Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 2, 2018.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 2, 2018

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS


ГЕТЬМАНЧУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

 

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. ДЕРЖАВНЕ ПРАВО

Балинська О. М., Сіромська Г. М.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ПОЛЬЩІ (1918–1921 РР.)

Балинська О. М., Ященко В. А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ

Кобко Є. В.
СУЧАСНА ПАРАДИГМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Несправа М. В.
ОНТОЛОГІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ ХРИСТИЯНСЬКОМУ ТРАКТУВАННІ

Нікітін А. А.
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ВИД ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ

Онишко О. Б.
ПРАВОВІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ

Панкевич О. З.
КОЛЕКТИВНІ СУБ’ЄКТИ ПРАВА: СОЦІАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ТА/АБО ЮРИДИЧНА ФІКЦІЯ?

Ряшко О. В., Остапенко Л. О.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НАСТАНОВИ Г. С. СКОВОРОДИ

Цмоць У. О.
АКСІОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

Розділ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Годованець Ю. С.
ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОРУШЕННЯМ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКА, ЯК ВИД ТРУДОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ

Долинська М. С.
ТЕРИТОРІАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ НОТАРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ЯК ОДНА ІЗ ГОЛОВНИХ ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Ільків Н. В.
СТРОКИ У ДОГОВОРІ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Мелех Л. В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Туркот О. А., Пилипець М. Я.
ЩОДО ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕЙДЕРІВ

Штангрет І. І.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ У ГУРТОЖИТКАХ

 

Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Дідик Н. І., Бесага І. В.
ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Дмитрик А. Б.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПРЕДМЕТ ОСКАРЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ

Ілюшик О. М., Баран М. В.
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ОРГАНІВ ВІД УМЕРЛОЇ ОСОБИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ковалів М. В., Боровікова В. С.
ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ ЯК ОДНЕ ІЗ ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Подоляк Е. Б.
ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ФОРМ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Тимчишин Т. М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК АКТ ПРАВОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Хитра О. Л.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВИРІШЕННІ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Чистоклетов Л. Г., Шишко В. Й.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 

Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛІСТИКА

Албул С. В., Манойленко К. М.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ТУРИСТІВ В УКРАЇНІ

Гула Л.Ф., Гула Н. Л.
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

Дімітров М. К.
СИСТЕМА НОРМ ПРО ПОГРОЗУ ВБИВСТВОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ УКРАЇНИ

Мармура О. З.
ПРО ОЗНАКИ, ЩО КВАЛІФІКУЮТЬ ЗЛОЧИН, ЯКІ МОЖУТЬ РЕГЛАМЕНТУВАТИСЯ В ЗАГАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Марченко О. А.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДОЗРЮВАНОГО ТА ОБВИНУВАЧЕНОГО У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Наскалов О. В.
ВИКОРИСТАННЯ НЕСПРАВЖНІХ ІМІТАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ВИБУХАМ

Овчарук Ю. В.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Патрелюк Д. А.
МОМЕНТ ЗАКІНЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННЮ

Франчук В. В.
НЕЗАКОННІ ДІЇ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ЯК РІЗНОВИД ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕ-РУ

 

ЗАРУБІЖНІ КОЛЕГИ

Алієва Н. Н.
ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ СІМЕЙНО-ПОБУТОВОГО НАСИЛЬСТВА І МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ЙОМУ

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ