Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права

Інформація про кафедру

Кафедра теорії та історії держави і права була сформована у серпні 1995 року, внаслідок поділу кафедри загальноправових дисциплін на три рівноцінних кафедри: кафедра теорії та історії держави і права; кафедра конституційного права; кафедра цивільного права та процесу.

В процесі реорганізації Львівського державного університету внутрішніх справ та у відповідності до Наказу ЛьвДУВС №830 о/с від 11.11.2015 р. була утворена кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права.

Кафедра забезпечує освітній процес на факультетах державного замовлення Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, факультетах заочного навчання працівників ОВС та цивільних осіб Інституту післядипломної освіти та заочного навчання, юридичному факультеті університету, докторантурі та аспірантурі, здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів, ад’юнктів та здобувачів.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія вчень про державу і право
 • Історія політичних і правових учень
 • Державне право зарубіжних країн
 • Право Європейського Союзу
 • Міжнародне право
 • Філософія права
 • Юридична деонтологія
 • Юридична компаративістика
 • Правові системи сучасності
 • Порівняльне правознавство
 • Методологія сучасного правознавства
 • Контроль і нагляд в професійній діяльності
 • Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності
 • Проблеми теорії держави і права
 • Проблеми теорії права
 • Проблеми тлумачення правових норм
 • Методологія наукової діяльності
 • Методика наукових досліджень
 • Теорія і практика наукових досліджень
 • Правова статистика
 • Соціологія права
 • Комунікативна стратегія законотворчої та законодавчої діяльності
 • Енциклопедія права

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.