Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 1, 2017.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 1, 2017


ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS


Розділ 1. ТЕОРІЯ І ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Балинська О. М. 
КРИЗА ВЛАДИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД

Боровікова В. С., Заверуха О. М. 
ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ПРЕЦИЗІЙНИЙ ФЕНОМЕН ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Долинська М. С.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Лепісевич П. М.
ПРОТИСТОЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Лещух А. Р.
КОНСТИТУЦІЙНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ОЗНАКИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Новіков В. В., Боровікова В. С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ІНСТИТУТУ СВОБОДИ СОВІСТІ

Онишко О. Б.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН СПАДКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАХІДНИХ ВОЄВОДСТВ ПОЛЬЩІ (1918–1939 РР.)

Пайда Ю. Ю.
СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ

Руданецька О. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ПОКАЗНИК ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Ряшко О. В., Остапенко Л. О.
БОРОТЬБА ІВАНА ФРАНКА ЗА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАН ЖІНКИ В УКРАЇНІ

Церковник С. І.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВСЬКОГО СТАВРОПІГІЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Ященко В. А.
ПРИНЦИПИ ТА ПРАВИЛА ТЛУМАЧЕННЯ ДОГОВОРУ


Розділ 2. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Адам В. М.
ЗАКОН ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОМІРНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Мелех Л. В., Круць К. І.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ У СУДОВІЙ ПРОЦЕДУРІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА

Мокрицька Н. П.
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БЕЗРОБІТНИХ

Смолин Г. В., Туркот О. А.
НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД РЕЙДЕРІВ


Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бондаренко В. А., Пустова Н. О.
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

Гурковський М. П., Єсімов С. С.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Єсімов С. С.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МВС УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Кісіль Р.-В. В.
ПРАКСЕОЛОГІЯ СУДОВОЇ ПРЕЮДИЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДИСКУРСІ ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗЛОВЖИВАНЬ СУДДІВ

Кобко Є. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Ковалів М. В.
ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ УЧАСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОХОРОНІ ПРАВОПОРЯДКУ

Когут Я. М.
ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРОВЕДЕННЯМ ПЕРЕВІРОК ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Музика М. П.
ФОРМУВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНИХ КОМІСІЙ АДВОКАТУРИ

Штангрет І. І.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА СОЦІАЛЬНОГО ТА МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ


Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ангеленюк А.-М. Ю.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО ТА ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Дільна З. Ф.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Ковальчук В. П.
НАРКОМАНІЯ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Кондратюк О. В., Кондратюк Ю. І.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ФАКТИЧНОГО ЗАТРИМАННЯ ЛЮДИНИ СПІВРОБІТНИКОМ ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Марченко О. А.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОКУРОРА ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЗВІЛЬНЕННІ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЧИННИМ І ПОПЕРЕДНІМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Татарин І. І.
ВІДШКОДУВАННЯ ПОТЕРПІЛОМУ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Устрицька Н. І.
СУДИМІСТЬ ЯК ЗАХІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ


Розділ 5. ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Гдакович М. С.
«ЗА ПРАВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»: НАУКОВА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО В УТВЕРДЖЕННІ ПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Дуфенюк О. М.
СТРАТЕГІЯ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛЬСЬКОГО ПРАВОВОГО ТЕКСТУ НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОЛОГІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Сковронська І. Ю., Юськів Б. М.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЗЛОЧИН» У МОВНІЙ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ

Чухраєва Г. В.
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ СХИЛЬНІСТЮ ДО РИЗИКУ


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ