Шаблоны Joomla 3.5


UA

П'ятниця, 02 квітня 2021 12:40

В університеті відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Сьогодні у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 081 «Право» за спеціальністю «Право».

 1

Своє наукове дослідження на розсуд спеціалізованої вченої ради представив Максим Колиба, керівник проєктів і програм Міжнародного інституту етики та проблем сучасності Українського католицького університету. Тема дисертації – «Свобода віросповідання: філософсько-правовий вимір».

 2

Науковий керівник роботи – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» Степан Сливка.

 3

У своїй науковій роботі дисертант акцентував увагу на тому, що свобода віросповідання як одне з природних прав людини займає чільне місце в історії людської цивілізації.

 4

«Скільки існує людство, стільки стикається воно з проблемою права свободи віросповідання у внутрішньому та зовнішньому сенсі, що пов’язано зі світоглядом самої людини та державно-правовим ставленням до її переконань у вірі», – відзначив Максим Колиба.

Офіційними опонентами виступили: Юлія Цуркан-Сайфуліна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» та Віктор Савенко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Західноукраїнського національного університету.

 5

Цього ж дня свою роботу на тему «Особливості регулювання правовідносин у сфері спорту в Україні: теоретико-правовий підхід» представила Зоряна Дубінська, помічниця приватного нотаріуса.

 8

Наукове керівництво роботою здійснював кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загально-правових дисциплін Інституту права ЛьвДУВС Михайло Шевців.

 6

Варто відзначити, що у цій науковій роботі дисертантки наголошено на необхідності вдосконалення механізму співпраці між суб’єктами спортивних правовідносин, зокрема між державою, органами місцевого самоврядування, об'єднаними територіальними громадами, федераціями з видів спорту, клубами, спортивними школами тощо. Окрему увагу приділено питанням механізму правового врегулювання фінансування відносин у сфері спорту та вказано на потребу прозорого, злагодженого й раціонального підходу до розподілу таких коштів.

 7

Офіційними опонентами виступили: Ірина Жаровська, доктор юридичних наук, професор, професорка кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» та Максим Ткалич, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Запорізького національного університету.

Свою наукову роботу також представила Богдана Заяць, аспірантка кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету №3 Львівського державного університету внутрішніх справ.

 9

Тема її дослідження – «Роль інститутів громадянського суспільства у процесі запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування України: адміністративно-правовий вимір».

Науковий керівник роботи – доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, заступниця директора Інституту управління, психології та безпеки ЛьвДУВС Зоряна Кісіль.

У своїй дисертації Богдана Заяць обгрунтувала, що ефективність реалізації антикорупційних заходів інститутами громадянського суспільства безпосередньо залежить від рівня деталізації їх правового статусу не на локальному, а саме на загальнодержавному рівні. А це потребує прийняття відповідного нормативно-правового акту, який дозволить істотно посилити роль громадянського суспільства в якості самостійного та високоефективного суб’єкта запобігання корупції.

 14

Офіційними опонентами виступили: Марія Бліхар, доктор юридичних наук, доцент, професорка кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка» та Володимир Іванцов, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ.

 

 15

Наукові роботи дисертантів стали предметом жвавих обговорень та дискусій. За результатами захистів спеціалізовані вчені ради прийняли рішення присвоїти ступінь доктора філософії у галузі знань 081 «Право» Максиму Колибі, Зоряні Дубінській та Богдані Заяць.

 Вітаємо науковців з успішним захистом дисертації, бажаємо подальшого розвитку та нових професійних здобутків!

Read 596 times