Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Про університет / Наукова діяльність / Наукові школи університету

Наукові школи університету

Наукова школа адміністративного права та процесу, фінансового та інформаційного права

Напрям наукових розробок – адміністративно-правове та фінансово-правове забезпечення діяльності суб‘єктів публічної адміністрації.

Керівник наукової школи – Середа Валерій Вячеславович.

Середа Валерій Вячеславович, доктор юридичних наук, професор.

Народився 1968 року у м. Городок Львівської області. Закінчив Львівський політехнічний інститут та юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Понад 20 років працював у практичних підрозділах органів внутрішніх справ Львівщини.

У 2010 році був призначений на посаду проректора Львівського державного університету внутрішніх справ. У 2011 році здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук, захистивши дисертацію «Публічно-правова скарга як засіб захисту особи від незаконних дій або бездіяльності публічної адміністрації». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента. У 2015 році захистив докторську дисертацію «Феномен дисциплінарної відповідальності в адміністративно-правових відносинах».

Бере активну участь у роботі постійно діючого міжкафедрального семінару з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

За його ініціативи в університеті створена навчальна кімната, де проводяться робочі наради і тренінги для практичних працівників та науковців-адміністративістів, результати дискусій яких стають основою для вагомих теоретико-прикладних наукових розробок.

Автор майже 100 наукових праць, навчальних посібників та навчально-методичних розробок, фахових публікацій з адміністративного права та процесу.

Наукові інтереси – проблеми адміністративного права та процесу, зокрема – питання правового регулювання відносин між громадянином і державою, в тому числі в особі публічної адміністрації, гарантій дотримання прав і свобод особи, а також відновлення порушених прав та можливості залучення населення до публічного управління.

До складу наукової школи входять працівники університету:  доктори наук – Кісіль З.Р., Хитра О.Л., Шопіна І.В., а також кандидати наук: Баб’як А.В., Бондаренко В.А., Братковський В.М., Бурда С.Я., Гаврильців М.Т., Гнатюк С.С., Гурковський М.П., Грабар Н.М., Грищук А.Б., Данчул О.С., Дідик Н.І., Дмитрик А.Б., Єсімов С.С., Заяць О.С., Йосифович Д.І., Ілюшик О.М., Ковалів М.В., Когут Я.М., Коровяк О.Я., Лозинський Ю.Р., Мороз Н.С., Мороз О.Б., Назар Ю.С., Назар Т.Я., Отчак Н.Я., Павлович-Сенета Я.П., Парасюк М.В., Перепелиця А.В., Проць І.М., Пряхін Є.В., Ряшко О.В., Сидор М.Я., Сукмановська Л.М.,Стахура І.Б., Строцький Р.Є., Тимчишин Т.М., Хатнюк Ю.А., Ярема О.Г., Яремко В.Я. та інші.

Наукова школа економічної безпеки

Напрями наукових розробок – сучасні проблеми економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності тощо. Наукові роботи за цим напрямом виконуються в межах теми «Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності: стан та проблеми забезпечення», що має державний реєстраційний номер 0118U003839.

Керівник наукової школи – Франчук Василь Іванович.

Франчук Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Народився 10 січня 1962 року в с. Маціорськ, Новоушицького району Хмельницької області. У 1987 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт», у 1993 – Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіст-менеджер», у 2004 – Львівський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Із 1995 року – у Львівському державному університеті внутрішніх справ, де працював на посадах старшого викладача, доцента, начальника кафедри економічної безпеки, начальника факультету економічної безпеки, ученого секретаря університету та проректора з наукової роботи. На даний час – проректор і за суміщенням професор кафедри економіки та економічної безпеки.

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Система фізкультурно-оздоровчого менеджменту на підприємстві: оцінка та створення», у 2001 році присвоєно вчене звання доцента. У 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади організації системи економічної безпеки акціонерних товариств». У 2012 році присвоєно вчене звання професора. У 2018 році згідно указу Президента України № 135/2018 присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

Є головою спеціалізованої вченої ради Д 35.725.04 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 21.04.01 – економічна безпека держави та 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. За доволі короткий період спеціалізованої вченої ради було захищено понад 20 здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Є автором та співавтором понад 160 наукових праць, у тому числі 11 монографій, 2 підручники, 12 навчальних посібників, з яких 3 з грифом МОН України, а також 6 наукових статей у наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection. Здійснює керівництво науковими дослідженнями молодих вчених, низка з яких вже кандидати економічних наук.

До складу наукової школи входять працівники університету – доктори наук – Аніловська Г. Я., Васильчак С. В., Живко З. Б., Копитко М. І., Корчинський І. О., Левків Г. Я., Миськів Г. В., Мойсеєнко І. П., Пушак Я. Я., Ревак І. О., а також кандидати наук: Блага Н. В., Висоцька І. Б., Вінічук М. В., Воронка О. З., Горбан І. М., Кіржецький Ю. І., Курляк М. Д., Марушко Н. С., Марченко О. М., Мельник С.І., Нагірна О. В., Наконечна Н. В., Пацула О. І., Подра О. П., Руда О. І., Хомів О. В., Хомин О. Й., Цвайг Х. І. та інші.

Наукова школа кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності

Напрям розробки проблем кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності очолює Захаров Василь Павлович, а проблем інформаційно-аналітичної роботи у кримінальному процесі і оперативно-розшуковій діяльності - Мовчан Анатолій Васильович.

Керівник наукової школи Захаров Василь Павлович.

Захаров Василь Павлович, доктор юридичних наук, професор.

Народився 17 червня 1954 року в м. Томську (Російська Федерація). У 1979 р. закінчив Ташкентську вищу школу міліції СРСР, а у 1987 р. – академію МВС СРСР.

Із 1979 до 1995 року працював на різних посадах: оперуповноважений, старший оперуповноважений, начальник служби, заступник начальника підрозділу з оперативної роботи, начальник підрозділу.

Із 1995 по даний час працює у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Спочатку обіймав посаду начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності, а нині – професор цієї ж кафедри. Успішно захистив у 2002 році кандидатську дисертацію «Проблеми діяльності оперативних підрозділів кримінально-виконавчої системи щодо боротьби зі злочинністю»; у 2011 – докторську дисертацію «Правові, організаційні та технологічні засади інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ», цього ж таки року отримав вчене звання професора.

Бере активну участь у роботі постійно діючого міжкафедрального семінару з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Автор майже 200 наукових праць, серед них винаходи, монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, наукові публікації.

***

 

Мовчан Анатолій Васильович, доктор юридичних наук, професор.

Народився 23 квітня 1954 року в смт. Крижопіль Вінницької області. У 1976 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут, у 1993 р. – Українську академію внутрішніх справ.

Із 1977 до 2004 року працював у практичних підрозділах органів внутрішніх справ, далі до 2014 року – на керівних посадах у МВС України.

Із 2014 – у сфері науки та освіти: працював професором кафедри комерційного та трудового права ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», із 2016 року – професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Нормативно-правові та організаційні засади застосування оперативних обліків в оперативно-розшуковій діяльності міліції». У 2011 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теоретичні, правові та організаційні засади інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності міліції». У 2018 році присвоєно вчене звання професора.

Бере активну участь у роботі семінару з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Є членом двох спеціалізованих вчених рад: Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ та К 35.052.23 у Національному університеті «Львівська політехніка».

До складу наукової школи входять: доктори наук – Басиста І.В., Мовчан А.В., Ортинський В.Л., Щур Б.В., а також кандидати наук – Ангеленюк А.-М.Ю., Благута Р.І., Гапчич В.О., Дацьо С.В., Дільна З.Ф., Дмитрик Ю.І., Захарова О.В., Ільницький В.Я., Кунтій А.І., Лісовий М.А., Луцик В.В., Навроцька В.В., Нагачевська Ю.С., Нагачевський С.В., Остапчук М.С., Плукар В.В., Рибалко В.О., Рибак О.Г., Сидорук І.І., Січковська І.В., Сорокач О.В., Татарин І.І., Татарин Н.М., Федчак І.А., Хитра А.Я., Хитра О.Л., Шехавцов Р.М. та інші.

Наукова школа психології та педагогіки

Загальний напрям наукових розробок – соціально-психологічні чинники формування конструктивної взаємодії мешканців регіону з підрозділами поліції, що відповідає темі з державним реєстраційним №0115U006502.

Керівник наукової школиКовальчук Зоряна Ярославівна, доктор психологічних наук, професор.

Навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ працює з 2004 року на посадах викладача, доцента кафедри, з 2012 року – заступник декана факультету психології з навчально-методичної роботи. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічний аналіз міжособистісної взаємодії вчителя із старшокласниками» за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. У 2011 році отримала вчене звання доцента. У 2014 році захистила докторську дисертацію «Генетично-психологічні засади оптимізації педагогічної взаємодії в освітніх закладах різного типу» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. У 2018 році отримала звання професора.

Пройшла повний навчальний курс професійної практичної підготовки фахівців по роботі з дітьми з порушеннями розвитку та стрес-менеджмент тренінгу; І рівень гештальттерапії; є психологом-консультантом в напрямку музико-терапії.

Автор двох одноосібних та трьох колективних монографій, має понад 130 наукових та навчально-методичних праць. Автор 8 статей, що надруковані у наукометричних виданнях.

Сфера науково-практичних інтересів – генетична психологія, соціальна психологія, вікова та педагогічна психологія, історія психології, гештальттерапія, музико-терапія.

Член спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Під її керівництвом захищено 3 кандидати психологічних наук.

До складу наукової школи входять працівники університету Бамбурак Н.М., Борисенко О.М, Борисюк О.М., Василець Н.М., Жидецький Ю.Ц., Карпенко В.В., Карпенко Є.В., Карпенко Н.А., Кащук М.Г., Козира П.В., Колосович О.С., Кузьо Л.І, Кузьо О.Б., Лялюк Г.М., Майорчак Н.М., Сушко А.І., Венцик О.В., Марчук А.В., Мрака Н.М.,Одинцова Г.Ю., Орищин-Буджиган Л.С., Пряхіна Н.О., Угрин О.Г., Фінів О.Я., Христук О.Л., Калька Н.М., Шиделко А.В. та інші.

Загальний напрям наукових розробок – психотерапія дітей, підлітків та юнацтва, системний супровід, навчальна терапія.

Керівник наукової школи – Католик Галина Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент.

Навчалася в аспірантурі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ працює з 2019 року на посаді завідувача кафедри психології.

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію «Дослідження уяви молоді, що навчається» за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. У 1997 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогічної психології Львівського обласного науково-методичного інституту освіти. У 2019 році захистила докторську дисертацію «Концепція Я дитячого практичного психолога» за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Пройшла повний навчальний курс професійної психотерапевтичної  підготовки з групового психоаналізу та дитячо-юнацької психотерапії. Є навчаючим  психотерапевтом, супервізором з напряму «Дитяча та юнацька психотерапія» в Українській Спілці Психотерапевтів, член Української Спілки психотерапевтів, член Тренерської Ради та Комісії по науці Української Спілки Психотерапевтів (УСП), голова секції УСП з дитячої та юнацької психотерапії, член Європейської Спілки психотерапевтів (ЕАР), член Австрійської Асоціації дитячої та юнацької психотерапії ÖKIDS, голова Українського інституту дитячо-юнацької психотерапії та психологічного консультування. Заступник Голови правління Асоціації практикуючих психологів Львівської області.

Автор трьох одноосібних та трьох колективних монографій, понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Автор 12 статей, що надруковані у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних. Член редколегії наукових журналів країн Євросоюзу.

Сфера науково-практичних інтересів –  психодинамічна інтегративна дитячо-юнацька психотерапія,  психологія самості, психології особистості, груповий психоаналіз.

Під керівництвом Католик Галини Вікторівни захищено 4 кандидати психологічних наук.

До складу наукової школи входять працівники університету Бамбурак Н.М., Борисенко О.М, Борисюк О.М., Василець Н.М., Жидецький Ю.Ц., Карпенко В.В., Карпенко Є.В., Карпенко Н.А., Козира П.В., Колосович О.С., Кузьо Л.І, Кузьо О.Б., Лялюк Г.М., Майорчак Н.М., Сушко А.І., Венцик О.В., Марчук А.В., Мрака Н.М.,Одинцова Г.Ю., Орищин-Буджиган Л.С., Угрин О.Г., Фінів О.Я., Христук О.Л., Калька Н.М., Шиделко А.В., Багрій В.В. та науковці інших закладів вищої освіти та психотерапевтичних спільнот.

Філософсько-правова наукова школа

Напрями наукових розробок – сучасні проблеми у галузях онтології, гносеології, антропології, аксіології та праксеології права, а також правової комунікативістики, семіотики права, юридичної психології тощо. Наукові роботи за цим напрямом виконуються в межах теми «Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри», що має державний реєстраційний № 0119U001414.

На даний час керівником наукової школи є доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України та дійсний член Міжнародної академії інформатики Балинська Ольга Михайлівна.

Народилася 18 червня 1974 року в м. Миколаєві Львівської області. У 1996 році з відзнакою закінчила факультет журналістики ЛДУ ім. І. Франка, у 2007 році – юридичний факультет ЛьвДУВС.

Із 1995 року – у ЛьвДУВС, де працювала науковим співробітником, викладачем, доцентом кафедри теорії та історії держави і права, начальником відділу організації наукової роботи, на даний час – проректор за напрямом наукової роботи і за суміщенням професор кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект», у 2013 – докторську дисертацію «Семіотика права як філософсько-правова парадигма». У 2011 р. їй присвоєно вчене звання доцента, у 2016 – професора.

Очолює редакційну колегію науково-аналітичного журналу «Соціально-правові судії», що включений у Перелік фахових наукових видань України з юридичних, економічних і психологічних наук (категорія Б). Виконує обов’язки заступника голови експертної комісії з питань таємниці та заступника голови науково-методичної ради ЛьвДУВС; входить до складу різнорівневих атестаційних комісій; є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, посібники, словники, фахові статті, присвячені проблемам філософії та семіотики права, теорії держави і права, юридичної психології та філософії комунікативістики. Здійснює керівництво науковими дослідженнями молодих вчених, низка з яких вже кандидати юридичних наук.

До складу філософсько-правової наукової школи входять працівники університету

доктор філософських наук, професор Бліхар В.С. і доктор юридичних наук, професор Гарасимів Т.З., а також кандидати юридичних і філософських наук: доцент Дуфенюк О.М., доцент Парасюк В.М., доцент Савайда О.І., доцент Шевців М.Б., доцент Шишко В.В., доцент Штангрет М.Й., доцент Гайворонюк Н.В., доцент Козирєв М.П., доцент Олексюк М.М., доцент Орлов С.Ф., доцент Поцюрко О.Ю., доцент Приймак Б.І., Бондаренко В.В., Вишинський П.М., Гарасимів О.І., Гладун Г.І., Івануса З.З., Петрончак Ю.С., Романинець М.Р., Романів Х.Б., Яремчук М.М.

Наукова школа кримінального права та кримінології

Напрям розробки проблем Загальної частини кримінального права України очолює Грищук Віктор Климович, а проблем Особливої частини кримінального права України та проблем кримінально-правової кваліфікації – Навроцький Вячеслав Олександрович.

Грищук Віктор Климович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії вищої освіти України, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України.

Народився 27 січня 1950 р. у селі Сохуженці Ізяславського району Хмельницької області. Впродовж 1971-1976 року навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою. Продовжував навчання в аспірантурі та докторантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 1985 році захистив дисертацію «Кодифікація законодавства розвинутого соціалізму» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 1988 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і кримінології. У 1993 році захистив дисертацію на тему «Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії, теорії та методології» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.08). У 2001 році присвоєно вчене звання професора цієї ж кафедри.

З 1989 по 2001 рік Грищук В.К. був науковим консультантом комітетів Верховної Ради України. Взяв участь у розробленні та доповненні більше 70 законопроектів.

Є головою постійно діючого міжкафедрального семінару з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право, а також працює в постійно діючому міжкафедральному семінарі з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. Очолює спеціалізовану вчену раду К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ (спеціальності 12.00.08 та 12.00.12). Є науковим керівником теми НДР (ДКР) «Проблеми реформування правової системи України» (державна реєстрація – № 0112U007492).

Автор та співавтор понад 200 наукових та науково-методичних праць, 4 монографій, 23 навчальних посібників (у тому числі 6 одноосібних) тощо.

У 2006 році його навчальний посібник «Кримінальне право України. Загальна частина» удостоєний дипломом VI Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, що проводив Союз юристів України. У 2007 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України», в цьому ж році він стає переможцем Всеукраїнського конкурсу «Юрист року 2007» у номінації «Юрист-вчений».

Навроцький В’ячеслав Олександрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.

Народився 20 січня 1951 року в м. Любешів Волинської області. Закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1978 р.). З 1978-1981 аспірант Харківського юридичного інституту.

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінальна відповідальність за забруднення водойм». У 1990 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і кримінології.

У 2000 році захистив дисертацію на тему «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.08). У 2002 році присвоєно вчене звання професора.

Входить до складу спеціалізованої вченої ради К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ (спеціальності 12.00.08 та 12.00.12). Працює в постійно діючому міжкафедральному семінарі з розгляду та наукової експертизи дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників із Особливої частини кримінального права України.

Під його керівництвом захищено дві докторські та понад 20 кандидатських дисертацій.

До складу наукової школи входять працівники університету : кандидати наук – Авраменко О.В., Бондаренко В.Я., Броневицька О.М., Винник А.О., Вовк М.З., Гайздайка-Василишин І.Б., Горпинюк О.П., Йосипів А.О., Коваленко В.П., Ковальчук В.П., Коміссарчук Ю.А., Коханюк Т.С., Красницький І.В., Лащук Н.Р., Лісіціна Ю.О., Майстренко М.М., Максимович Р.Л., Марін О.К., Марко С.І., Мармура О.З., Павлик Л.В., Пасєка О.Ф., Парасюк Н.М., Повалена М.В., Романцова С.В., Серкевич І.Р., Созанський Т.І., Телефанко Б.М., Туз Н.Д., Устрицька Н.І., Федорчук І.М., Франчук В.В., Яремко Г.З., Ясінь І.М., та інші.