Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра філософії та політології

Інформація про кафедру

Кафедра створена у 2014 р. унаслідок реорганізації відповідно до наказу № 677 о/с Львівського державного університету внутрішніх справ від 01.10.2014 р.

Науково-дослідна робота колективу кафедри проводиться за такими напрямами: а) індивідуальна наукова робота науково-педагогічних працівників; б) курсантсько-студентська науково-дослідна робота (керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти; підготовка публікацій; залучення їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, конкурсах та олімпіадах); діє науковий студентський гурток; в) участь науково-педагогічних працівників кафедри у науково-практичних конференціях різних рівнів і різного географічного розташування.

Кафедра забезпечує освітній процес з урахуванням теорії і практики діяльності правоохоронних органів в українських реаліях на юридичному факультеті, факультеті психології, факультеті управління та економічної безпеки, центрі післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання, інституті з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції ЛьвДУВС (факультети № 1, 2, 3), відповідно до статусу загальноуніверситетської кафедри. Викладаючи навчальні курси, кафедра формує світогляд і культуру здобувачів вищої освіти за різними спеціальностями (053 – психологія, 081 – право, 262 – правоохоронна діяльність, 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент) на засадах пріоритету захисної функції правоохоронних органів, опираючись на засади професіоналізму, патріотизму та порядності.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін (із усіх них видані друком підручники та навчальні посібники):

  • Філософія
  • Логіка юридична
  • Політологія
  • Етика та естетика
  • Професійна етика юриста
  • Сучасна філософська думка
  • Історія та культура України

Науково-педагогічні працівники кафедри попри самовдосконалення і забезпечення навчально-методичного процесу, працюють у відповідних предметних секціях, а зокрема: філософська секція – відповідальна доц. Гайворонюк Н. В., логічна секція – відповідальний доц. Поцюрко О. Ю., політологічна секція – відповідальний доц. Приймак Б. І., секція професійної етики юриста – відповідальний доц. Олексюк М. М., секція історії та культури України – відповідальна доц. Сіромська Г. М. та ін. Також, відповідно до функціональних обов’язків і посадових інструкцій, науково-педагогічні працівники несуть відповідальність за встановлені функції кафедри, а зокрема: наукова функція кафедри – відповідальні доц. Гайворонюк Н.В., Даців Р.В., навчально-методична функція кафедри – відповідальні доц. Приймак Б. І., кураторство студентським науковим гуртком – відповідальні доц. Сіромська Г. М., доц. Поцюрко О. Ю., Скакун М. І., ведення номенклатури кафедри – відповідальна Даців Р. В. тощо.

Окрім того, кафедра успішно співпрацює із суміжними кафедрами інших вищих навчальних закладів України, а зокрема: з кафедрою соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (д. філос. н., професор Требін М. П.), з кафедрою філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка (д. філос. н., професор Козловець М. А.), з кафедрою філософії та соціально-економічних дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ (д. філос. н., професор Надибська О. Я.),  з кафедрою теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (д. політ. н., професор Денисенко В. М.), з кафедрою політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська Політехніка» (д. політ. н., доцент Бучин М. А.) та ін.

Із 7-ми науково-педагогічних працівників кафедри з науковими ступенями – 7 (завідувач кафедри Бліхар В. С. ‒ доктор філософських наук, Олексюк М. М. ‒ кандидат філософських наук, Гайворонюк Н. В. ‒ кандидат філософських наук, Приймак Б. І. ‒ кандидат філософських наук, Поцюрко О. Ю. ‒ кандидат філософських наук, Сіромська Г. М. ‒ кандидат історичних наук, Гладун Г. І. ‒ кандидат юридичних наук), вченими званнями – 7 (Бліхар В. С. ‒ професор, Олексюк М. М. ‒ доцент, Гайворонюк Н. В. ‒ доцент, Приймак Б. І. ‒ доцент, Поцюрко О. Ю. ‒ доцент, Сіромська Г. М. ‒ доцент, Гладун Г.І. ‒  старший викладач).

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 258-67-58