Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра психології управління

Інформація про кафедру

Біографія кафедри розпочалась у 2006 році при створенні факультету психології університету. Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Психологія».

Кафедра підтримує наукові зв'язки з багатьма навчальними та науково-дослідними установами України і зарубіжжя. Серед них НПУ ім. М.П.Драгоманова, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Інститут соціальної та політичної психології (м. Київ), Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харківський національний університет цивільного захисту України, the Police Academy in Szczytno, University of Wroclaw (Poland) та інші навчальні і наукові заклади. Налагоджена плодотворна співпраця з фахівцями силових структур: Національної гвардії України, Національної поліції, МНС і ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над загальною кафедральною науковою темою «Соціально-психологічні чинники конструктивної взаємодії ». При кафедрі функціонує науковий гурток студентів, які кращі доробки представляють на конкурси наукових робіт, вміщують у Науковому віснику ЛьвДУВС (серія психологічна), кафедральному науково-методичному збірнику «Психологія управлінської діяльності».

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • Диференціальна психологія
 • Загальна психологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Математичні методи в психології
 • Мотивація діяльності людини
 • Організація та проведення психологічних і соціально-психологічних досліджень
 • Основи клінічної і патопсихології
 • Основи паблік-рилейшнз
 • Політична психологія
 • Практикум з психології управління
 • Психологічні служби в різних організаціях
 • Психологія переговорів і спілкування
 • Психологія праці
 • Психологія творчості
 • Психологія управління
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна психологія
 • Соціологія
 • Юридична психологія
 • Діагностично-психокорекційна (професійна) практика
 • Ознайомлювальна практика (навчальна)
 • Професійна практика

На економічному факультеті:

 • Психологія
 • Соціологія

На юридичному факультеті:

 • Психологія і педагогіка вищої школи
 • Соціологія

На факультеті заочного навчання цивільних осіб:

 • Диференціальна психологія
 • Загальна психологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Математичні методи в психології
 • Основи клінічної і патопсихології
 • Політична психологія
 • Практикум з психології управління
 • Профорієнтація та профвідбір
 • Психологічні служби в різних організаціях
 • Психологія праці
 • Психологія управління
 • Профорієнтація та профвідбір
 • Соціальна психологія
 • Соціологія
 • Юридична психологія
 • Діагностично-психокорекційна (професійна) практика
 • Ознайомлювальна практика (навчальна)

Усі навчальні дисципліни забезпечені навчальними, робочими програмами та необхідними методичними розробками.

Телефон кафедри: (032)258-69-79

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.