Шаблоны Joomla 3.5


UA

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб (здобувачів освіти), які навчаються у Львівському державному університеті внутрішніх справ

Ліцензований обсяг ЛьвДУВС

 

Контингент здобувачів вищої освіти

Освітній ступінь «Бакалавр» – 1820 осіб

за державним замовленням
денна форма 962
заочна форма 340
ВСЬОГО
1302
за кошти фізичних/юридичних осіб
денна форма 1538
заочна форма 1079
ВСЬОГО
2617

РАЗОМ

3919

Освітній ступінь «Магістр» – 615 осіб

за державним замовленням
денна форма 64
заочна форма 53
ВСЬОГО
117
за кошти фізичних/юридичних осіб
денна форма 135
заочна форма 235
ВСЬОГО
370

РАЗОМ

487

Освітньо-науковий ступінь «Доктор філософії» – 45 осіб

за державним замовленням
денна форма 12
заочна форма 3
ВСЬОГО:
15
за кошти фізичних/юридичних осіб
денна форма 9
заочна форма 68
ВСЬОГО:
77

РАЗОМ

92