Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Докторантура та аспірантура / Про аспірантуру

Ад’юнктура (аспірантура)

Наказ МОН про ліцензування освітньої діяльності

Аспірантура (ад’юнктура) здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з числа випускників закладів вищої освіти за державним замовленням та за фізичних або юридичних осіб (на підставі договору). Форми навчання – денна (термін навчання 4 роки) і заочна (термін навчання 4 роки).

Станом на 01 вересня 2020 року у ЛьвДУВС навчається 15 ад’юнктів за державним замовленням (12 осіб на денній формі навчання, 3 особи на заочній формі навчання), 82 аспіранти за кошти фізичних або юридичних осіб; працюють над дисертаціями 4 здобувачі наукового ступеня доктора філософії.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:

081 «Право»

напрями підготовки:

  • теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
  • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
  • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
  • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
  • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
  • філософія права;

051 «Економіка»

напрям підготовки – економічна безпека держави;

073 «Менеджмент»

напрям підготовки – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

ВАРТІСТЬ надання послуг з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів

Оплати за навчання аспірантів
Спеціальність Форма навчання Курс Вартість за рік
Право Денна І, ІІ 20 000 грн.
ІІІ, IV 16 000 грн.
Економіка Денна І, ІІ 20 000 грн.
ІІІ, IV 16 000 грн.
Менеджмент Денна І, ІІ 20 000 грн.
ІІІ, IV 16 000 грн.
Право Заочна І, ІІ 18 000 грн.
ІІІ, IV 14 000 грн.
Економіка Заочна І, ІІ 18 000 грн.
ІІІ, IV 14 000 грн.
Менеджмент Заочна І, ІІ 18 000 грн.
ІІІ, IV 14 000 грн.
Складання кандидатських іспитів
філософія 1000 грн.
іноземна мова 1500 грн.
спеціальність 1200 грн.
Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії
10 000 грн.
Оплата за захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) визначаєься на момент захисту

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 295-47-70