Шаблоны Joomla 3.5


/ Про університет / Наукова діяльність / Зв'язок з практикою

Зв'язок з практикою

Наукова діяльність у Львівському державному університеті внутрішніх справ ґрунтується на двох основних складових: фундаментальних і прикладних дослідженнях. Це відповідає вимогам нормативних документів МВС України, у яких передбачено, по-перше, проведення наукових досліджень відповідно до пріоритетних напрямів, які потребують першочергового забезпечення, а по-друге посилення ролі дисциплін практичного спрямування в освітньому процесі при підготовці фахівців для підрозділів Національної поліції України.

Детальніше

Зокрема, у ЛьвДУВС здійснюється розробка наукових та методологічних підходів до вирішення актуальних проблем правоохоронної діяльності за такими напрямами:

  • протидія загальнокримінальним злочинам;
  • протидія торгівлі людьми;
  • вивчення стану злочинності в Україні;
  • аналітичний контроль, моніторингові відстеження рівня протидії злочинності;
  • наукова апробація закордонного досвіду щодо протидії злочинам у сфері практичної діяльності правоохоронців;
  • окреслення шляхів протидії злочинам: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти;
  • розробка концепцій і програм наукових досліджень, наукової літератури, методичних рекомендацій;
  • забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для практичних підрозділів Національної поліції України.

Крім цього, одним із основних напрямів науково-дослідної діяльності у Львівському державному університеті внутрішніх справ є співпраця з практичними підрозділами правоохоронних органів. Формами такої співпраці є участь правоохоронців у науково-практичних заходах, що проводяться на базі ЛьвДУВС, виконання науково-педагогічними працівниками університету науково-дослідних робіт на замовлення практичних підрозділів Головних управлінь Національної поліції України в областях, впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність тощо. Щороку звіт про виконання науково-дослідних робіт на замовлення практичних підрозділів правоохоронних органів та звіт про впровадження результатів цих дослідженьу практичну діяльність заслуховується на Вченій раді університету.

Замовлення практичних підрозділів правоохоронних органів України на наукові та навчальні розробки

Корисні посилання