Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Відділи та окремі відділення / Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи

Павлик Людмила Василівнаначальник відділу
Павлик Людмила Василівнаначальник відділу

кандидат юридичних наук

майор поліції

Савчин Галина Ярославівназаступник начальника відділу організації наукової роботи
Савчин Галина Ярославівназаступник начальника відділу організації наукової роботи

кандидат юридичних наук

Здійснює організацію планування та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, контроль за виконанням досліджень за пріоритетними напрямами і темами державної реєстрації.

Цмоць Уляна Олексіївнастарший науковий співробітник
Цмоць Уляна Олексіївнастарший науковий співробітник
Займається організацією науково-практичних заходів для забезпечення обміну досвідом та особистого спілкування між вченими вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, висвітленням результатів власних аналітичних та емпіричних досліджень науковців у ЛьвДУВС.
Івануса Зоряна Зенонівнастарший науковий співробітник
Івануса Зоряна Зенонівнастарший науковий співробітник

кандидат юридичних наук

Простежує ведення статистики науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, аналіз динаміки захисту дисертаційних досліджень в університеті.

Когут Володимир Михайловичстарший науковий співробітник
Когут Володимир Михайловичстарший науковий співробітник

кандидат технічних наук

Основний напрям роботи – перевірка наукових робіт на наявність плагіату; узагальнення інформації та підготовка протоколів перевірки оригінальності наукових робіт.

Боровікова Віталіна Станіславівнанауковий співробітник
Боровікова Віталіна Станіславівнанауковий співробітник

Здійснює координацію процесу підготовки наукових, навчально-методичних та періодичних фахових видань університету.

Церковник Степан Івановичстарший науковий співробітник
Церковник Степан Івановичстарший науковий співробітник
кандидат юридичних наук

Забезпечення участі університету в конкурсах різних рівні, організація участі науково-педагогічних працівників у конкурсах на здобуття премій, організація та проведення загально університетських конкурсів

Андріївська Наталія Остапівнанауковий співробітник
Андріївська Наталія Остапівнанауковий співробітник

Виконує узагальнення результатів діяльності спеціалізованих вчених рад університету, постійно діючих міжкафедральних семінарів з розгляду та попередньої експертизи дисертацій, а також збір інформації до тижневих і щомісячних планів основних наукових заходів підрозділів університету.

Шевців Юлія Михайлівнанауковий співробітник
Шевців Юлія Михайлівнанауковий співробітник

Здійснює організацію роботи Наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених ЛьвДУВС, координує діяльність наукових гуртків, що діють при кафедрах ЛьвДУВС. Бере участь у підготовці, організації та проведенні курсантсько-студентських науково-практичних заходів, здійснює моніторинг впровадження результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС у освітній процес.

Сеник Святослав Володимировичнауковий співробітник
Сеник Святослав Володимировичнауковий співробітник

Забезпечує збір, узагальнення та аналітичний огляд інформації щодо роботи з наукометричними базами даних Scopus та Web of Science

Лозинська Ірина Ярославівнанауковий співробітник
Лозинська Ірина Ярославівнанауковий співробітник

Координує виконання наукових досліджень на замовлення практичних підрозділів правоохоронних органів, узагальнює інформацію про впровадження результатів наукових досліджень у практику та освітній процес

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

  (032) 258-69-54