Шаблоны Joomla 3.5


UA

П'ятниця, 10 липня 2020 15:29

У ЛьвДУВС успішно пройшли захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук

Written by
Rate this item
(2 votes)

Сьогодні у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.725.04.

1

Першим свою роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 (економічна безпека держави) представив Вадим Нароган, здобувач кафедри забезпечення фінансової безпеки та фінансового розслідування навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ. Тема його дослідження – «Монетарна політика держави в системі забезпечення економічної безпеки України».

Науковий керівник дисертації – професор Олена Тихонова, доктор юридичних наук, професор кафедри забезпечення фінансової безпеки та фінансового розслідування Національної академії внутрішніх справ.

5

Офіційними опонентами виступили: професор Марія Флейчук, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького та професор Тетяна Яворська, доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наступним свою наукову роботу представив Тарас Шира, здобувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства. Він презентував на розсуд спеціалізованої вченої ради дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. Тема дослідження – «Стратегія та механізми забезпечення корпоративної безпеки підприємств».

12

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства Андрій Штангрет.

Офіційними опонентами виступили: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Богдан Андрушків, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ Марта Копитко та доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії Вікторія Прохорова.

Підсумком обговорень та дискусій з приводу представлених досліджень стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одноголосним – присвоїти Вадиму Нарогану науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави і Тарасу Ширі – науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Вітаємо науковців із успішними захистами дисертацій, бажаємо успіхів та нових досягнень!

Read 793 times