Шаблоны Joomla 3.5

/ Про університет / Наукова діяльність / Календарний план проведення науково-практичних заходів

План проведення науково-практичних заходів на 2019рік

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

№ з/п

Найменування теми НД і ДКР

Замовник та підстави НД і ДКР

Заклади, які беруть участь у розробці проблеми, форма координації роботи

Передбачена форма реалізації НД і ДКРТермін проведення НД і ДКР (місяць)

Керівники та виконавці, їх посади, наукові ступені та вчені звання

Примітка
1 Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи ЛьвДУВС Кафедра кримінального права та кримінології Постійно діючий науково-практичний семінар 15 березня

К.ю.н. Пасєка О.Ф.

 
2

Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи 

ЛьвДУВС Кафедра економіки та економічної безпеки Міжвузівська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих вчених 4 квітня Д.е.н., проф. Пушак Я.Я.  

Із виданням збірника

3 Law. Communication. Society (Право. Комунікація. Суспільство) ЛьвДУВС Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти (українською та іноземними мовами) 12 квітня К.філол.н., доц. Сковронська І.Ю. Із виданням збірника (електронне видання)
4 Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики ЛьвДУВС Факультет № 8 Всеукраїнська науково-практична конференція 19 квітня Д.е.н., доц. Ревак І.О. Із виданням збірника
5 Інновації в освіті та науці ЛьвДУВС Усі кафедри  Звітна наукова конференція 17 травня

К.ю.н. Павлик Л.В.,

керівники факультетів та заг. кафедр

Із виданням збірника (електронне видання)
6 Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, припинення та превенції корупційних проявів ЛьвДУВС Кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, кримінального права та кримінології, оперативно-розшукової діяльності Постійно діючий науково-практичний семінар  24 травня

К.ю.н., доц. Йосифович Д.І.,

к.ю.н. Пасєка О.Ф.,

к.ю.н., доц. Баб’як А.В.

Із виданням збірника (електронне видання)
7 Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні ЛьвДУВС Кафедри господарсько-правових дисциплін, цивільного права та процесу Науково-практичний семінар 30 травня

Д.ю.н., доц. Долинська М.С.,

к.ю.н., доц. Кучер В.О.

Із виданням збірника (електронне видання)
8 Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство України в контексті реформи кримінальної юстиції ЛьвДУВС Кафедра кримінально-правових дисциплін Науково-практичний семінар  31 травня К.ю.н., доц. Луцик В.В. Із виданням збірника
9 Соціально-правові аспекти протидії торгівлі людьми ЛьвДУВС ІПФПНП,  факультет № 6, факультет № 7, факультет № 8 Круглий стіл 7 червня

К.ю.н., проф. Назар Ю.С., 

к.ю.н., доц. Красницький І.В.,

д.ю.н., проф. Кісіль З.Р.,

д.е.н., доц. Ревак І.О.

 
10 Війна та насильство у сучасному глобалізованому світі ЛьвДУВС Кафедра філософії та політології Науковий семінар 14 червня Д.філос.н., проф. Бліхар В.С.  
11 Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики ЛьвДУВС Кафедра адміністративно-правових дисциплін Науковий семінар 21 червня К.ю.н., проф. Ковалів М.В. Із виданням збірника (електронне видання)
12 Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів: соціальний і правовий аспекти ЛьвДУВС Кафедри адміністра-тивного права та адміністративного процесу, оперативно-розшукової діяльності Науково-практичний семінар 27 вересня

К.ю.н., доц. Йосифович Д.І.,

к.ю.н., доц. Баб’як А.В.
 
13 Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу ЛьвДУВС Кафедра цивільно-правових дисциплін Науково-практичний семінар 4 жовтня

Д.ю.н., доц. Юркевич Ю.М.

 
14 Фінансові потоки економічних агентів: теоретичні та практичні аспекти   ЛьвДУВС Кафедра фінансів та обліку Науково-практичний  семінар 10 жовтня Д.е.н., доц. Миськів Т.В. Із виданням збірника
15 Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві ЛьвДУВС Факультет № 7 Всеукраїнська науково-практична конференція 18 жовтня  Д.ю.н., проф. Кісіль З.Р. Із виданням збірника
16 Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування  ЛьвДУВС Кафедри кримінального процесу, криміналістики, судової медицини та психіатрії Науково-практичний семінар 25 жовтня К.ю.н., доц. Хитра А.Я., к.ю.н., доц. Марко С.І. Із виданням збірника (електронне видання)
17 Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах ЛьвДУВС Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Міжнародна науково-практична конференція 8 листопада К.ю.н., проф. Назар Ю.С. Із виданням збірника
18 Соціальні, економічні та психологічні аспекти діяльності Національної поліції України ЛьвДУВС Кафедра соціальних дисциплін Науково-практичний семінар 15 листопада

К.ю.н., доц.
Когут Я.М.

 
19 Механізми функціонування громадянського суспільства (осінні читання) ЛьвДУВС Усі кафедри Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти 22 листопада К.ю.н. Павлик Л.В. Із виданням збірника 
20 Актуальні питання тактико-спеціальної та фізичної підготовки курсантів і студентів закладів вищої освіти  ЛьвДУВС Кафедри тактико-спеціальної підготовки, спеціальної фізичної підготовки Постійно діючий науково-практичний семінар 29 листопада

К.ю.н., доц. Йосипів Ю.Р.,

к.н.з фіз.вих. та спорту Чичкан О.А.

 
21 Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні ЛьвДУВС Факультет № 6 Науково-практична конференція 6 грудня К.ю.н., доц. Красницький І.В. Із виданням збірника 
22 Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції ЛьвДУВС Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Всеукраїнський круглий стіл 13 грудня К.і.н., доц. Забзалюк Д.Є. Із виданням збірника
23 Інформаційні технології в освіті та практиці ЛьвДУВС Кафедра інформатики Науково-практична конференція 20 грудня К.тех.н., доц. Сеник В.В. Із виданням збірника (електронне видання)