Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Інформація про кафедру

Кафедра психології діяльності в особливих умовах створена у 2015 році. Основними напрямками досліджень кафедри є: методологічні основи вивчення процесів розвитку і функціонування особистості як суб`єкта діяльності в особливих умовах діяльності; вивчення особливостей прояву психіки у небезпечних професіях та спорті; психологічні проблеми дослідження стійкості діяльності в особливих умовах; психологія взаємодії та закономірності ефективного психологічного впливу працівників правоохоронного органу з об’єктами професійної діяльності; психологічні фактори (чинники, умови) психологічної готовності, надійності та ефективності професійної діяльності працівників правоохоронних органів; психологічні та психолого-педагогічні основи професійного навчання та прогнозування успішності працівників правоохоронних органів; психологія дезадаптативних впливів професійної діяльності на працівників правоохоронних органів: концептуалізація, діагностика, реабілітація; соціально-психологічні основи організації та управління органами та підрозділами правоохоронних органів; психологічне забезпечення (супроводження) оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ; психологічна робота з сім’ями персоналу правоохоронних органів; методичні аспекти дослідження професійної надійності особистості в екстремальних умовах тощо.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін:

у центрі післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання:

  • освітній ступінь бакалавр спеціальність 053 «Психологія» - «Основи анатомії та фізіології нервової системи людини», «Психогігієна», «Основи психологічного консультування», «Психологія впливу», «Основи управління», «Профілактика і корекція девіантної поведінки», «Психологія посттравматичної реабілітації»;
  • освітній ступінь магістр спеціальність 053 «Психологія» - «Практикум проведення психологічних тренінгів з різних аспектів», «Психологія ненасильницького спілкування та фасилітації», «Еко-психологія», «Психологія розвитку, зміни і кар'єри особистості», «Судова психіатрія»;

на факультеті психології:

  • освітній ступінь бакалавр спеціальність 053 «Психологія» - «Основи анатомії та фізіології нервової системи людини», «Психогігієна», «Основи психологічного консультування», «Профілактика і корекція девіантної поведінки», «Психологія впливу», «Основи управління», «Психологія посттравматичної реабілітації»;
  • освітній ступінь магістр спеціальність 053 «Психологія» - «Практикум проведення психологічних тренінгів з різних аспектів», «Психологія ненасильницького спілкування та фасилітації», «Еко-психологія», «Психологія розвитку, зміни і кар'єри особистості», «Судова психіатрія»;

на юридичному факультеті:

  • освітній ступінь бакалавр спеціальність 081 Право «Судова медицина/Судова психіатрія»;
  • у центрі післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання освітній ступінь бакалавр спеціальність 081 «Право» «Судова медицина/Судова психіатрія»;

на факультеті управління та економічної безпеки:

  • освітній ступінь магістр спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОПП «Фінансова розвідка») - «Психологія впливу»;
  • у центрі післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання освітній ступінь магістр спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОПП «Фінансова розвідка») - «Психологія впливу»;

докторантура та аспірантура:

  • денна форма «Теорія і практика наукових досліджень»;
  • заочна форма «Теорія і практика наукових досліджень».

Телефон кафедри: (032) 258-61-46

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.