Шаблоны Joomla 3.5


UA

П'ятниця, 10 липня 2020 16:27

У ЛьвДУВС уперше відбулись захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Written by
Rate this item
(0 votes)

Сьогодні у Львівському державному університеті внутрішніх справ уперше відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право».

1

Свою наукову роботу на розсуд спеціалізованої вченої ради презентував науковий співробітник відділу організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ Святослав Сеник. Тема дослідження - «Адміністративно-правове регулювання діяльності Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим доступом». Науковий керівник роботи – Мирослав Ковалів, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін ЛьвДУВС.

2

У своєму науковому дослідженні Володимир Сеник відзначив необхідність створення у системі Міністерства внутрішніх справ України єдиного інтегрованого середовища обміну даними та удосконалення існуючих інформаційно-пошукових систем.

3

«Першочерговими у плані удосконалення та створення таких систем мають стати: біометрична система ідентифікації осіб у режимі реального часу, єдина інформаційно-пошукова система реєстрації зброї, система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, система обміну інформацією з обмеженим доступом», – наголосив дисертант.

4

Офіційними опонентами виступили: Надія Бортник, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», та Олена Синявська, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики Харківського національного університету внутрішніх справ.

5

«Дисертаційне дослідження Святослава Сеника є актуальним, своєчасним і має істотне значення для вдосконалення законодавства у сфері адміністративно-правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом», – підкреслила офіційний опонент Олена Синявська, яка долучилася до дискусії дистанційно за допомогою однієї з інтернет-платформ.

6

Цього ж дня свою наукову роботу на розсуд спеціалізованої вченої ради представив Мар’ян Шевчук, слідчий Другого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Тема його дисертації - «Відносини щодо використання бюджетних коштів як об’єкт правової охорони». Наукове керівництво здійснював кандидат юридичних наук, професор, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ Юрій Назар.

7

У своєму дослідженні Мар’ян Шевчук відзначив, що застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства є одним із ключових елементів системи фінансово-правової охорони відносин щодо використання бюджетних коштів. «До заходів впливу слід віднести попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства, зупинення операцій з такими коштами, призупинення або зменшення бюджетних асигнувань, а також повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету», – наголосив дисертант.

8

Офіційними опонентами виступили: професор Оксана Кузьменко, доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», та професор Ірина Личенко, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Оксана Кузьменко наголосила: «Варто відзначити обґрунтовані автором пропозиції щодо необхідності забезпечити можливість використання правил загального позовного провадження та касаційного оскарження у справах за позовом органів державного фінансового контролю до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів про відшкодування значної суми збитків, завданих держаному чи місцевим бюджетам нецільовим використанням бюджетних коштів».

Загалом, представлені наукові роботи стали предметом жвавих обговорень та дискусій. За результатами захисту спеціалізовані вчені ради прийняли рішення присвоїти Святославу Сенику та Мар’яну Шевчуку ступінь доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право».

Read 768 times