Шаблоны Joomla 3.5

/ Про університет / Наукова діяльність / Календарний план проведення науково-практичних заходів
 

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада К 35.725.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.12 «Філософія права» строком до 31 грудня 2019 року.

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження

Вчене звання
(за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеціальності
в раді

1.

Грищук
Віктор
Климович
(голова спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, декан факультету

доктор юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 1993

професор

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

2.

Балинська
Ольга
Михайлівна
(заступник голови спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, проректор

доктор юридичних наук, 12.00.12 – філософія права, 2013

професор

12.00.12 – філософія права

3.

Красницький
Іван
Васильович
(вчений секретар спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, декан факультету

кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2006

доцент 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

4.

Авраменко
Олексій
Володимирович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, декан факультету

кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2008

доцент

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

5.

Бліхар В’ячеслав Степанович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, завідувач кафедри

доктор філософських наук

професор

12.00.12 – філософія права

6.

Кісіль Зоряна Романівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, декан факультету

доктор юридичних наук

професор

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

7.

Навроцький Вячеслав Олександрович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, професор кафедри

доктор юридичних наук

професор 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

8.

Омельчук
Олег
Миколайович

Хмельницький університет управління та права, МОН України, ректор

доктор юридичних наук, 12.00.12 – філософія права, 2013

професор

12.00.12 – філософія права

9.

Романова
Альона
Сергіївна

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, доцент кафедри

кандидат юридичних наук, 12.00.12 – філософія права, 2008

доцент кафедри теорії та філософії права, 2013

12.00.12 – філософія права

10.

Созанський
Тарас
Іванович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, перший проректор

кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2009

доцент

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

11.

Токарська
Антоніна
Семенівна

Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри

доктор юридичних наук, 12.00.12 – філософія права, 2008

професор 

12.00.12 – філософія права

12.

Фріс
Павло
Львович

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, МОН України, професор кафедри

доктор юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2006

професор кафедри кримінального права та кримінології, 2008

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

13.

Хавронюк
Микола
Іванович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, професор кафедри

доктор юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2008

професор кафедри кримінального права та кримінології, 2011

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

14.

Шевців Михайло Богданович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, заступник декана

кандидат юридичних наук

доцент 

12.00.12 – філософія права

15.

Якимова
Світлана
Валентинівна

Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри

кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2007

доцент кафедри кримінального права та кримінології, 2011

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

16.

Ященко Володимир Арсентійович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, професор кафедри

доктор юридичних наук

професор

12.00.12 – філософія права

Спеціалізована вчена рада Д 35.725.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 21.04.01 – економічна безпека держави; 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження

Вчене звання
(за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеціальності
в раді

1

Франчук
Василь
Іванович
(голова спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, проректор, професор кафедри економіки та економічної безпеки

Доктор  економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2012, Україна

Професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2012, Україна

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

2

Ревак
Ірина
Олександрівна
(заступник голови спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, в.о. декана факультету управління та економічної безпеки

Доктор економічних наук, 21.04.01 – економічна безпека держави; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2017, Україна

Доцент кафедри економічних дисциплін, 2005, Україна

21.04.01 – економічна безпека держави

3

Мельник
Степан
Іванович
(секретар спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, заступник декана факультету №2

Кандидат економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2012, Україна

Доцент кафедри економічної безпеки, 2014, Україна

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

4

Аніловська
Ганна
Ярославівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри фінансів та обліку

Доктор економічних наук, 08.01.01 – економічна теорія, 2006, Україна

Професор кафедри фінансів і кредиту, 2007, Україна

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

5

Бліхар
В’ячеслав
Степанович

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри філософії та політології

Доктор філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 2014, Україна

Професор кафедри філософії та політології, 2016, Україна

21.04.01

6

Васильчак
Світлана
Василівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри економіки та економічної безпеки

Доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2007, Україна

Професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2011, Україна

21.04.01

7

Живко
Зінаїда
Богданівна

 

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри менеджменту

Доктор  економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2014, Україна

Професор кафедри менеджменту, 2015, Україна

21.04.02

8

Кавун
Сергій
Віталійович

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, доцент кафедри інформаційних технологій

доктор економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2015

доцент кафедри інформаційних систем,2005

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

9

Копитко
Марта
Іванівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри менеджменту

Доктор  економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2015, Україна

Доцент кафедри менеджменту, 2012, Україна

21.04.02

10

Криштанович
Мирослав
Франкович

Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри педагогіки та соціального управління 

Доктор наук з державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління; 2016 р. 

Доцент кафедри управління безпекою та правоохоронної діяльності, 2014 р 

21.04.02

11

Мартинюк
Володимир
Петрович

Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Доктор економічних наук, 21.04.01 – економічна безпека держави, 2012, Україна

Професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2014, Україна

21.04.01

12

Мойсеєнко
Ірина
Павлівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри фінансів та обліку

Доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2010, Україна

Професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2012, Україна

21.04.02

13

Пушак
Ярослав
Ярославович

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри економіки та економічної безпеки

Доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 2012, Україна

Професор кафедри економіки та економічної безпеки, 2014, Україна

21.04.01

14

Тринько
Роман
Іванович

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри менеджменту

Доктор економічних наук, 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, 1977

Професор кафедри статистики та аналізу, 1978

21.04.01

15

Флейчук
Марія
Ігорівна

Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України, професор кафедри міжнародних економічних відносин

Доктор економічних наук, 21.04.01 – економічна безпека держави, 2010, Україна

Професор кафедри міжнародних економічних відносин, 2014, Україна

21.04.01

Спеціалізована вчена рада СРК 35.725.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом обмеженого доступу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Доробок здобувачів наукових ступенів та відгуки офіційних опонентів

Спецрада К35.725.02
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
НАЛУЦИШИН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА В УКРАЇНІ ОСІБ, ВЗЯТИХ ПІД ЗАХИСТ
ТИМЧАЛЬ МАРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ
КОНЧУК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
ПИЛИПЕНКО ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
АКСІОЛОГІЧНО-НОРМАТИВНА ПАРАДИГМА СВОБОДИ ВОЛІ ЛЮДИНИ
ЯРУНІВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК НАПРЯМ ПОСТКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
МУЗИКА МАРІЯ ПЕТРІВНА
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
СЕНЮТА ВЕРОНІКА ОЛЕКСАНДРІВНА
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ
ВИСЛОЦЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
СТАТЕВА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ
МАРТИНИШИН ГРИГОРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ЯСІНЬ ІЛОНА МИКОЛАЇВНА
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ
РОМАНЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЯК ОЗНАКА ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ
РУДКОВСЬКА МАРТА РОМАНІВНА
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СВІДКАМИ, ЕКСПЕРТАМИ, ПЕРЕКЛАДАЧАМИ АБО ЩОДО НИХ
АЛЄКСЄЄВА НАТАЛІЯ ЮНІВНА
ПОНЯТТЯ ІСТОТНОЇ ШКОДИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
ЛЕМЕХА РОМАН ІГОРОВИЧ
ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
МАРТИНИШИН ГАЛИНА ЙОСИПІВНА
Спецрада Д35.725.04
МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
ПЕТРУШКО ЯРИНА РОСТИСЛАВІВНА
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ШАЛІЄВСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
КРИСТИНЯК МИРОСЛАВА БОГДАНІВНА
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
ОМЕЛЬЧУК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
ВОРОНКА ОЛЬГА ЗІНОВІЇВНА
ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ШУПРУДЬКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА