йосипів Ю.Р., к.н.з фіз.вих. та спорту Тьорло О.І.  
26 Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції ЛьвДУВС Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Всеукраїнський круглий стіл 4 грудня К.і.н., доц. Забзалюк Д.Є. Із виданням збірника 
27

Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні

ЛьвДУВС Юридичний факультет Всеукраїнська науково-практична конференція 11 грудня К.ю.н., доц. Красницький І.В. Із виданням збірника 
(електронне видання)
28 Інформаційні технології в освіті та практиці ЛьвДУВС Кафедра інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів Науково-практична конференція 18 грудня К.тех.н., доц. Сеник В.В. Із виданням збірника 
(електронне видання)