Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра  іноземних мов та культури фахового мовлення

Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення

Інформація про кафедру

Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення була створена в грудні 2016 року з метою оволодіння професійно-комунікативною мовною компетенцією майбутніми фахівцями органів внутрішніх справ та спеціалістами юридичного, економічного й психологічного профілю.

Досягнення цієї мети передбачає виконання наступних практичних завдань:

  • формування україномовної та іншомовної компетенцій, зокрема засвоєння мовного матеріалу (лінгвістичних, соціолінгвістичних, дискурсивних, прагматичних знань);
  • розширення словникового запасу загальновживаної, загальнонаукової, загальнопрофесійної та спеціальної лексики для оволодіння здобувачами вищої освіти мовленням на професійному, побутовому та культурологічному рівнях;
  • формування психолінгвістичної готовності й підвищення мотивації до навчальної та майбутньої професійної діяльності рідною та іноземними мовами.

Щорічно кафедра ініціює видання збірника наукових статей з методики викладання іноземних мов «Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей». Науково-педагогічні працівники беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, міжкафедральних семінарах; проходять стажування не лише в закладах вищої освіти регіону, але й за кордоном. Традиційно кращі здобувачі вищої освіти демонструють свої знання та вміння у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а також на щорічній олімпіаді на краще володіння іноземною мовою та вікторині іноземними мовами «Культура і традиції країн, мова яких вивчається».

Функціонує студентсько-курсантський науковий гурток «Vivat Scientia», у якому діють секції українською та іноземними мовами. Підсумком його роботи є щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти українською та іноземними мовами «Право. Комунікація. Суспільство» .

Науково-педагогічні працівникм кафедри провадять наукову, навчально-виховну, методичну та організаційну діяльність, активно долучаються до профорієнтаційної роботи ЛьвДУВС. Зокрема, забезпечується навчальний процес з таких дисциплін:

  • Іноземна мова
  • Ділова іноземна мова
  • Іноземна мова професійного спрямування (англійською, німецькою та французькою мовами)
  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Професійне спілкування працівників Національної поліції
  • Ораторська майстерність

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.