Шаблоны Joomla 3.5


/ Абітурієнту / Вступна кaмпанія / Peєстрація ЄВІ/ЄФВВ

Етапи реєстрації та проходження єдиного вступного іспиту (для усіх спеціальностей) і єдиного фахового вступного випробовування (для спеціальності 081 право)

З 9:00 12 травня до 18:00 05 червня 2020 року на електронну адресу підрозділу приймальної комісії відповідного факультету ЛьвДУВС надіслати лист, в додатку до якого є скановані копії документів (перелік документів та електронні адреси додаються нижче)
Отримати на свою електронну адресу, вказану в анкеті, та перевірити дані сканованої копії екзаменаційного листка вступника
Отримати у ЛьвДУВС оформлений екзаменаційний листок вступника (отримати екзаменаційний листок поштою за рахунок вступника)
Роздрукувати з інформаційної сторінки «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», створеній на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, запрошення-перепустку, в якій буде вказана інформація про пункт та час складання випробувань
Прибути до пункту тестування з документом, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого зазначені в екзаменаційному листку), запрошенням-перепусткою та екзаменаційним листком для складання випробувань
Подати документи для вступу до магістратури Львівського державного університету внутрішніх справ та скласти у ЛьвДУВС фаховий іспит (подати результати ЄФВВ ‒ для спеціальності 081 Право)

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу підрозділу приймальної комісії відповідного факультету ЛьвДУВС (офіційну електронну адресу приймальної комісії ЛьвДУВС) скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі - Анкета) (зразок додається);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 - 7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/341117).
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі - Порядок); У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю), номер облікової картки платника податків (за наявності), свою електронну адресу та контактний телефон, форма навчання (денна / заочна).

Електронні адреси підрозділів приймальної комісії ЛьвДУВС

Спеціальність (освітня програма), за якою вступають до магістратури ЛьвДУВС, форма навчанняФакультет (навчальний підрозділ)Електронна адреса / контактний телефон
1. 053 Психологія (денна) Факультет психології regznodenna@lvduvs.edu.ua / (097) 345 73 59
2. 071 Менеджмент (денна) Факультет управління та економічної безпеки regznodenna@lvduvs.edu.ua / (067) 742 17 05
(067) 791 16 77
3. 072 Фінансова розвідка (денна) Факультет управління та економічної безпеки regznodenna@lvduvs.edu.ua / (067) 742 17 05
(067) 791 16 77
4. 081 Право (денна) Юридичний факультет regznodenna@lvduvs.edu.ua / (063) 953 70 76
5. 262 Правоохоронна діяльність (денна) Факультет № 3 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції regznodenna@lvduvs.edu.ua / (098) 819 36 42

6.

053 Психологія, 071 Менеджмент, 072 Фінансова розвідка, 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність (заочна) Центр заочного та дистанційного навчання

regznozaochna@lvduvs.edu.ua / (097) 454 77 59

Електронна адреса приймальної комісії ЛьвДУВС ‒ vdzr@lvduvs.edu.ua

Контактні номери телефонів щодо реєстрації: (032) 255 48 79, (032) 295 47 73, (067) 922 46 70

Для вступу на навчання до Львівського державного університету внутрішніх справ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю, необхідно подати результати єдиного вступного іспиту (з іноземної мови) та скласти фаховий іспит (для спеціальності 081 Право ‒ подати результати єдиного фахового вступного випробовування) (додаткових фахових вступних випробувань складати не потрібно).

Контактні дані приймальної комісії ЛьвДУВС:

Адреса: 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26 

Загальні питання: (032) 255-38-36, (032) 261-64-22, (032) 261-24-61, (032) 235-69-69, (032) 295-47-76, (032) 295-47-73.