Шаблоны Joomla 3.5


UA

Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 4, 2016.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 4, 2016

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS


Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Депа Ю.-М. Р.
ПРАВОВА СУТНІСТЬ І ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА КОНСТРУКЦІЯ ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Лепіш Н. Я.
ОПРИЛЮДНЕННЯ АКТІВ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

Новіков В. В., Боровікова В. С.
ГАРАНТОВАНІСТЬ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ

Онишко О. Б.
ФОРМИ ТА ВИДИ ЗАПОВІТІВ НА ТЕРИТОРІЯХ ПІВДЕННИХ ВОЄВОДСТВ ПОЛЬЩІ (1918–1939 РР.)

Паробок Д. О.
ВАЛЮТНИЙ КОШИК ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 РР.) ЯК ІНДИКАТОР СУСПІЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Ряшко О. В., Остапенко Л. О.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ В ТЕОРЕТИЧНІЙ І ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Г. В. ЛЕЙБНІЦА (ДО 300-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ)


Розділ 2. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гритенко О. А.
СТИМУЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Гураль Л. О.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПОДІЯННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Доді К., Марко С. І.
ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В СТАТУТІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ


Розділ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО. НОТАРІАТ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Герилів Д. Ю., Адам В. М.
ДИСКРИМІНАЦІЯ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Долинська М. С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ «ПРАВО ПРО НОТАРІАТ» 1933 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРЕНАХ ГАЛИЧИНИ

Мелех Л. В., Візняк О. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Попович Н. П.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ


Розділ 4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Бабяк Н. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Бондаренко В. А., Пустова Н. О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Гаврильців М. Т.
ЗАХИСТ ЗАКОННОГО ІНТЕРЕСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ВИДИ

Гурковський М. П., Єсімов С. С.
ОСНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Йосифович Д. І.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Лещух А. Р.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ЗА ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИПИСІВ

Ліщук Б. В.
ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Лук’янова Г. Ю.
РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Назар Ю. С., Проць І. М.
СУБ’ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Хитра А. Я., Дащак Я. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л.
СТАН ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ


Розділ 5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гирович В. В.
СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ДЕЯКІ ВИПАДКИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ

Кондратюк О. В., Кондратюк Ю. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКУ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЩОДО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ГРИФ СЕКРЕТНОСТІ

Лепеха О. М.
ДО ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ «КАРТКОВОЇ» ЗЛОЧИННОСТІ

Максимович Р. Л.
ПРО ПОНЯТТЯ «ПОРУШЕННЯ» У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Парасюк В. М., Парасюк Н. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЄДНОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Пелещак O. Р.
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Середа В. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО, СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ, РАНГУ, ЧИНУ АБО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КЛАСУ

Федорчук І. М., Кісіль З. Р.
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАЛОЛІТНЬОГО АБО ОСОБИ, ЩО СТРАЖДАЄ ПСИХІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЧИ НЕДОУМСТВОМ, ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ОБТЯЖУЄ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Цехан Д. М.
СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)


Розділ 6. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. ЮРИДИЧНА ЛОГІКА

Бліхар В. С.
ПРИНЦИП ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Кісіль Р.-В. В.
ДІАХРОННО-КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Петрович З. З.
ПРИРОДНЕ ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Цимбалюк М. М.
ВПЛИВ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОГО ПРАВООХОРОНЦЯ НА РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ


Розділ 7. З ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ

Брездень В. І.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КПК УКРАЇНИ

Гладун Ю. Я., Сергєєв О. О.
ПОБУДОВА ТИПОВОГО ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (НА ПРИКЛАДІ СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ