Шаблоны Joomla 3.5


UA

Наукові

Наукові

Rate this item
(1 Vote)

У Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся науковий семінар, приурочений до 25-річчя ухвалення Конституції України. Науковці, практики та здобувачі вищої освіти поділилися міркуваннями щодо проблем теорії та практики сучасного конституціоналізму.

Проведення семінару, присвяченого цій тематиці, ініціювала кафедра адміністративно-правових дисциплін Інституту права ЛьвДУВС. Такий науковий захід проводиться щороку напередодні Дня Конституції України.

1

Співорганізатором події виступив Західний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України.

Цьогоріч захід проходив дистанційно за допомогою онлайн-платформи ZOOM.

1

Із привітальним словом до учасників семінару звернулася проректорка Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Ольга Балинська. Вона звернула увагу на основні тенденції розвитку сучасного конституціоналізму. «Конституціоналізм орієнтується на соціалізацію та розвиток громадянського суспільства; на біологізацію існування людини в контексті демографічних, екологічних проблем; на інформатизацію суспільних відносин; на інтернаціоналізацію та адаптацію конституційного права з міжнародним публічним правом. Адже жодна країна не може функціонувати ізольовано у сучасному глобалізованому суспільстві», - відзначила Ольга Михайлівна.

1

Учасників заходу також привітав учений секретар Західного наукового центру НАН України і МОН України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Роман Романюк. «Конституція закладає фундамент для існування будь-якого суспільства і держави», - наголосив він.

1

Своїми роздумами щодо проблемних питань сучасного конституціоналізму та спогадами про прийняття Основного Закону нашої держави поділився Михайло Костицький, професор кафедри філософії права і юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук. Він, зокрема, зауважив, що сила Конституції - у її стабільності.

1

Організатори заходу запропонували учасникам декілька напрямів для обговорення. Дискусії стосувалися, зокрема, соціально-правового виміру конституціоналізму. Крім цього, йшлося про історію та сучасний стан розвитку українського конституціоналізму. Також обговорили проблеми реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні, шляхи вдосконалення діяльності органів публічного адміністрування.

1

Модерувала захід проректорка ЛьвДУВС Ольга Балинська.

1

Спікери, котрі виступили на семінарі, поділилися думками стосовно різних аспектів розвитку сучасного конституціоналізму та власним баченням щодо вирішення проблемних питань.

1

Розпочала дискусію Марина Кобець, заступниця начальника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України, кандидат юридичних наук. Вона презентувала учасникам семінару доповідь, у якій здійснила порівняльний аналіз громадського контролю в Україні та світі.

1

Професорка кафедри адміністративно-правових дисциплін ЛьвДУВС, доктор юридичних наук, професор Ірина Шопіна запропонувала обговорити проблему правового нігілізму в інформаційному суспільстві.

1

Наступною виступила Надія Христинченко, професорка кафедри кримінального права і процесу та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних наук, професор. Вона розповіла про захист прав і свобод людини через призму євроінтеграційних процесів, зокрема, наголосила на важливості формування довіри до правосуддя.

1

Своїми міркуваннями щодо правових аспектів стратегічних комунікацій у секторі безпеки та оборони поділилася Інна Остапенко, доцентка кафедри правового забезпечення військового факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук.

1

А доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент Руслан Бедрій звернув увагу на необхідності конституційних змін щодо децентралізації публічної влади та наголосив, що це є передумовою успішного завершення муніципальної реформи в Україні.

1

Доцент кафедри загальноправових дисциплін Інституту права ЛьвДУВС, старший науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, кандидат юридичних наук, доцент Руслан Тополевський запропонував до обговорення вкрай цікаву та актуальну тему – «Четверте покоління прав людини та його співвідношення з конституційними правами в Україні». Науковець звернув увагу, що йдеться про питання майбутнього, а одним із основних прикладів прав четвертого покоління є право людини залишатися собою.

1

Завершив семінар доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Інституту права ЛьвДУВС, кандидат юридичних наук, доцент Сергій Єсімов, який виступив із доповіддю «Державна політика розвитку громадянського суспільства – фактор забезпечення національної безпеки».

1

Загалом до заходу долучилися представники закладів вищої освіти, наукових установ, суду та адвокатури. Серед учасників семінару - Західний науковий центр НАН України і МОН України, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державний науково-дослідний інститут МВС України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Західноукраїнський національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівський університет бізнесу та права, Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, Національна академія внутрішніх справ, Національна академія сухопутних військ імені П. Сагайдачного, Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ та Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

1

Учасники заходу жваво обговорювали запропоновані теми та ділилися власним баченням вирішення найбільш актуальних проблем сучасного конституціоналізму, тож підсумком роботи семінару стало формування резолюції із відповідними пропозиціями науковців та практиків.

Rate this item
(1 Vote)

Львівський державний університет внутрішніх справ започатковує проведення науково-практичних заходів, присвячених актуальним аспектам дотримання принципів гендерної рівності. Обговорення цієї вкрай важливої теми розпочали під час круглого столу, що відбувся сьогодні у виші. Захід проходив дистанційно – учасники спілкувалися за допомогою онлайн-платформи ZOOM. Дискусія стосувалася правових засад гендерної рівності в секторі безпеки і оборони України.

1

Міжнародні фахівці, науковці, практики та представники громадських організацій розповіли про напрацювання у цій сфері та поділилися думками щодо шляхів подолання гендерних стереотипів у суспільстві.

2

Із привітальним словом до учасників круглого столу звернувся ректор Львівського державного університету внутрішніх справ Роман Благута. «Гендерний підхід у навчанні здобувачів вищої освіти має бути орієнтований на формування і утвердження практики рівних, незалежних від статі можливостей самореалізації молоді в різноманітних галузях і сферах. При цьому важливим є прояв індивідуальних особливостей мислення і здібностей, набуття навичок рівноправної співпраці всіх учасників освітнього процесу. Саме гендерний підхід до навчально-виховної діяльності відповідає вимогам сучасної освіти і науки, оскільки враховує інтереси представників обох статей і сприяє забезпеченню гармонізації процесів міжстатевої соціальної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності на основі ідеї гендерного паритету», - наголосив очільник вишу. Він також підкреслив важливість створення гендерно чутливого освітнього середовища з рівними можливостями самореалізації особистості.

3

Роман Благута побажав учасникам наукового заходу плідної дискусії, наполегливості у пошуку ефективних способів забезпечення гендерної рівності, а також результативності в розробці шляхів удосконалення законодавства у цій сфері.

4

Голова Львівського регіонального представництва КМЄС Ханнелоре Вальєр у своєму привітальному слові підкреслила, що питання гендерної рівності є пріоритетним для Європейського Союзу. «В усіх проєктах, які ми впроваджуємо, та загалом у нашій діяльності завжди враховується гендерний компонент», - наголосила представниця Місії.

5

Із привітальним словом до учасників обговорення звернулася Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Вона відзначила важливість проведення наукових заходів, що стосуються питань гендерної рівності, адже це сприяє розумінню теоретичних засад щодо формування і реалізації державної політики у забезпеченні рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на національному і місцевому рівнях. «Хочу відзначити, що сектор безпеки і оборони знаходиться серед сфер державного управління, де активно відбуваються такі перетворення», - наголосила Катерина Левченко.

6

Вона підкреслила, що за останні роки збільшилася кількість жінок, які працюють у поліції, Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

7

«Без формування сучасної демократичної організаційної культури, яка базується на принципах дотримання і забезпечення прав людини, гендерної рівності і недискримінації, неможливо говорити про стратегічний розвиток у правоохоронній сфері. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків є дуже важливим для правоохоронців. Саме тому ми розробили та презентували «Методичні рекомендації з інтеграції гендерних підходів в систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони», - зазначила Катерина Левченко та додала, що Львівський державний університет внутрішніх справ взяв активну участь у цій роботі. Крім цього, Урядова уповноважена з питань гендерної політики анонсувала, що у другій половині липня планується проведення низки тренінгів для викладачів та викладачок закладів вищої освіти сектору безпеки і оборони.

8

Учасників круглого столу також привітала представниця Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини в Західних областях Світлана Семчишин. «Гендерна рівність є індикатором того, наскільки держава є демократичною, - зауважила вона. - Врахування принципу політики гендерної рівності у процесах трансформації, реорганізації або під час впровадження реформ у різних сферах суспільного життя, сприятиме підвищенню ефективності діяльності відповідних служб органів державної влади та допоможе у подоланні гендерних стереотипів».

9

Світлана Семчишин підкреслила, що гендерні упередження створюють невидимі бар’єри, які заважають, насамперед, жінкам реалізувати себе, обмежують їхні можливості та призводять до гендерної дискримінації.

Крім цього, вона наголосила на важливості освітнього компонента у питаннях утвердження гендерної рівності в Україні.

10

«Саме такі дискусійні майданчики, до обговорення в яких залучено широке коло експертів із наукового середовища, правоохоронців, громадських діячів та молоді, дозволять сформувати в суспільстві культуру рівності, сприятимуть належним напрацюванням та втіленню кращих практик. А це допоможе створити дієві механізми у досягненні гендерної рівності та ефективно управляти гендерними процесами», - підсумувала Світлана Семчишин.

Після привітань, які прозвучали на адресу учасників, розпочалися дискусійні панелі.

11

Модерувала захід проректорка ЛьвДУВС Ольга Балинська.

Присутні, насамперед, обговорили міжнародний досвід реалізації принципу гендерної рівності.

12

Голова Львівського регіонального представництва КМЄС Ханнелоре Вальєр розповіла про гарантії гендерної рівності у Німеччині та Італії.

13

А доцентка кафедри державно-правових дисциплін університету «КРОК» Коріна Доді ознайомила учасників круглого столу із досвідом Республіки Молдова.

14

Помічниця ректора з гендерних питань Національної академії внутрішніх справ Валентина Лук’янець презентувала доповідь на тему «Міжнародний протокол із документування та розслідування сексуального насильства в конфлікті як злочину проти людяності: основні положення».

Наступна дискусійна панель стосувалася досягнень та перспектив щодо дотримання рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

15

Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Західних областях Світлана Семчишин поділилася думками щодо впливу пандемії COVID-19 на гендерну рівність.

Професорка кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування, голова Правління громадської організації «Аналітичний центр «Права жінок» Ірина Словська виступила з темою «Пряма і непряма гендерна дискримінація в Україні – зворотній бік конституційного принципу рівності».

Під час третьої дискусійної панелі учасники обговорили актуальні питання розвитку гендерної політики в секторі безпеки і оборони України.

16

Зокрема, заступниця голови громадської організації «Центр «Жіночі перспективи» Марта Чумало презентувала доповідь щодо дотримання гендерної рівності в органах Національної поліції.

17

А професорка кафедри психології, педагогіки та соціально-педагогічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького Світлана Ганаба розповіла про можливості інтеграції жінок у Збройних силах України.

18

Засновниця та керівниця громадської організації «УПС! Життя в моєму місті» Кристина Ненно поділилася міркуваннями на тему «Гендерні підходи в управлінні та діяльності об’єктів критичної інфраструктури».

19

Завершився захід обговоренням впровадження гендерного підходу під час підготовки здобувачів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

20

Під час цієї дискусійної панелі виступила професорка кафедри загальноправових дисциплін Інституту права ЛьвДУВС Ольга Барабаш, яка розповіла про юридичне закріплення рівності прав чоловіків і жінок у  сучасному суспільстві.

21

А заступник декана факультету № 3 Львівського державного університету внутрішніх справ Михайло Шевців присвятив свій виступ гендерним особливостям підготовки курсантів.

У заході також взяли участь радниці та помічниці ректорів з гендерних питань закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та зацікавлені в обговоренні цієї проблематики науковці.

22

Наприкінці круглого столу до учасників звернулася проректорка ЛьвДУВС Ольга Балинська. Вона подякувала усім, хто долучився до наукового заходу, а також підкреслила важливість обговорення теми гендерної рівності та залучення до такої дискусії молоді.

Rate this item
(1 Vote)

У Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся круглий стіл «Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи». Подію організували працівники кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права. Захід проходив онлайн на платформі ZOOM.

 1

Привітав учасників круглого столу директор Інституту Іван Красницький.

 2

«Мені дуже приємно, що наш захід викликав таку зацікавленість у широкого кола фахівців. Хочу подякувати працівникам правозастосовних органів, а також прокуратури, які долучилися до роботи круглого столу. Сьогоднішня розмова буде цікавою, адже так повелося, що кримінальне та кримінальне процесуальне право – це той інструмент, який вирішує важливі соціальні та економічні проблеми. Саме тому законодавство в цьому напрямку постійно вдосконалюється та реформується», - наголосив Іван Красницький.

З вітальним словом до присутніх звернулася також Наталія Лащук, завідувачка кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права.

 4

Робота круглого столу була поділена на декілька напрямів. Науковці та практики спілкувалися про тенденції формування кримінального процесу, перспективи кримінального права в Україні та гендерного мейнстримінгу у сфері кримінальної юстиції. Модераторами виступили Наталія Лащук, завідувачка кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права та професорка кафедри кримінально-правових дисциплін цього Інституту Ірина Гловюк.

 5

Загалом до дискусії долучилися представники Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Касаційного кримінального суду, Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області, Конотопської окружної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, Адвокатського обʼєднання «Баррістерс», а також працівники закладів вищої освіти та наукових установ із різних куточків України.

 6

Розпочав дискусію Вячеслав Навроцький, професор кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 ЛьвДУВС. Він розповів присутнім про напрацювання Комісії з питань правової реформи щодо розробки і запровадження нового Кримінального кодексу України.

 7

Микола Шумило, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виступив із темою «Проблеми нормативного регулювання досудового розслідування у КПК України». Суддя Касаційного кримінального суду Сергій Фомін пояснив присутнім нюанси обчислення строків досудового розслідування.

Чи потрібні новому Кримінальному кодексу спеціальні склади кримінальних правопорушень, - розповіла Тетяна Михайліченко, старша наукова співробітниця Лабораторії досліджень проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

 8

Крім цього, науковці та практики обговорили низку інших тем. Зокрема, почули думку судді Вищого антикорупційного суду Віталія Дубаса стосовно ефективності кримінальної відповідальності за корупційне кримінальне правопорушення за вироком на підставі угоди. Також подискутували із професором кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександром Дроздовим щодо проблем виявлення непрямої провокації вчинення кримінального правопорушення.

 9

Темою виступу Юлії Циганюк, завідувачки кафедри права та правоохоронної діяльності Хмельницького інституту «Міжрегіональна Академія управління персоналом», була відповідність змісту обвинувального акта повідомленню про підозру.

Із доповіддю про окремі підходи до розуміння критеріїв, що дозволяють віднести рішення слідчого судді до тих процесуальних рішень, що не підлягають оскарженню на досудовому розслідуванні виступила професорка кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Ірина Басиста.

 10

Учасники заходу також послухали виступ Інги Каланчі, прокурора Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області, про алгоритм прийняття рішень щодо вилучення електронних носіїв інформації під час обшуку.

 3

Підсумком круглого столу стали спільні напрацювання науковців та практиків щодо реформування кримінальної юстиції в Україні.

Rate this item
(1 Vote)

Учора відбулося засідання Президії Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді.

10

Головував на засіданні академік НАН України Ігор Юхновський. Модерувала захід директорка Малої академії Іванна Бородчук.

Метою зборів представників провідних закладів вищої освіти міста Львова було обрання Президента Малої академії.

11

Учасниками засідання стали проректори з наукової роботи та науковці Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету «Львівська політехніка». Львівський державний університет внутрішніх справ представляла проректорка Ольга Балинська.

За ініціативи голови Західного наукового центру НАН України Зіновія Назарчука, заслуженого професора Львівського університету Олега Шаблія, професорів Софії Грабовської та Ярослава Притули, а також одностайної підтримки всіх учасників засідання Президентом Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді було обрано Романа Гладишевського – знаного вченого в галузі кристалохімії неорганічних сполук, доктора хімічних наук, професора, член-кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, проректора з наукової роботи ЛНУ імені Івана Франка.

10

ЛьвДУВС вітає новообраного Президента Малої академії наук Львівщини, бажає успіхів у роботі з талановитою молоддю та висловлює щирі сподівання на продовження плідної співпраці.

Нагадуємо, що минулого року ЛьвДУВС спільно з Львівською обласною Малою академією наук учнівської молоді та Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації започаткували регіональний конкурс наукових есе на соціально-правову тематику серед школярів.

Коментуючи захід, Ольга Балинська висловила впевненість, що спільними зусиллями академічної спільноти вдасться знайти і підтримати молодих науковців, а це сприятиме подальшому розвитку української науки.

Rate this item
(1 Vote)

До Міжнародного дня захисту дітей відбувся науково-методичний семінар «Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи». Захід проходив в онлайн-форматі.

Організували подію Хмельницький національний університет, Академія міжнародного співробітництва креативної педагогіки «Полісся», Житомирський державний університет імені Івана Франка, Львівський державний університет внутрішніх справ, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також відділ ювенальної превенції поліції Хмельниччини.

1

Із привітальним словом до учасників семінару звернулася проректорка ЛьвДУВС Ольга Балинська. Вона відзначила, що з-поміж усіх прав людини основоположними є права дитини, адже саме в дитинстві формується основа світогляду, закладаються підвалини розуміння і сприйняття оточення, створюється стержень подальшого саморозвитку. «Найважливішим способом «творення» людини є виховання, адже його застосовують від самого народження і на ньому базуються усі інші методи впливу на особу», - підкреслила Ольга Балинська.

Вона наголосила, що у Львівському державному університеті внутрішніх справ реалізовується студентськоцентричний підхід, а здобувачі мають можливість обирати індивідуальну освітню траєкторію.

1

Учасники семінару обговорили низку проблемних питань щодо соціального захисту та освіти дітей.

Під час заходу із доповіддю виступила завідувачка кафедри практичної психології Інституту психології, управління та безпеки ЛьвДУВС, доктор психологічних наук, доцент, Голова правління Українського Інституту дитячої та юнацької психотерапії та психологічного консультування Галина Католик. Вона поділилася фаховим поглядом щодо теми дитинства та симулякрії сучасного суспільства.

1

Учасники дискусії обговорили психологічні особливості покоління Z, а також можливості, переваги та недоліки дистанційного навчання.

Rate this item
(1 Vote)

28 травня у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю 081 «Право».

1

Свою наукову роботу на розсуд спеціалізованої вченої ради представив аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету №1 Андрій Ткачик. Тема його дослідження - «Таємниця спілкування та її обмеження у кримінальному провадженні».

1

Науковий керівник роботи – кандидат юридичних наук, доцент, заступник керівника департаменту – керівник управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Василь Луцик.

1

Офіційними опонентами виступили: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» Василь Юрчишин та кандидат юридичних наук, доцент, слідчий відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Вікторія Рогальська.

Представлена наукова робота стала предметом жвавих обговорень та дискусій. За результатами захисту спеціалізована вчена рада прийняла рішення присвоїти Андрію Ткачику ступінь доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

Вітаємо науковця із успішним захистом дисертації, бажаємо успіхів та нових звершень!

Rate this item
(1 Vote)

Третьокурсник Інституту права ЛьвДУВС Микола Апетик виборов друге місце на VII Міжнародному студентському саміті «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів».

5

Організували захід Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та «Асоціація українських правників».

Міжнародний студентський саміт об’єднав молодь з українських та закордонних вишів в обговоренні їхніх наукових здобутків.

Цьогоріч захід проходив дистанційно, а його учасниками стали 39 команд, з яких було відібрано 19 кращих.

Темою роботи студента ЛьвДУВС стала актуальна проблема забезпечення цифрових прав дитини в Україні. «У сучасному світі кожен третій підліток хоча б раз користувався Інтернетом, а кожен п’ятий - уже активно використовує соціальні мережі. Проте поряд із такими можливостями виникають і нові загрози. Близько 60% дітей віком від 8 до 12 років є вразливими до кіберризиків та порушення їхніх прав у мережі, бо зазвичай діти користуються Інтернетом, навіть не підозрюючи, що їхні права можуть бути під загрозою», – розповідає Микола Апетик.

У підсумку роботу студента ЛьвДУВС визнали однією із кращих та присудили йому друге місце.

Як відзначили організатори, Міжнародний студентській саміт провели задля підвищення позитивного іміджу правничої професії в Україні, стимулювання творчості молодих науковців та практиків у сфері права та вдосконалення знань здобувачів з актуальних питань сучасних процесів державотворення.

Rate this item
(1 Vote)

Уже десять років поспіль Львівський державний університет внутрішніх справ стає своєрідною платформою для обговорення проблем удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, припинення та превенції корупційних проявів.

Цьогоріч науково-практичний захід з цієї тематики проходив у змішаному форматі.

1

Із привітальним словом до учасників події звернулася проректорка ЛьвДУВС, доктор юридичних наук, професор Ольга Балинська. «Тема протидії корупційним проявам залишається актуальною для українського суспільства. Ця проблема, попри політичний, правовий, економічний, соціальний контекст, набула морально-етичного характеру, адже стосується кожної людини. Лише за квітень у Реєстрі корупціонерів було внесено понад пів сотні записів, а з початку року – майже дві з половиною тисячі», - наголосила Ольга Михайлівна. Вона також зазначила, що корупція підриває авторитет України на міжнародному рівні, формує тіньову економіку, нівелює довіру громадян до влади.

1

Заступник директора Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, кандидат юридичних наук, доцент Данило Йосифович також привітав учасників наукового заходу і побажав усім цікавої та продуктивної дискусії. Він зауважив, що за роки роботи семінару механізм запобігання та протидії корупції значно змінився, став набагато якіснішим та дієвішим.

1

Начальниця 6 відділу (протидії корупції) Управління стратегічних розслідувань у Львівській області, кандидат юридичних наук Марта Самченко розповіла, що з початку року працівниками цього підрозділу було вручено 334 адміністративних протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. «Найчастіше ми фіксували порушення вимог фінансового контролю, а саме -несвоєчасне подання декларації, а також неповідомлення про конфлікт інтересів та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів», - пояснила Марта Самченко.

Продовжив обговорення перший проректор ЛьвДУВС, кандидат юридичних наук, доцент Тарас Созанський, який розповів про межі кримінальної відповідальності за ухилення від е-декларування.

Під час семінару йшлося також про застосування оперативно-розшукових заходів при виявленні корупційних злочинів підрозділами Національного антикорупційного бюро України. Свій виступ цій темі присвятив кандидат юридичних наук Юрій Говор.

1

Наступний доповідач – кандидат юридичних наук Василь Черепущак – звернув увагу на особливості виявлення корупційних злочинів підрозділами НАБУ.

Учасники семінару обговорили адміністративно-правові проблеми функціонування антикорупційного законодавства України та кримінально-правові проблеми у сфері протидії корупційним проявам.

Звучали актуальні питання кримінологічної характеристики корупційних злочинів. Йшлося також про проблеми застосування антикорупційного законодавства у правоохоронній та правозастосовній діяльності.

1

Дискусія стосувалася також практики уповноважених осіб з антикорупційної діяльності в юридичних особах публічного права та виявлення й припинення корупційних злочинів підрозділами Національної поліції.

До науково-практичного заходу долучилися представники Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, Львівської обласної прокуратури, Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Львівській області» та закладів вищої освіти - Національної академії внутрішніх справ, Донецького державного університету внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, Харківського національного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Завершили дискусію низкою практичних пропозицій, що стосувалися роботи закладів вищої освіти, які висловили уповноважені з антикорупційної діяльності, зокрема, Андрій Годяк (ЛьвДУВС), Ольга Піскунова (ХНУВС) та Ольга Сергієнко (ОДУВС).

Rate this item
(1 Vote)

Учора, 27 травня, у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

1

Своє наукове дослідження на розсуд спеціалізованої вченої ради представила аспірантка ЛьвДУВС Ольга Цицик. Тема її роботи – «Громада в умовах транзитивного суспільства: філософсько-правова рефлексія». 

 

1

Науковий керівник дисертації - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії конституційного та приватного права факультету №1 ЛьвДУВС Ольга Балинська.

Офіційними опонентами виступили:  доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії права та прав людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Наталія Гураленко та кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Богдана Шандра

Цього ж дня відбувся захист дисертації ад’юнкта Львівського державного університету Назарія Поліщука. Він презентував наукову роботу на тему: «Звільнення від покарання за хворобою у кримінальному праві України». 

1

Наукове керівництво здійснював кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 ЛьвДУВС Степан Бурда.

Офіційні опоненти - доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Володимир Шаблистий та кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Марін.

1

 

Свою наукову роботу також успішно захистила аспірантка ЛьвДУВС Марта Комарницька. У своїй дисертації вона дослідила тему відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за кримінальним правом України.

Науковий керівник роботи - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 ЛьвДУВС Олексій Пасєка.

Офіційними опонентами виступили доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Оксана Кваша та кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Віталій Примаченко.

Наукові роботи дисертантів стали предметом жвавих обговорень та дискусій. За результатами захистів спеціалізовані вчені ради прийняли рішення присвоїти ступінь доктора філософії у галузі знань 081 «Право» за спеціальністю «Право» Ользі Цицик, Назарію Поліщуку та Марті Комарницькій.

Вітаємо науковців з успішним захистом дисертації, бажаємо подальшого розвитку та нових професійних звершень!

Rate this item
(1 Vote)

У Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулося чергове засідання Вченої ради.

Захід розпочався із урочистих подій – ректор вишу полковник поліції, професор Роман Благута вручив атестат професора директору Інституту права Іванові Красницькому та атестати доцента науково-педагогічним працівникам – Павлові Гарасиму, Інні Січковській, Христині Вербицькій, Юлії Лісіциній, Анні Яновицькій, Марії Вовк, Олені Ілюшик, Іванні Проць та Роману Демківу. Також було вручено диплом доктора філософії здобувачу Любомиру Лоневському.

Розгляд порядку денного, який включав питання з основних напрямків діяльності та розвитку університету, розпочався із заслуховування результатів виконання Плану проходження науково-педагогічними працівниками ЛьвДУВС стажування (підвищення кваліфікації) у 2020-2021 н.р. та організацію підготовки університету до вступної кампанії 2021 року.

Було визнано результати стажування як підвищення кваліфікації доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 Назарія Татарина у Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технічного парку (м. Люблін, Республіка Польща).
Вчена рада присвоїла вчене звання доцента доцентові кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права кандидату юридичних наук Світлані Романцовій.

11

Також було затверджено міждисциплінарну освітньо-наукову програму «Психологія та менеджмент організації» та внесено зміни до освітньо-наукової програми «Економічна безпека соціально-економічних систем». Затверджено Правила прийому до ЛьвДУВС у 2021 році у новій редакції.

Крім цього, Вчена рада запропонувала кандидатури працівників ЛьвДУВС на заохочення відомчими відзнаками Національної поліції України.

Традиційно було рекомендовано до друку та/або поширення через мережу Інтернет видань та затверджено навчальні плани.