Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 1, 2018.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 1, 2018

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS

 

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА. ДЕРЖАВНЕ ПРАВО

Балинська О. М., Ященко В. А.
ПРАГМАТИЧНЕ СВІТОСПРИЙМАННЯ У ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

Гдакович М. С.
ДОКУМЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СІЧОВОГО СТРІЛЕЦТВА ЯК ЕТАПНЕ ЯВИЩЕ У ФОРМУВАННІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

Лещух А. Р.
КОНСТИТУЦІЙНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРАВОВОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИН

Новіков В. В., Боровікова В. С.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ РИЗИКІВ У ПРАВІ

Пайда Ю. Ю.
ПРАВО ТА РЕЛІГІЯ ЯК РЕГУЛЯТОРИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: СУПЕРЕЧНОСТІ ДОКТРИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Ряшко О. В., Коваль І. М., Орнат Р. В.
ЗЛОЧИН І ПОКАРАННЯ В ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ ГЕГЕЛЯ

 

Розділ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Демків Р. Я.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОНОВЛЕННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Кучер В. О., Гринь К. М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

Махінчук В. М., Данчул О. С.
ПРИЧИНИ НЕЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Мелех Л. В., Візняк О. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

Туркот О. А., Рурак В. С.
ЩОДО ПОНЯТТЯ Й ОЗНАК МАЙНОВИХ ВІДНОСИН В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

Хімченко С. В.
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІКТИВНОГО ПРАВОЧИНУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 

Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бондаренко В. А., Пустова Н. О.
ПОНЯТТЯ КОНТРОЛЬНО-ДОЗВІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЄСТРАЦІЙНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС

Годяк А. І.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Грищук А. Б.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ Й СУЧАСНІСТЬ

Гурковський М. П., Єсімов С. С.
ЗМІСТ І МЕТОДОЛОГІЯ РОБОТИ З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ У СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ

Єсімов С. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ілюшик О. М., Піщанська М. О.
АНАЛІЗ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ

Ковалів М. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

Сергенюк Д. І.
ЩОДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тринько Р. І., Бомба М. Я., Сливка М. М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Туз Н. Д.
ПРОГАЛИНИ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЯК ЧИННИК НЕЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Ярема О. Г.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

 

Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛІСТИКА

Авраменко О. В.
ПОНЯТТЯ ІСТОТНОЇ ШКОДИ ЯК НАСЛІДКУ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ангеленюк А.-М. Ю.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАТРИМАННЯ СТОСОВНО НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ І СУДДІВ

Антощак А. Р.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СПОСОБІВ ГОТУВАННЯ, ВЧИНЕННЯ ТА ПРИХОВУВАННЯ ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, СКОЄНОГО СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

Бориславський Р. А.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗНИЩЕННЯ ТА ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА У СТАТТЯХ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

Дуфенюк О. М.
ДОСВІД ПОЛЬЩІ СТОСОВНО УЧАСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Євхутич І. М., Серкевич І. Р.
ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ

Ковальчук В. П.
ВПЛИВ НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОСТІ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРОТИПРАВНУ ПОВЕДІНКУ НЕПОВНОЛІТНІХ

Ковальчук О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА В СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

Лепісевич П. М., Курляк М. Д.
ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ УСУНЕННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Рудий Т. В., Сеник В. В., Рудий А. Т., Сеник С. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Созанський Т. І., Луцик В. В.
ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ