Шаблоны Joomla 3.5


UA

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра кримінально-правових дисциплін

Інформація про кафедру

Кафедра була сформована відповідно до наказу МВС України від 07.07.2008 р. №328 «Про організаційно-штатні зміни вищих навчальних закладів МВС України» внаслідок реорганізації кафедр кримінального права та кримінології, кримінального процесу та криміналістики. Кафедра забезпечує викладання кримінально-правових дисциплін на а юридичному факультеті та в центрі післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання

Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Луцик Василь Васильович.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Кримінологія
 • Криміналістика
 • Кримінально-виконавче право
 • Юридична психологія
 • Проблеми кримінально-правової кваліфікації
 • Процесуальне оформлення слідчих дій та рішень
 • Теоретичні проблеми кримінального судочинства
 • Злочини проти життя та здоров’я людини
 • Злочини проти власності
 • Проблеми призначення покарання
 • Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальних провадженнях
 • Негласні слідчі (розшукові) дії
 • Прокурорське право
 • Діяльність прокурора у кримінальному провадженні
 • Організаційно-правові основи боротьби з тероризмом
 • Процесуальне оформлення слідчих (розшукових) дій та рішень
 • Органи кримінальної юстиції
 • Міжнародне кримінальне право
 • Міжнародне співробітництво під час кримінальних проваджень
 • Проблеми виконання судових рішень у кримінальних провадженнях

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання, приймання іспитів і заліків із закріплених за кафедрою дисциплін з другого до шостого курсів, керують виробничою і педагогічною практикою та, забезпечують організацію проведення державної атестації здобувачів вищої освіти. Науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання здійснюють керівництво аспірантами та здобувачами, надають допомогу студентам у написанні курсових та магістерських робіт.

Науково-педагогічний персонал кафедри працює над дослідженням конкретної наукової теми, мають наукові доробки, зокрема, видано низку підручників, навчальних посібників, монографій, курсів лекцій, методичних матеріалів для забезпечення навчального процессу, підготовлено наукові висновки на запити Конституційного Суду а також ведеться постійна наукова співпраця з ГУНП у Львівській області, закладами вищої освіти системи МВС України та МОН України.

Щороку кафедра проводить науково-практичні заходи, у яких науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь. При кафедрі організований і працює студентський науковий гурток. Гуртківці, під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри, працюють над дослідженнями конкретної наукової теми, мають певні доробки: публікації, призові місця на університетських та всеукраїнських наукових заходах.

В цілому навчально-методична, наукова робота, що проводиться на кафедрі кримінально-правових дисциплін, спрямована на подальше підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників, методичне забезпечення навчального процесу, що в кінцевому результаті сприяє вдосконаленню підготовки фахівців за спеціальністю «Право».

Адреса: м.Львів, вул.Замарстинівська,9