Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 3, 2018.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 3, 2018

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Брусакова О. В.
ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (ДО РЕФОРМИ 1864 Р.)

Дубінська З. П.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА У ГАЛУЗІ СПОРТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Забзалюк Д. Є.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДОКТРИНА: ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Лепіш Н. Я., Проць І. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АКТІВ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

Новіков В. В., Боровікова В. С.
ПРО МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Онишко О. Б.
ДОГОВІР СПАДКУВАННЯ ЗА НОРМАМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ПОЛЬЩІ (1918–1939 РР.)

Пайда Ю. Ю.
ПОНЯТІЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Перепелиця Х. В.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ЩО ДІЯЛО У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ З 1772 РОКУ ДО ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Ряшко О. В., Остапенко Л. О., Коваль І. М.
ГУМАНІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ В ТВОРЧОСТІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

 

Розділ 2. АДВОКАТУРА. ТРУДОВЕ ПРАВО

Гамалюк Б. М., Семенюк І. Я.
МОРАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мокрицька Н. П., Єрмолаєва Т. С.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЩОРІЧНУ ОСНОВНУ ВІДПУСТКУ В УКРАЇНІ

 

Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бондаренко В. А., Пустова Н. О.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Гурковський М. П., Єсімов С. С.
ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ

Данчул О. С.
КОНЦЕПЦІЇ «СЕРВІСНА ДЕРЖАВА» ТА «COMMUNITY POLICING» – НЕОБХІДНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Домброван Н. В.
СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРГОВОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІВ (ПІДРОЗДІЛІВ) НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Єсімов С. С.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ

Ковалів М. В.
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Мелех Л. В.
ТРАКТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Павлович-Сенета Я. П., Дідик Н. І.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Сеник С. В.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Туз Н. Д.
СТРУКТУРА КОМАНДУВАННЯ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ ЗГІДНО ЗІ СКАНДИНАВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

 

Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛІСТИКА

Дільна З. Ф.
ПСИХОЛОГІЯ ПРИСЯЖНОГО ПРИ ПРИЙНЯТТІ НИМ СУДОВОГО РІШЕННЯ

Навроцька В. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Ратнова А. В.
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ ТА ЙОГО МІСЦЕ У СИСТЕМІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Сорока С. О., Марко С. І.
ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Устрицька Н. І.
ПОНЯТТЯ РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Костицький В. В.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (РЕЦЕНЗІЯ)

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ