Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Публічна інформація / Доступ до публічної інформації / Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Про стан розгляду звернень громадян,
запитів та звернень народних депутатів України у
Львівському державному університеті внутрішніх справ
Ι квартал 2021 року

У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) робота, спрямована на забезпечення прав громадян на звернення, ведеться відповідно до вимог Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України та інших нормативних документів.

Питання стану роботи зі зверненнями громадян, організації їх особистого прийому у ЛьвДУВС щоквартально розглядаються на засіданнях ректорату, за результатами яких вживаються додаткові організаційні та практичні заходи, спрямовані на покращення організації цього напряму роботи та усунення наявних недоліків, враховуються зміни до нормативно-правових актів, що стосуються звернень громадян.

За Ι квартал 2021 року до ЛьвДУВС надійшло 69 звернень громадян, що на 30 менше, ніж за такий же період 2020 року. Безпосередньо заяв від громадян, які надійшли поштою та на електронну адресу університету – 56, на особистому прийомі ректором та проректорами було розглянуто 13 звернень.

Звернення пов’язані з особистими питаннями громадян і стосуються надання інформації про умови вступу чи поновлення до університету, різноманітних інформаційних довідок, питань експертиз дисертацій, вирішення кадрових питань та питань пенсійного забезпечення.

Звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни за Ι квартал 2021 року до ЛьвДУВС не надходило.

Терміни розгляду звернень громадян не порушувалися. Результати розгляду доводилися громадянам письмово або усно, за їхнім побажанням. Усі звернення було взято на контроль керівництвом університету.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ за Ι квартал 2021 року була проведена одна планова перевірка стану роботи зі зверненнями громадян та питань їх особистого прийому. Письмові та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, узагальнено та проаналізовано з метою поліпшення роботи у цьому напрямі, своєчасного виявлення причин, що можуть призвести до порушення конституційних прав і законних інтересів громадян, та запровадження нових ефективних форм комунікацій з громадськістю. Інформація про роботу зі зверненнями громадян постійно оприлюднюється на сайті університету.