Шаблоны Joomla 3.5


Електронна бібліотека / Науковий вісник  

Випуск 2 (2), 2012.

Збірник наукових праць

Львівського державного університету внутрішніх справ

Серія юридична
Випуск 2 (2), 2012

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Веселов М.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ (ВУЛИЦЬ) ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ В УМОВАХ ДІЇ СПРОЩЕНОГО ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД (ЄВРОПРОТОКОЛУ) В УКРАЇНІ

Гвоздецький В.Д.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Гула І.Л.
ПРИНЦИПИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ІНОЗЕМЦІВ, ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВИДВОРЕННЯ З УКРАЇНИ

Журавльов Д.В.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Западнюк О.Б.
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄВРОПИ, АМЕРИКИ ТА АФРИКИ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОПОРЯДКУ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНИХ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

Когут Я.М.
ПРАВОВА ОСНОВА ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Лещух А.Р.
ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОФІЛАКТИКУ ТА ПРОТИДІЮ САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ ДЕЛІКТІВ

Личенко І.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН ЯК СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Лісний Д.В.
ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Новіков В.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС І ВИДИ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Перепелиця А.В.
ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ СЛУЖБОВОЇ ДЕЛІКТОЗДАТНОСТІ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Петренко О.А.
КОНТРОЛЬ З БОКУ МІЛІЦІЇ ЗА ВИКОНАННЯМ ОБОВ’ЯЗКІВ ОСОБАМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД АДМІНІСТРАТИВНИМ НАГЛЯДОМ

Серватюк Л.В.
ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ЗЛОЧИНІВ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ

Трофімов С.А.
ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРОРИСТИЧНОЮ (НА ПРИКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ)

Чистоклетов Л.Г.
ВЗАЄМООБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ У МЕХАНІЗМІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Батюк О.В., Климчук М.П.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ЗАСУДЖЕНОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Брич Л.П.
ПРО ІЄРАРХІЮ ТИПІВ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СКЛАДАМИ ЗЛОЧИНІВ ЗІ СПІЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Газдайка-Василишин І.Б.
КОРИСЛИВИЙ МОТИВ ТА КОРИСЛИВА МЕТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Захаров В.П., Ортинський В.Л., Хараберюш І.Ф.
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Кваша О.О.
ФІЛОСОФСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ «НЕОБХІДНІСТЬ» І «ВИПАДКОВІСТЬ» ДЛЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРИЧИННОСТІ

Кричківський О.М.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Лемеха Р.І.
ОСОБЛИВОСТІ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ТЯЖКИХ НАСЛІДКІВ ЩОДО ОКРЕМИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ

Міщук І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ І ТКАНИН ЛЮДИНИ

Примаченко В.Ф.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН

Тіцька Л.І.
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ЖОРСТОКОСТІ

Школа С.М.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ АМНІСТОВАНИХ І ПОМИЛУВАНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ЗАКОНОДАВСТВА

Яремко З.В.
ПОНЯТТЯ ЗАОХОЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ахундова А.А.
ТИПОВІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

Басиста І.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ СЛІДЧОГО, ЩО ВИРАЖАЮТЬСЯ У ФОРМІ ПОСТАНОВИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Громовий А.О.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Захарова О.В., Зачек О.І., Рудий А.Т., Рудий Т.В.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДРОЗДІЛІВ МВС

Крюк С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗОЛЯТОРІВ ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ ТА ІЗОЛЯЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ РЕЖИМУ УТРИМАННЯ ЗАТРИМАНИХ ОСІБ

Лащук Н.Р.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВРАЖАЮТЬ АВТОНОМНО

Максимів Л.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИДАЧІ ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЇ)

Оперук В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СВІДКІВ ТА ОЧЕВИДЦІВ РОЗБІЙНОГО НАПАДУ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ

Пчеліна О.В.
СИТУАЦІЙНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ

Татарин І.І.
ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ЗЛОЧИНОМ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ І ПРАВОТВОРЧА ПРАКТИКА УКРАЇНИ


ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Хірсін А.В.
ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ПРАВА: ЧИННИКИ ТА ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАШІ АВТОРИ