Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 3, 2016.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 3, 2016

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА


Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Лепісевич П. М.
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ АЛКОГОЛЮ В УНР ТА ЗУНР В РОКИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 РР.)

Майкут Х. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ЛИТОВСЬКИМИ СТАТУТАМИ

Марковський В. Я.
ПРОГАЛИНИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ МОВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ІММІГРАНТІВ В УКРАЇНІ

Федіна Н. В.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ НЕОФІЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА У ПРОЦЕСІ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ


Розділ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бедрій Р. Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Піщанська М. А., Павлович-Сенета Я. П.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Семенюк І. Я.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ


Розділ 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Долинська М. С.
НОТАРІАЛЬНІ ПРАВОЧИНИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ СУБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ

Дутко А. О., Заболотна М. Р.
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Парасюк М. В.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ЗАПОВІТУ ПОДРУЖЖЯ

Туркот О. А.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ВІД ПОСЯГАНЬ НА ЇХ МАЙНО ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Штангрет І. І.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОСББ

Яновицька А. В.
СТАТУТ І МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ ЯК УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ


Розділ 4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бабяк Н. В.
СТАН І ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Бондаренко В. А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Бурак М. В.
ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ФОРВАРДНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНА

Гамалюк Б. М.
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ГАРАНТІЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Єсімов С. С.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ДОКАЗ У СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Кісіль З. Р.
ІНВЕРСИФІКАЦІЯ СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕПРЕСИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Ковалів М. В., Пустова Н. О.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Лозинський Ю. Р.
РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Попович Н. П.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ

Хитра О. Л., Хитра І. Я.
АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ

Чорномаз О. Б.
ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У НАПРЯМІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗІ СТАНДАРТАМИ ТА ВИХІДНИМИ ЗАСАДАМИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ярема О. Г.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ


Розділ 5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Броневицька О. М.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАЦІВНИК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ»

Навроцька В. В.
МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЗА КПК УКРАЇНИ 2012 Р.

Рибалко В. О., Филистин А. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПІДСТАВ ОБ’ЄДНАННЯ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Сукмановська Л. М.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Титаренко О. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ПРОТИДІЇ ЇЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Хитра А. Я., Дащак Я. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ


Розділ 6. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Іванченко М. Ю., Сковронська І. Ю.
ЛЕКСЕМА BREAK У КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Кравчук С. М.
ЛЮДИНОМІРНИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕСУ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ

Панкевич О. З.
ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА НЕДИСКРИМІНАЦІЮ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Цмоць У. О.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ ЯК ФІЛОСОФСЬКОЇ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ


Розділ 7. ЗАРУБІЖНІ АВТОРИ

Мансуров В.
ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ З КОРИСЛИВИХ МОТИВІВ, ТА ЇХ КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ