Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 2, 2017.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 2, 2017

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS


Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Балинська О. М., Ященко В. А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕРМЕНЕВТИКИ ТА ПРАГМАТИЗМУ У ПРОЦЕСІ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

Боровська Г. С.
РОСІЯ І ЄВРОПА: ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ (ЗА М. О. БЕРДЯЄВИМ)

Леко Б. А.
ЛАТЕРАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Лепіш Н. Я.
ДІЯ АКТІВ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА ЗА КОЛОМ ОСІБ

Майстренко М. М.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ COMMUNITY POLICING: ВІД ФІЛОСОФСЬКОЇ ДОКТРИНИ ДО ДІЄВОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ

Панкевич О. З.
ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ: ЦАРИНА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОСОБИ

Рудий Н. Я.
РОЛЬ ЦЕРКВИ ТА КАНОНІЧНОГО ПРАВА У РЕГУЛЮВАННІ ОПІКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФЕОДАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (X–XV СТ.)

Ряшко О. В., Остапенко Л. О.
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ ГЕГЕЛЯ


Розділ 2. ТРУДОВЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Бутинська Р. Я.
ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Воробель У. Б.
ІНСТИТУТ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ (СЕПАРАЦІЯ): ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Годованець Ю. С.
МАЙНОВА ШКОДА ЯК ОБ’ЄКТИВНА ОЗНАКА ТРУДОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРАЦІВНИКА

Мелех Л. В., Візняк О. В.
СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Мокрицька Н. П., Фаль М. О.
УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ЗА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Туркот О. А., Рурак В. С.
ЩОДО ПРИБУТКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО РОЗПОДІЛУ

Хомко Л. В., Зозуля Н. В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ЛОМБАРДІВ В УКРАЇНІ


Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бондаренко В. А., Пустова Н. О.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДДЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Єсімов С. С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ МВС УКРАЇНИ

Ільницький О. В., Ільків Н. В.
ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кісіль З. Р.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Ковалів М. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Пилипів Р. М.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Рудий Т. В., Захарова О. В., Сеник В. В., Сеник С. В., Ізьо М. І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СУПРОВІД ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Чистоклетов Л. Г., Шишко В. Й.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Ярема О. Г.
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА

Буржинський В. А., Кіріленко Ф. О.
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ

Винник А. О.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ЯК ІНШОГО ЗАХОДУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Вітрова Д. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ковальчук О. В.
КРЕДИТНІ СПІЛКИ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Красницький І. В.
МЕЖІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО УНОРМУВАННЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Курило Л. В.
ПОЗИТИВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ (НА ОСНОВІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ ЩОДО УКРАЇНИ)

Максимович Р. Л.
ПРО ПОНЯТТЯ «ЗАВОЛОДІННЯ» В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Марко С. І., Прокоп М. Р.
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СВІДКІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО НЕЗАКОННЕ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Рудковська М. Р.
ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДІЯННЯ

Ряшко О. В., Матіос І. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОВНОВАЖЕНЬ СТОРІН ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Франчук В. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАСОБУ ОХОРОНИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Юсупов В. В.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ОСНОВ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ

ПАМ’ЯТНІ ЕПІТАФІЇ