Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 4, 2017.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 4, 2017

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS

 

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА

Балинська О. М., Ященко В. А.
СИНЕРГЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Забзалюк Д. Є.
ХРЕСТОНОСНИЙ РУХ І ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДОКТРИНА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ГОЛОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Забзалюк О. В.
КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кельман Л. М.
ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Лепіш Н. Я.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мельник Н. В.
СПІВВІДНОШЕННЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАРОДУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Онишко О. Б.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ

Ряшко О. В., Коваль І. М.
АНТИПРАВОВА, АНТИГУМАННА СУТНІСТЬ СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ (ДО 80-РІЧЧЯ «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ»)

 

Розділ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бедрій Р. Б.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Гаврильців М. Т., Лук’янова Г. Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА СУВЕРЕННИХ ПРАВ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Лещух А. Р.
МЕРЕОЛОГІЧНИЙ ПОДІЛ ОБСЯГУ РОДОВОГО ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

 

Розділ 3. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Галкевич С. В.
ВИНА ЯК КАТЕГОРІЯ ЦИВІЛЬНОГО ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

Долинська М. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Ільків Н. В.
СУДОВА ПРАКТИКА У СПРАВАХ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Мелех Л. В., Круць К. І.
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ПРОЦЕДУРИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО, ЇЇ МЕТА Й ФУНКЦІЇ

Смолин Г. В.
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

Туркот О. А., Рурак В. С.
ЩОДО ДЖЕРЕЛ І ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Штангрет І. І.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

 

Розділ 4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Андрусишин Р. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Бондаренко В. А., Пустова Н. О.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Гурковський М. П., Єсімов С. С.
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Данчул О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ

Єсімов С. С.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Ілюшик О. М., Марець Ю. І.
МІНІМІЗАЦІЯ ПЛАТНИКАМИ ПДВ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТІНЬОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Кісіль З. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Кісіль Р.-В. В.
ДЕФЕКТИ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: КОРУПЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ТА МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Ковалів М. В.
ПРАВООХОРОННІ (ПОЛІЦЕЙСЬКІ) ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА ПРАВОПОРУШЕННЯ

Павлович-Сенета Я. П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Й ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

Проць І. М.
ДІЯЛЬНІСТЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

 

Розділ 5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Броневицька О. М.
ЧИ МОЖЛИВО ПРИТЯГНУТИ ВИННИХ ОСІБ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИН АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ?

Бурда С. Я.
ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ: ШЛЯХ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ

Гангур Н. В.
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Мармура О. З.
ІДЕЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОЗНАК, ЩО КВАЛІФІКУЮТЬ ЗЛОЧИН, В ЗАГАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ГОЛОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В КК УКРАЇНИ

Федулова І. М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 206-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

 

НАУКА У ПРАКТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ

Середа В. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ У СИСТЕМІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ