Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра фінансів та обліку

Наукова і науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри  «Фінансів та обліку» зосереджена на виконання факультетської науково-дослідної роботи на  тему «Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання: стан і механізм забезпечення». В рамках даного дослідження виконано дисертаційна робота (науково-педагогічний працівник Вінічук М.В.).

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в організації видання наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна).  Працівники кафедри є членами спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій, окрім того працівники кафедри залучаються до опонування дисертацій, рецензування наукових праць, є науковими керівниками аспірантів та здобувачів.

Викладачі кафедри щорічно публікують фахові наукові статті, брошури, колективні монографії, навчальні посібники тощо.

В межах виконання вказаної науково-дослідної роботи виконанні кандидатські дисертаційні дослідження, здійснюється науково-дослідна робота студентів. На кафедрі функціонує два науково-дослідні студентські гуртки «Юний аудитор» та «Фінансист». Робота наукових гуртків проводиться у формі засідань, на яких обговорюються актуальні проблеми функціонування фінансової системи України, організації облікового процесу та звітності, контролінгу в системі економічної безпеки організації та підприємств різних форм власності. Тематика засідань студентських гуртків обговорена на засіданні кафедри.

Кафедра є ініціатором проведення наукових заходів з проблем економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1