Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра цивільного права та процесу

Інформація про кафедру

Кафедра цивільного права та процесу була створена з виникненням Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України у серпні 1995 року внаслідок поділу кафедри загальноправових дисциплін Львівського училища внутрішніх справ МВС України на три рівноцінних кафедри: кафедру цивільного права та процесу, кафедру конституційного права, кафедру теорії та історії держави і права.

В різний час на кафедрі працювали: професор Луць В.В. (один з розробників Цивільного кодексу України), доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений юрист України; професор Ромовська З.В. (автор Сімейного кодексу України), доктор юридичних наук, заслужений юрист України; професор Гарасимів Т.З., доктор юридичних наук, Академік академії Вищої освіти України; професор Рабінович С.П., доктор юридичних наук; Кравчук В.М., доктор юридичних наук та інші.

Кафедра є структурним підрозділом факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції. Кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Кучер В.О.

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано ряд підручників та навчальних посібників. Основними з них є: «Цивільне право України: підручник у 2-х томах», 2014 р. (з грифом МОН, за ред. Кучера В.О., Яновицької Г.Б.); «Цивільний процес України: підручник», 2016 р. (за ред. Кучера В.О.); «Сімейне право України: навчальний посібник», 2015 р. (за ред. Курило Т.В.); «Цивільне право України: навчальний посібник в схемах», 2016 р. (Грабар Н.М., Парасюк В.М., Парасюк М.В.); «Недійсні правочини та їх цивільно-правові наслідки: навчальний посібник», 2016 р. (В.О. Кучер); «Трудове право: навчальний посібник», 2017 р. (за ред. Кучера В.О.) та інші.

Наукова робота кафедри здійснюється у відповідності до напряму «Удосконалення механізмів здійснення та захисту права власності». Працівниками кафедри опубліковано ряд монографій: «Правова охорона культурної спадщини України», 2005 р. (Курило Т.В.); «Філософські аспекти процесуальної діяльності слідчого», 2009 р. (Парасюк В.М.); «Правовідносини: філософсько-правове дослідження», 2014 р. (Баліцька О.Ю.); «Адміністративно-правовий статус біженців в Україні», 2008 р. (Грабар Н.М.); «Закон – основа діяльності міліції України», 2009 р. (Демків Р.Я.); «Мораль і право в системі соціальних уявлень та їх місце і роль у діяльності Національної поліції України» (Євхутич І.М., 2017 р.).

На кафедрі функціонує курсантський науковий гурток «Цивіліст», гуртківці якого під керівництвом викладачів кафедри працюють над науковими дослідженнями, приймають участь в університетських та всеукраїнських наукових заходах.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін циклу фундаментальної та професійно-практичної підготовки. Профілюючими дисциплінами, які викладаються здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр», є «Цивільне право та процес», «Господарське право», «Трудове право», «Екологічне право», "Земельне право", "Безпека життєдіяльності та охорона праці". 

Тел.зав.каф: (032) 258-69-89,   Тел.каф: (032) 258-67-33

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 295-75-76