Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Про університет / Наукова діяльність / Наукові дослідження

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи державної реєстрації

2018-2023 рр.
№ з/п
Проблеми і теми досліджень
Номер державної реєстрації
Заклад, який бере участь у розробці проблем
Форми реалізації досліджуваної теми
Терміни проведення досліджень
Керівники досліджень
Факультети і кафедри, які працюють над темами
1. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві № 0118U005373 ЛьвДУВС Науковий звіт 2018-2021 Д.психол.н., проф. Ковальчук З.Я. Інститут управління, психології та безпеки
2. Протидія злочинам, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти № 0118U005374 ЛьвДУВС Науковий звіт 2018-2021 К.ю.н., доц. Авраменко О.В. Факультет №1
3. Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри № 0119U001414 ЛьвДУВС Науковий звіт 2019-2022 К.іст.н., доц. Забзалюк Д.Є. Інститут права
4. Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності № 0119U001743 ЛьвДУВС Науковий звіт 2019-2022 К.ю.н., доц.
Йосифович Д.І.
Інститут права, факультет №3
5 Проблеми правового регулювання приватних відносин в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу № 0120U102681 ЛьвДУВС Науковий звіт 2020-2023 Д.ю.н., проф. Юркевич Ю.М.

Інститут права

2016-2021 рр.
№ з/п
Проблеми і теми досліджень
Номер державної реєстрації
Заклад, який бере участь у розробці проблем
Форми реалізації досліджуваної теми
Терміни проведення досліджень
Керівники досліджень
Факультети і кафедри, які працюють над темами
1. Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри № 0119U001414 ЛьвДУВС Науковий звіт 2019-2022 К.іст.н., доц. Забзалюк Д.Є. Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права 
2. Протидія злочинам, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти № 0118U005374 ЛьвДУВС Науковий звіт 2018-2021 К.ю.н., доц. Авраменко О.В. Факультет № 1
3. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві № 0118U005373 ЛьвДУВС Науковий звіт 2018-2021 Д.психол.н., проф. Ковальчук З.Я. Факультет № 7
4. Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності № 0119U001743 ЛьвДУВС Науковий звіт 2019-2022 К.ю.н., доц.
Йосифович Д.І.
Факультет №3, факультет №6
5 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції № 0118U003190 ЛьвДУВС Науковий звіт 2018-2021 К.ю.н, доц. Красницький І.В. Факультет № 2 
6 Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності: стан та проблеми забезпечення  № 0118U003839 ЛьвДУВС Науковий звіт 2018-2021

Д.е.н., доц.
Ревак І.О.

Факультет № 8
2013-2018 рр.
№ з/п
Проблеми і теми досліджень

Номер державної реєстрації

Заклад, який бере участь у розробці проблем
Форми реалізації досліджуваної теми
Терміни проведення досліджень
Керівники досліджень
Факультети і кафедри, які працюють над темами
1. Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри № 0113U002433 ЛьвДУВС Науковий звіт 2013-2016 К.іст.н., доц.
Забзалюк Д.Є.
Кафедра теорії та історії держави і права
2. Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання: стан і механізми забезпечення № 0114U007380 ЛьвДУВС Науковий звіт 2014-2017 Д.е.н., проф.
Пушак Я.Я.
Економічний факультет
3. Протидія злочинам, підслідним ОВС: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти № 0115U006501 ЛьвДУВС Науковий звіт 2015-2018 К.ю.н., доц.
Авраменко О.В.
Факультет з підготовки фахівців для підрозділів слідства
4. Соціально-психологічні чинники формування конструктивної взаємодії мешканців регіону з підрозділами поліції № 0115U006502 ЛьвДУВС Науковий звіт 2015-2018 К.соц.н., доц.
Гуменюк Л.Й.
Факультет психології
2012-2015 рр.
№ з/п
Проблеми і теми досліджень

Номер державної реєстрації

Заклад, який бере участь у розробці проблем
Форми реалізації досліджуваної теми
Терміни проведення досліджень
Керівники досліджень
Факультети і кафедри, які працюють над темами
1. Проблеми реформування правової системи України № 0112U007492 ЛьвДУВС Науковий звіт 2012-2015 Д.ю.н., проф.
Навроцький В.О.
Юридичний факультет ННІППЕ
2. Протидія злочинам, підслідним ОВС: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти № 0112U007493 ЛьвДУВС Науковий звіт 2012-2015 К.ю.н., доц.
Авраменко О.В.
Факультет з підготовки слідчих
3. Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави № 0112U007494 ЛьвДУВС Науковий звіт 2012-2015 К.псих.н.,
доц. Ковальчук З.Я.
Факультет психології ННІППЕ
4. Соціально-психологічні чинники формування конструктивної взаємодії мешканців регіону з підрозділами ОВС № 0112U007495 ЛьвДУВС Науковий звіт 2012-2015 К.псих.н.,
доц. Макаренко С.С.
Факультет психології ННІППЕ
5. Стратегія сталого розвитку економіки: теорія і практика № 0112U007496 ЛьвДУВС Науковий звіт 2012-2015 Д.е.н., проф.
Тринько Р.І.
Економічний факультет ННІППЕ
6. Забезпечення стійкості та безпеки фінансової системи України: теорія та практика № 0112U007497 ЛьвДУВС Науковий звіт 2012-2015 К.ю.н., доц.
Штангрет М.Й.
Економічний факультет ННІППЕ
7. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ № 0112U007498 ЛьвДУВС Науковий звіт 2012-2015 Д.ю.н., проф.
Захаров В.П.
Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спецтехніки факультету з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції
8. Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри № 0113U002433 ЛьвДУВС Науковий звіт 2013-2016 Д.ю.н., проф.
Гарасимів Т.З.
Кафедра теорії та історії держави і права факультету з підготовки слідчих
2009-2012 рр.
№ з/п
Проблеми і теми досліджень

Номер державної реєстрації

Заклад, який бере участь у розробці проблем
Форми реалізації досліджуваної теми
Терміни проведення досліджень
Керівники досліджень
Факультети і кафедри, які працюють над темами
1. Протидія злочинам у сфері економіки: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти № 0109U007851 ЛьвДУВС Науковий звіт 2009-2012 Д. ю.н., доц.
Макарчук В.С.
Факультет з підготовки слідчих
2. Економічна безпека України: стан, проблеми та шляхи вирішення № 0109U007852 ЛьвДУВС Науковий звіт 2009-2012 К.ю.н.,
доц. Франчук В.І.
Факультет економічної безпеки
3. Проблеми реформування правової системи України № 0109U007853 ЛьвДУВС Науковий звіт 2009-2012 Д.ю.н., проф.
Навроцький В.О.
Юридичний факультет
4. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ № 0109U007854 ЛьвДУВС Науковий звіт 2009-2012 Д.ю.н., проф.
Ортинський В.Л.

Кафедра оперативно-розшукової діяльності

5. Філософсько-правові та теоретично-історичні проблеми державотворення та правотворення в Україні № 0109U007855 ЛьвДУВС Науковий звіт 2009-2012 К.ю.н., доц.
Гарасимів Т.З.
Кафедра теорії та історії держави і права
6. Фіскально-бюджетні механізми забезпечення фінансової безпеки держави № 0109U007856 ЛьвДУВС Науковий звіт 2009-2012 К.ю.н.
Штангрет М.Й.
Економічний факультет
2006-2009 рр.
№ з/п
Проблеми і теми досліджень

Номер державної реєстрації

Заклад, який бере участь у розробці проблем
Форми реалізації досліджуваної теми
Терміни проведення досліджень
Керівники досліджень
Факультети і кафедри, які працюють над темами
1. Проблеми наукового забезпечення професійної діяльності органів внутрішніх справ в умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні № 0106U003639 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 Д. ю.н., проф.
Сливка С.С.
Кафедра теорії та історії держави і права
2. Актуальні проблеми вдосконалення українського законодавства та практики протидії злочинності № 0106U003641 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 Д.ю.н., проф.
Грищук В.К.
Кафедра кримінального права і кримінології
3. Сучасні проблеми захисту прав людини, удосконалення діяльності органів держави і місцевого самоврядування в умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні № 0106U003640 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 К.ю.н., доц.
Гураль П.Ф.
Конституційного та міжнародного права
4. Організація та забезпечення профілактики правопорушень органами виконавчої влади № 0106U003637 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 Д.ю.н., проф.
Остапенко О.І.

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу

5. Організація та управління органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку № 0106U003646 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 К.ю.н., доц.
Ковалів М.В.
Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу
6. Безпека і економіка: стан, проблеми і перспективи № 0106U003638 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 К.е.н., доц.
Франчук В.І.
Кафедра економічної безпеки
7. Організація боротьби з економічною злочинністю оперативно-розшуковими силами, засобами і методами № 0106U003647 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 К.ю.н., доц.
Захаров В.П.
Оперативно-розшукової діяльності
8. Методологія вивчення державно-правових явищ філософії права: стан і перспективи розвитку ОВС України № 0106U003648 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 К.ю.н., доц.
Кельман М.С.
Кафедра теорії та історії держави і права
9. Актуальні проблеми історії держави і права органів внутрішніх справ № 0106U003649 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 К.ю.н., доц.
Поліковський М.Ф.
Кафедра теорії та історії держави і права
10. Проблеми вдосконалення українського цивільного законодавства в умовах ринкової економіки № 0106U003650 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 К.ю.н., доц.
Паньонко І.М.
Кафедра права та процесу
11. Охорона та захист прав людини у кримінальному судочинстві № 0106U003645 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 К.ю.н., доц.
Хитра А.Я.
Кафедра кримінального процесу
12. Теоретико-прикладні проблеми кримінально-правового регулювання в Україні та шляхи його вдосконалення № 0106U003644 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 Д.ю.н., проф.
Грищук В.К.
Кафедра кримінального права і кримінології
13. Проблеми підвищення ефективності протидії злочинності № 0106U003643 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 Д.ю.н., проф.
Навроцький В.О.
Кафедра кримінального права і кримінології
14. Особливості розслідування злочинів проти здоров’я, життя і прав громадян в сучасних умовах № 0106U003642 ЛьвДУВС Науковий звіт 2006-2009 Д.біол.н., проф.
Сибірна Р.І.
Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії