Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Факультет управління та економічної безпеки

Інформація про факультет

Знання неоціненне багатство, якого маєш набути в роки ранньої юності

В.Сухомлинський

Факультет управління та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ розпочав свою діяльність згідно з наказом ректора Львівського державного університету внутрішніх справ від 16 квітня 2006 року № 96 на території вул. Кривоноса, 1.

Місія факультету управління та економічної безпеки. Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти, формування у них навичок науково-дослідної роботи, особистісного розвитку у галузі управління та економічної безпеки відповідно до потреб міжнародного і національного ринків праці.

 • Image 1
 • Image 1

Стратегія факультету управління та економічної безпеки. Одним із пріоритетних напрямів роботи факультету є налагодження тісних партнерських зв’язків із закладами вищої освіти Польщі, Словаччини та Німеччини, участь у міжнародних науково-практичних заходах та грантах.

Наукова діяльність посідає провідне місце у підготовці та підвищенні професійного рівня науково-педагогічних працівників, а також у процесі навчання здобувачів вищої освіти. З цією метою на факультеті сформовано наукову школу та діють наукові гуртки «Фінансовий аналітик», «Безпекознавець», «Менеджер» за напрямом економічна безпека: сучасні проблеми економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності.

На факультеті активно функціонує студентське самоврядування, діяльність якого спрямована на удосконалення освітнього процесу та культурно-творчого життя. Самоврядування – це практична школа для тих, хто бажає спробувати себе у ролі керівника, адміністратора, лідера.

Випускники факультету отримують конкурентні переваги на міжнародному та національному ринках праці.

Переваги навчання на факультеті управління та економічної безпеки:

 • можливість отримання подвійного диплому за програмою 2D «Два дипломи» (Україна – Польща);
 • викладання навчальних дисциплін в контексті економічної безпеки;
 • можливість працевлаштування в органах системи МВС України;
 • отримання військового звання під час навчання;
 • продовження навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою «Фінансова розвідка» та «Управління і безпека організації», а також в аспірантурі та докторантурі.

Факультет управління та економічної безпеки здійснює підготовку здобувачів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» за такими спеціальностями:

 • 071 «Облік і оподаткування» освітній ступінь бакалавр – 50 осіб за освітньо-професійною програмою «Економічна експертиза, облік та аудит»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь бакалавр – 50 осіб за освітньо-професійною програмою «Фінансова аналітика»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь магістр – 25 осіб за освітньо-професійною програмою «Фінансова розвідка»;
 • 073 «Менеджмент» освітній ступінь бакалавр – 75 осіб за освітньо-професійною програмою «Менеджмент та безпека бізнесу»;
 • 073 «Менеджмент» освітній ступінь магістр – 40 осібза освітньо-професійною програмою «Управління і безпека організації».

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

(032) 255-40-59, (032) 261-64-22