Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу

Науково-дослідний гурток

Науковий гурток кафедри адміністративного права та адміністративного процесу «Адміністративіст» створений рішенням кафедри з метою виявлення творчих здібностей здобувачів вищої освіти та їх залучення до активної науково-дослідної роботи. Це творчий колектив здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, які об’єднані з метою спільного дослідження проблем у сфері адміністративного та суміжних галузей права.

Основними завданнями та напрямами діяльності гуртка є:

 • забезпечення розширеного засвоєння здобувачами вищої освіти навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються;
 • засвоєння здобувачами вищої освіти методології наукового дослідження, розвиток у них наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення світогляду та підвищення рівня інтелекту;
 • формування у здобувачів вищої освіти навиків наукової діяльності, а також умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності;
 • залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності за напрямами наукових досліджень, зокрема, проблеми публічного управління у сфері правоохоронної діяльності;
 • виховання у здобувачів вищої освіти потреби постійно вдосконалювати професійні знання;
 • створення умов для співпраці і обміну думками між гуртківцями, науково-педагогічними та практичними працівниками.

Основними формами роботи гуртка є:

 • засідання наукового гуртка;
 • зустрічі з провідними науковцями Університету та фахівцями правоохоронних та правозахисних органів;
 • участь у науково-практичних заходах: семінарах, круглих столах, конференціях, наукових конкурсах та ін.;
 • заслуховування звітів здобувачів про результати виконаної роботи;
 • підготовка наукових публікацій у співавторстві, в тому числі з науково-педагогічними працівниками.

На засіданнях гуртківці набувають навичок:

 • самостійного наукового дослідження;
 • вміння виступати перед аудиторією, переконливо і грамотно висловлювати та обґрунтовувати свої твердження;
 • вміння аналізувати норми чинного законодавства та застосовувати їх відповідно до конкретних обставин.

Науковий гурток запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти. Додаткову інформацію про діяльність гуртка можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 3 ІПФПНП, кандидата юридичних наук, доцента Костовської Катерини Миколаївни.

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.