Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Факультет №1 (з підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування)

Інформація про факультет

Факультет з підготовки слідчих було створено у 2003 році відповідно до вимог наказу МВС України від 07.03.2003 № 218. У 2011 році наказом ЛьвДУВС від 11.11.2011 № 278 було реорганізовано у факультет З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Факультет № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ створений наказом ЛьвДУВС від 11.11.2015 № 278 та реорганізований наказом ЛьвДУВС від 28.09.2016 № 207.

До його складу факультету №1 ІПФПНП ЛьвДУВС входять три кафедри, зокрема: кримінального права і кримінології, кримінального процесу та криміналістики, цивільного права та процесу.

Факультет № 1 ІПФПНП ЛьвДУВС здійснює підготовку за спеціальністю 081 «Право» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр».

На факультеті працює 40 працівників, з них атестованих - 19. Науково-педагогічний склад - 28 працівників, з яких 2 доктора наук та 23 кандидата наук. З вченими званнями професора 2 працівника, доцента – 12. Досвід роботи у практичних підрозділах правоохоронних органів має 25 науково-педагогічних працівників. За час існування факультету його очолювали к.ю.н., доцент Парасюк Михайло Васильович, к.ю.н, доцент Марін Олександр Костянтинович, д.ю.н., доцент Макарчук Володимир Михайлович.

З травня 2010 року факультет очолює кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції Авраменко Олексій Володимирович.

Науково-педагогічні працівники кафедр факультету забезпечують викладання 34 навчальних дисциплін, з яких фундаментального та професійно-практичного циклу 26.

Зі всіх дисциплін, що викладаються на факультеті, розроблені відповідні методичні матеріали: програми та робочі навчальні програми, завдання для підготовки та проведення практичних занять, які відповідають вимогам забезпечення якісного освітнього процесу.

З навчальних дисциплін фундаментального та професійно-практичного циклу підготовлені методичні матеріали, які включають в себе програми навчальних дисциплін, плани проведення практичних занять та методичні рекомендації до них, методичні рекомендації для вивчення питань які виносяться на самостійну підготовку, список використаних джерел, методичні рекомендації для написання курсових робіт, завдання до проведення поліцейських квестів.

Невід'ємною складовою факультету є зв'язок із практичними підрозділами. На факультеті ведеться систематична, планова, налагоджена співпраця з Головним слідчим управлінням Національної поліції України, Слідчим управлінням ГУ НП України у Львівській області та його структурними підрозділами, Львівським НДЕКЦ МВС України, а також прокуратурою Львівської області, районними судами м. Львова.

Наукові дослідження науково-педагогічних працівників факультету здійснюються за темою «Протидія злочинам, підслідним Національній поліції: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти» (державний реєстраційний номер 0118U005374) та впроваджуються у діяльність підрозділів МВС України. Над науковими дослідженнями працюють понад 30 здобувачів, ад'юнктів та аспірантів. Їхні дослідження спрямовані на наукове забезпечення проблемних аспектів практичної діяльності правоохоронних органів, зокрема слідчих підрозділів.

Основні зусилля кваліфікованих науково-педагогічних працівників факультету зорієнтовані на якісне забезпечення освітнього процесу необхідною науковою, навчальною та методичною літературою та дослідженням практичного спрямування.

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 255-45-69