Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра господарсько-правових дисциплін

Інформація про кафедру

Кафедра господарсько-правових дисциплін є навчально-науковим структурним підрозділом юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, який утворено згідно із наказом МВС України від 07.07.2008 № 328 «Про організаційно-штатні зміни ВНЗ України» внаслідок реорганізації кафедри правових основ підприємництва. Очолює кафедру доктор юридичних наук, доцент Долинська Марія Степанівна.

Перший завідувач кафедри, який очолював кафедру з 2008 по 2016 рр., — кандидат юридичних наук, доцент Смолин Григорій Васильович. Біля витоків заснування кафедри стояли доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного Суду Володимир Миколайович Кравчук та кандидат юридичних наук, доцент Ігор Михайлович Паньонко.

Розвиток кафедри пов'язаний з науково-педагогічною діяльністю професора, доктора юридичних наук Жаровської І.М.; доцента, кандидата юридичних наук члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді Ільницького О.В.; доцента, кандидата юридичних наук Волинець Т.В. та доцента, кандидата юридичних наук Рабінович А.В.

Вагомий внесок у розвиток кафедри внесли: Гаєцька-Колотило Я.З., Кульгавець Х.Ю., Павлів-Самоїл Н.П., Руданецька О.С., Семенюк І.Я., Туркот О.А., Штангрет І.І., які тривалий час працювали на кафедрі.

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців; виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації; надання методичної допомоги керівництву університету та факультету; організація і проведення виховної роботи зі здобувачами вищої освіти. Діяльність кафедри господарсько-правових дисциплін базується на новітніх досягненнях юридичної та педагогічної науки, постійно впроваджуються в освітній процес нові форми, методи та педагогічні технології.

Кафедра господарсько-правових дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців спеціальності «Право» освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» та забезпечує викладання господарсько-правових дисциплін на юридичному факультеті та в центрі післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Аграрне право,
 • Господарське право,
 • Господарський процес,
 • Екологічне право,
 • Трудове право,
 • Безпека життєдіяльності і охорона праці,
 • Земельне право,
 • Право соціального захисту,
 • Електронні сервіси в господарській діяльності,
 • Правове регулювання підприємницької діяльності,
 • Проблеми права соціального захисту,
 • Державне регулювання господарської діяльності,
 • Проблеми права екологічної безпеки,
 • Вирішення земельних спорів,
 • Вирішення трудових спорів,
 • Вирішення корпоративних спорів,
 • Нотаріальний процес,
 • Захист прав суб’єктів господарювання,
 • Альтернативні способи вирішення спорів суб’єктів господарювання,
 • Дозвільне та договірне регулювання природокористування,
 • Організація діяльності юридичних служб суб’єктів господарювання.

Для посилення прикладного, практичного характеру викладання навчальних дисциплін кафедри для проведення занять запрошуються працівники та службовці органів державної влади, місцевого самоврядування, суду, науково-експертні працівники тощо, а також під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри організовуються відвідування практичних установ з метою ознайомлення здобувачів вищої освіти з їх діяльністю.

Тел.каф: (032) 258-69-57, 258-61-93

Адреса: м.Львів, вул.Замарстинівська,9