Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Соціально-правові студії  

 

Контакти

Пошта для листування
 Social.Legal.Studios@gmail.com
Головний редактор

доктор юридичних наук, професор
Балинська Ольга Михайлівна

 olga_bal@ukr.net
Заступник головного редактора

доктор економічних наук, доцент
Ревак Ірина Олександрівна

  irarevak@gmail.com;
Відповідальний секретар

кандидат технічних наук, доцент
Огірко Ольга Ігорівна

 ohirkoo@i.ua
Відділ організації наукової роботи

 vonr@lvduvs.edu.ua

Редакційно-видавничий відділ
 publlaw@ukr.net

Слово головного редактора

Шановні колеги-науковці!

Хочемо повідомити про деякі зміни на ринку наукових послуг, які надає Львівський державний університет внутрішніх справ, зокрема щодо задоволення потреб у творчій самореалізації, презентації результатів наукових досліджень та їх популяризації. Йдеться про вдосконалення послуг у сфері фахових наукових видань.

З метою переходу від кількості до якості виникла ідея заміни трьох видань – Наукового вісника ЛьвДУВС (серія юридична, економічна, психологічна), що з 2006 року включений до переліку фахових видань і має позитивну репутацію серед них, – на одне з перспективою подальшого розвитку.

Концепція нового наукового видання зумовлена насамперед прагненням звести на одному дискусійному майданчику науковців із різних галузей знань, які займаються вивченням суміжних предметів, що цікаві майже для всіх. Такими предметами дослідження, з огляду на історію людства і науки, були людина, її оточення та правила співіснування. Поєднання цих феноменів із науковими інтересами дослідників, які публікували результати своїх розвідок у Наукових вісниках ЛьвДУВС, окреслило проблематику нового видання – економіка, політологія, психологія, соціологія, юриспруденція.

Так, завдяки зусиллям науковців університету, а також наших колег вийшов перший випуск науково-аналітичного журналу «Соціально-правові студії». Це видання багатомовне (публікуються статті українською, англійською та російською мовами), що демонструє орієнтацію не тільки на загальнодержавну, а й зарубіжну сферу розповсюдження та перспективу вийти на міжнародний рівень (увійти в міжнародні наукометричні бази даних).

Наша мета – створити й розвинути універсальну наукову платформу для конструктивного діалогу науковців із різних сфер досліджень, підтримавши цим новий світовий науковий тренд і забезпечивши комплексний міждисциплінарний підхід у проектуванні моделей людських відносин (індивідуальних, у соціальних групах чи суспільстві загалом), вводячи їх у певний контекст (скажімо, фінансової безпеки, політичної кризи, психологічного дискомфорту, правових колізій чи всезагальної глобалізації).

Обіцяємо додержувати усталених наукових і видавничих традицій, якими став відомий серед наукової громадськості України Львівський державний університет внутрішніх справ.

Залишаємося надійним партнером для наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів освітніх та наукових ступенів, інших зацікавлених у вивченні соціально-правової проблематики осіб. Адже завжди демонструємо стабільність у дотриманні правил наукової етики й умов академічної доброчесності.

Ми відкриті для популяризації компаративістських досліджень, тому запрошуємо до співпраці також наукових колег з-за кордону, щоб інформувати читачів про результати науково-аналітичних та експериментальних досліджень у сфері соціальних і поведінкових наук та правознавства не тільки України, а й інших держав.

Крокуємо в ногу з часом і запрошуємо йти разом із нами!