Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 3, 2017.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 3, 2017

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бедрій Р. Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Лепісевич П. М., Курляк М. Д.
ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Лещух А. Р.
ОБ’ЄКТИВНА МОДАЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Онишко О. Б.
ҐРУНТОВІ КНИГИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ У ЗАХІДНИХ ВОЄВОДСТВАХ ПОЛЬЩІ (1918–1939 рр.)


Розділ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Воробель У. Б.
ПОВЕРНЕННЯ СУДОВОГО ЗБОРУ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМЕНШЕННЯМ РОЗМІРУ ПОЗОВНИХ ВИМОГ АБО ВНЕСЕННЯМ СУДОВОГО ЗБОРУ В БІЛЬШОМУ РОЗМІРІ, НІЖ УСТАНОВЛЕНО ЗАКОНОМ

Долинська М. С.
ДО ПИТАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ДІЇ, ПРИРІВНЯНІ ДО НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНИХ

Штангрет І. І.
ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДАННЯ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ З ОГЛЯДУ НА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондаренко В. А., Пустова Н. О.
ДОЗВІЛ ЯК СПОСІБ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ДОЗВОЛІВ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Єсімов С. С.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ковалів М. В., Боровікова В. С.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З ВИЯВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Середа В. В.
НАДЗВИЧАЙНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА


Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Бурда C. Я.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПОКАРАННЯ У ВИДІ ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Гапчич В. О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ (ст. 286 КК УКРАЇНИ)

Гула Л. Ф., Гула Н. Л.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ЗАСУДЖЕНИМИ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

Гураль Л. О.
ПОНЯТТЯ Й ВИДИ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Комарницька М. О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОСНОВНОГО СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 368 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Максимович Р. Л.
ПРО ПОНЯТТЯ «ПОГРОЗА» В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Пасєка О. Ф.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЗА КК УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

Яремко Г. З.
МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АМНІСТІЇ ДО ОСІБ, ЯКІ НА МОМЕНТ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ ПРО АМНІСТІЮ НЕ МАЮТЬ СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНОГО


Розділ 5. КРИМІНАЛІСТИКА ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабецький Р. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ СВІДКІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Климчук М. П., Марко С. І.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ УЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАСТИКОВИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Лепеха О. М., Кондратюк О. В.
ПРОЕКТ НОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВЧОГО УРЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лозинська Ю. І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ДОСТОВІРНОСТІ ПОКАЗАНЬ СВІДКА ТА ЗАСОБІВ ЇЇ З’ЯСУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Пелещак O. Р.
КІБЕРДИВЕРСІЯ ЯК ФОРМА СУЧАСНОЇ ДИВЕРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поляк С. П.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОТИДІЇ ВТЯГНЕННЮ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО СУПРОТИВУ ОДНОМУ З ПРОЯВІВ ЗЛОЧИННОСТІ


Розділ 6. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Балинська О. М., Ященко В. А.
ПРИНЦИПИ ДІАЛЕКТИКИ ТА МЕТАФІЗИКИ (ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ) У ПРАВІ

Налуцишин В. В.
ІДЕАЛІСТИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В НІМЕЦЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Пастернак О. О.
УНІВЕРСАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БІОЕТИКИ ЯК АНТРОПОЛОГО-ПРАВОВІ ОРІЄНТИРИ ПРАВОСУДДЯ

Ряшко О. В., Остапенко Л. О.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЇ У «ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» ГЕГЕЛЯ

Цмоць У. О.
ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА: АНТРОПОЛОГІЧНА СКЛАДОВА


НАШІ АВТОРИ