Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Факультет психології

Інформація про факультет

 

Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу та прискорення науково-технічного прогресу. До таких спеціальностей належить і професія психолога.

У нашій країні проблема підготовки практичних психологів найбільшу актуальність набула останнім часом, тому що з'явилися предметні сфери, де знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів.

Факультет психології Львівського державного університету внутрішніх справ має усталені традиції, які науково-педагогічний склад і талановиті студенти зберігають та примножують. Науково-педагогічні працівники орієновані на сучасної парадигми – научіння впродовж усього життя

Місія факультету психології. Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти, формування у них навичок науково-дослідної роботи, особистісного розвитку у галузі психології відповідно до потреб міжнародного і національного ринків праці.

Стратегія факультету психології. Для нас важлива атмосфера факультету, яка пронизана високим духом творчості, жагою до знань та сміливістю думки, демократизмом і повагою до особистості. Саме в такій атмосфері народжуються інноваційні ідеї та добрі починання.

Головний акцент у підготовці фахівців-психологів керівництво факультету ставить на досвідчених науково-педагогічних працівниках з великим досвідом практичної роботи. Саме він, наш кадровий потенціал, є нашою гордістю та гарантією стовідсоткового заповнення ліцензійного обсягу. Якісний склад факультету психології складає 5 докторів наук (з них – 2 академіки АНВОУ, 4 професори, 1 Заслужений діяч науки і техніки України), 26 кандидатів психологічних наук, 1 кандидат філософських наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат соціологічних наук, 1 кандидат з державного управління.

З метою імплементації теоретичних знань у практичну площину для здобувачів вищої освіти на факультеті психології в рамках арт-терапевтичного проекту проводяться тренінги на тему: застосування казкотерапії у роботі психолога; використання арт-терапії у роботі практичного психолога і соціального педагога; застосування піскової терапії у роботі психолога; маски і архетипи; автопортрет та фототерапія; особливості застосування методу розстановок у позитивній психотерапії.

На основі набутих знань і умінь психологи – випускники ЛьвДУВС здатні здійснювати психологічне діагностування, психологічно-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій.

Студентське самоврядування, яке активно функціонує на факультеті, доповнює освітній процес креативними ідеями, гуртково-науковим пошуком, волонтерською роботою, лідерськими спробами, цікавими поїздками та активною участю в художній самодіяльності.

Саме наші випускники є конкурентноздатними на ринку праці як в Україні, так і поза нею.

Здобуваючи освіту в нас ти матимеш такі переваги:

  • практичний досвід, здобутий як у навчальних тренінгах, так і під час проходження практики;
  • можливість працевлаштування у правоохоронних органах;психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; у соціальних організаціях; у закладах охорони здоров’я; в установах з підбору й добору персоналу; у закладах вищої освіти та ін.;
  • навчання на військовій кафедрі паралельно з основною освітою;
  • можливість отримання подвійного диплому за програмою 2D«Два дипломи» (Україна – Польща);
  • навчання у висококваліфікованих науково-педагогічних працівників з досвідом практичної роботи.

Підготовка фахівців освітніх ступенів «магістр» та «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», здійснюється на підставі сертифікату про акредитацію серія НД № 1484533 від 26 червня 2017 року. Термін дії сертифікату до 01.07.2026 р.

Ліцензований обсяг набору підготовки «бакалаврів» складає 120 осіб денної форми навчання, 80 осіб заочної форми навчання, «магістрів» 30 осіб денної форми навчання, 30 осіб заочної форми навчання.

Багато професій втратять свою актуальність через 10-20 років у зв’язку із розвитком IT-технологій. Проте прагнення людини пізнати себе, свою сутність, власний сенс життя, багатогранність взаємовідносин та допомоги іншим залишиться на часі. Це надзвичайно творча робота! Відтак професія психолога залишиться актуальною ЗАВЖДИ!

 

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

(032) 261-24-61, (032) 258-67-93, (032) 258-67-13