Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Розрахунковий рахунок університету:

Код ЄДРПОУ 08571995
МФО 820172
ДКСУ
р\р 31258262100729
Вартість: 43,18 грн./1 стор. 
(спецвипуск - 35,09 грн./1 стор.)
Призначення платежу: за публікацію у збірниках наукових праць**.

   **Оплата статті здійснюється після позитивного висновку членів редколегії, про що автора повідомляють за вказаними ним координатами.

 

Телефони для довідок:

Балинська Ольга Михайлівна
(серія юридична)

 067-67-49-912,
 vonr@lvduvs.edu.ua

Борисенко Оксана Михайлівна
(серія психологічна)

 097-46-18-384,
 visnyk.ps.lvduvs@gmail.com 

Ревак Ірина Олександівна
(серія економічна)

 067-44-40-963, 
 irarevak@gmail.com 

Редакційно-видавничий відділ: 

 (032) 233-61-95
 

Слово головного редактора

Шановні науковці!

Львівський державний університет внутрішніх справ пропонує вам можливість відкрити свої наукові здобутки Україні та світу. Якщо у вас є новітні ідеї щодо вирішення сучасних проблем у сфері юриспруденції, психології чи економіки і ви готові поділитися ними з науковою громадськістю України, то фахове наукове видання «Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична, економічна та психологічна)» запрошує вас до співпраці. 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична) заснований у липні 2006 року. 

 • Обсяг видання – до 30 умовних друкованих аркушів;
 • Періодичність виходу – 5-6 разів на рік (1-2 випуски з обмеженим доступом);
 • Сфера розповсюдження – загальнодержавна.
 • Наукові напрями збірника – висвітлення питань наукового, навчального та практичного спрямування, а також ознайомлення громадськості з результатами правових досліджень.
 • Мета заснування видання – систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань у галузі юриспруденції, правового забезпечення різних сфер життєдіяльності людини, використання їх для вирішення конкретних завдань; досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб наукової громадськості в знаннях у цій галузі, одержаних у процесі науково-дослідної діяльності українських учених і фахівців. 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) заснований у грудні 2006 року. 

 • Обсяг видання – до 20 умовних друкованих аркушів;
 • Періодичність виходу – 2 рази на рік;
 • Сфера розповсюдження – загальнодержавна.
 • Наукові напрями збірника – висвітлення питань наукового, навчального та практичного спрямування, ознайомлення з результатами психологічних досліджень.
 • Мета заснування видання – систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань у галузі психології, психологічного забезпечення різних сфер буття людини, використання їх для розв’язання конкретних завдань; досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб наукової громадськості в знаннях у цій галузі, одержаних у процесі науково-дослідної діяльності українських учених і фахівців. 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна) заснований у грудні 2006 року. 

 • Обсяг видання – до 20 умовних друкованих аркушів;
 • Періодичність виходу – 2 рази на рік;
 • Сфера розповсюдження – загальнодержавна.
 • Наукові напрями збірника – висвітлення питань наукового, навчального та практичного спрямування, а також ознайомлення наукової громадськості з результатами сучасних економічних досліджень.
 • Мета заснування видання – систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань у галузі економіки, зокрема економічної безпеки; висвітлення теоретико-методологічних та прикладних основ зміцнення економічної безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях. 

Авторами наукових статей вісника є провідні вчені, молоді науковці, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі наукових ступенів, психологи, економісти-менеджери, працівники правоохоронних і правозахисних структур, які діляться власним досвідом юридичної практики, досвідчені спеціалісти та фахівців державних органів влади. 

Для вивчення міжнародних аспектів державотворення та функціонування права до співпраці активно залучаються колеги з-за кордону, тому вже традиційною стала рубрика «Трибуна зарубіжних вчених». До того ж, з метою популяризації здобутків вітчизняної науки та апробації результатів юридичної практики, психології та економіки деякі статті подаються англійською мовою. 

Відбір наукових публікацій здійснюють фахові редакційні колегії. До їх складу ввійшли відомі українські науковці, які є штатними працівниками ЛьвДУВС, іноземні фахівці, представники інших вищих навчальних закладів, а також представники практичних підрозділів органів внутрішніх справ України, що забезпечило здійснення редколегіями внутрішнього та незалежного зовнішнього рецензування, зокрема оцінку прикладного аспекту наукових статей. Редакційне оформлення збірників та їх зміст відповідають вимогам державних стандартів України, зокрема наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». Кожний випуск Наукового вісника рекомендований до друку Вченою радою університету, про що зазначається у вихідних даних. Електронну копію всіх виданих збірників Наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична, психологічна, економічна) розміщено на сайті університету, а також внесено в електронну базу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Друковані варіанти випусків збірників розсилаються на адреси одержувачів обов’язкових безоплатних примірників малотиражних видань і наявні у фондах основних наукових бібліотек України. 

Загалом збірники наукових праць здатні на належному рівні репрезентувати українську наукову думку в галузі юриспруденції, психології та економіки. 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ неодноразово отримував відзнаки за перемогу у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України. 

Ми готові відкривати нові імена в українській науці. Тож запрошуємо до співпраці!

   кандидат юридичних наук, доцент 
 Благута Р.І.