Шаблоны Joomla 3.5


UA

Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА проведення творчого конкурсу для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" ПРОГРАМА вступного випробування з математики для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" ПРОГРАМА співбесіди для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти ПРОГРАМА вступного випробування з біології для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти ПРОГРАМА вступного випробування з основ правознавства для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти ПРОГРАМА вступного випробування щодо визначення рівня фізичної підготовленості для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність" на основі повної загальної середньої освіти ПРОГРАМА вступного випробування з економічної теорії для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" ПРОГРАМА вступного комплексного екзамену (конституційне право, цивільне право, кримінальне право) для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 081 "Право" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" ПРОГРАМА вступного випробування з комплексного екзамену з фахових дисциплін (конституційне право, адміністративне право, кримінальне право, теорія держави і права) для здобувачів освітнього ступеня "магістр" спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" ПРОГРАМА вступного випробування з комплексного екзамену з фахових дисциплін (психологія особистості, психологічне консультування, психокорекція, психодіагностика) для здобувачів освітнього ступеня "магістр" спеціальності 053 "Психологія" ПРОГРАМА вступного випробування з комплексного екзамену з фахових дисциплін (фінанси, банківська система, гроші та кредит) для здобувачів освітнього ступеня "магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ПРОГРАМА вступного випробування з комплексного екзамену з фахових дисциплін (основи менеджменту, управління персоналом, операційний менеджмент, маркетинг) для здобувачів освітнього ступеня "магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійська/ німецька/ французька) для здобуття наукової ступеня доктора філософії